BIO OIL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 61110 24324 35032 134170 492
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000752,00
Bežná likvidita III. stupeň 26,111,100,52460,61300,7055
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000752,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 994
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000122,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,2416,19-0,3371-2,37-0,8558
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -81,46-1,57-0,1603-0,91650,1915
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,039810,34-2,10-2,584,49
Celkové tržby 1 20024 0000,00000,00000,0000
Celkový dlh 100,009 34046 41752 417139 358
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -592,00-8 738-23 359-30 798-25 789
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,340,95710,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 592,008 73823 35930 79826 541
Čistý cash flow -8 146-14 621-7 439-48 04026 541
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 60823 930-823,00-23 97322 105
Čistý zisk 1 60822 970-1 784-24 93418 348
Čistý zisk v minulom roku 22 970-1 784-24 934-26 3613 465
Cudzie zdroje -2 511-903,0022 06720 283-31 012
Daň z príjmov 0,0000960,00961,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00961,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 614,1122,890,00000,000054,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000041,26
Doba obratu aktív 794,18155,780,00000,0000135,28
Doba obratu pohľadávok 614,1122,890,00000,000054,62
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 727
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,42142,050,00000,0000109,95
EBIT v minulom roku 23 930-823,00-23 973-25 4003 561
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 60823 930-823,00-23 97322 105
EBITDA 1 09023 870-863,00-23 34476 343
EBITDA marža 0,90830,99460,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 09023 870-863,00-23 34476 343
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0401-1,17-0,04010,0000
Finančná páka 1,0411,34-1,10-1,585,50
Finančné účty 592,008 73823 35930 79826 541
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9617-0,08820,90620,6312-0,1819
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96170,0882-0,9062-0,63120,1819
Hrubá marža 0,00000,99580,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 944,0023 266-1 488-23 97475 582
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03830,91181,911,630,8127
Krátkodobé pohľadávky 2 0191 505991,001 33668 835
Krátkodobé záväzky 100,009 34046 41752 417138 567
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000020,32
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00003 757
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000096,00
Náklady na predaný tovar 100,00100,000,0000230,0029 278
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,000072 122
Obežný majetok 2 61110 24324 35032 13495 376
Obrat aktív 0,45962,340,00000,00002,70
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00006,38
Obrat obežného majetku 0,45962,340,00000,00004,82
Odpisy 0,00000,00000,00000,000042 920
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,000042 920
Osobné náklady 0,00000,00000,000022 5990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 146,00604,00625,00630,00761,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 60822 970-1 784-24 93461 268
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,640425,440,08081,230,5776
Podiel EBIT k aktívam 0,61592,34-0,0338-0,74600,1297
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,61592,34-0,0338-0,74600,1297
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,640426,500,03731,180,6951
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,22670,85310,95930,95840,1557
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-98,260,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -6,79-0,60920,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000014,71
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-0,010210,04
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -6,79-0,60920,00000,00000,0577
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000051 999
Pohotová likvidita II. stupeň 26,111,100,52460,61300,7055
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,30820,0618-2,97-0,4222-1,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00007,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,03830,91181,911,630,8174
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,039810,34-2,10-2,584,49
Pridaná hodnota 0,000023 9000,0000-230,00430 722
Rentabilita aktív, ROA 0,61592,24-0,0733-0,77590,1076
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,640425,440,08081,230,5916
Rýchla likvidita I. stupeň 5,920,93550,50320,58760,1903
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,09170,3913-53,79-2,251,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,09170,3913-53,79-2,251,83
Služby 100,00100,000,0000135,0016 305
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 61110 24324 35032 134170 492
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000095,0012 973
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000752,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 20024 0000,00000,0000460 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 20024 0000,00000,0000460 000
Účtovný cash flow -8 146-14 621-7 439-48 04026 541
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000752,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00005,88
Vlastné imanie 2 511903,00-22 067-20 28331 012
Všetky záväzky 100,009 34046 41752 417139 358
Výsledok hospodárenia 1 09023 870-863,00-23 34433 423
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 09023 870-863,00-23 34433 423
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 60822 970-1 784-24 93418 348
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 970-1 784-24 934-26 3613 465
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 60823 930-823,00-23 97329 612
Záväzky 100,009 34046 41752 417139 358
Zisk pred zdanením 1 60823 930-823,00-23 97329 612
Zmena EBIT 0,0672-29,080,03430,94386,21