ALU-METAL group, spol. s. r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 46625 13122 76118 28313 665
Bežná likvidita III. stupeň 11,197,925,674,022,70
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,12930,0548-0,49560,0567-0,5080
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,96-0,55743,70-0,32852,52
Celkové tržby 0,00003 8005 7005 5005 800
Celkový dlh 1 5172 2482 6902 6912 296
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 978-14 010-15 263-5 315-6 199
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,74030,78580,76780,8540
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 97814 01015 2635 3156 199
Čistý cash flow 2 968-1 2539 948-884,005 776
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 82,003 5615 6695 4145 749
Čistý zisk 65,002 8134 4794 2234 953
Čistý zisk v minulom roku 2 8134 4794 2234 953-432,00
Cudzie zdroje -22 949-22 883-20 071-15 592-11 369
Daň z príjmov 17,00748,001 1901 191796,00
Daň z príjmov v minulom roku 748,001 1901 191796,00484,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17,00748,001 1901 191796,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000365,000,0000365,000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000365,000,0000365,000,0000
Doba obratu aktív 0,00002 4141 4581 213859,95
Doba obratu pohľadávok 0,0000365,000,0000365,000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000215,93172,25178,58144,49
EBIT v minulom roku 3 5615 6695 4145 74952,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 82,003 5615 6695 4145 749
EBITDA 0,00003 8005 7005 4675 800
EBITDA marža 0,00001,00001,00000,99401,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00003 8005 7005 4675 800
Finančná páka 1,071,101,131,171,20
Finančné účty 16 97814 01015 2635 3156 199
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9380-0,9105-0,8818-0,8528-0,8320
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93800,91050,88180,85280,8320
Hrubá marža 0,00001,00001,00001,00001,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -84,003 5615 6395 4125 749
Krátkodobé pohľadávky 0,00003 8000,00005 5000,0000
Krátkodobé záväzky 1 5172 2482 6902 6912 296
Neobežný majetok 7 4887 3217 4987 4687 466
Obežný majetok 16 97817 81015 26310 8156 199
Obrat neobežného majetku 0,00000,51910,76020,73650,7769
Obrat obežného majetku 0,00000,21340,37350,50860,9356
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,00239,0061,0055,0051,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 65,002 8134 4794 2234 953
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00360,15560,28240,34720,5057
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69390,55750,67060,29070,4536
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000-0,32971,75-0,16070,9959
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-0,32971,75-0,16070,9959
Pohľadávky z obchodného styku 0,00003 8000,00005 5000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 11,197,925,674,022,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,7318,26-2,0217,64-1,97
Pridaná hodnota 0,00003 8005 7005 5005 800
Rýchla likvidita I. stupeň 11,196,235,671,982,70
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,59160,47190,49220,3959
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,59160,47190,49220,3959
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 46625 13122 76118 28313 665
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00003 8005 7005 5005 800
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00003 8005 7005 5005 800
Účtovný cash flow 2 968-1 2539 948-884,005 776
Vlastné imanie 22 94922 88320 07115 59211 369
Všetky záväzky 1 5172 2482 6902 6912 296
Výsledok hospodárenia 0,00003 8005 7005 4675 800
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00003 8005 7005 4675 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 65,002 8134 4794 2234 953
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 8134 4794 2234 953-432,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 82,003 5615 6695 4145 749
Záväzky 1 5172 2482 6902 6912 296
Zisk pred zdanením 82,003 5615 6695 4145 749
Zmena EBIT 0,02300,62821,050,9417110,56