J3M, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 38 21513 6321 8478 4720,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,323,173,411,960,0000
Časové rozlíšenie aktív 100,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9833-1,411,440,14110,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,393,05-3,47-0,13560,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 20,990,46130,41421,040,0000
Celkové tržby 9 43435 7482 75523 8430,0000
Celkový dlh 36 4774 303541,004 3200,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 886-13 177-44,00-1 9190,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,80460,2244-1,03-0,01340,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 88613 17744,001 9190,0000
Čistý cash flow 1 70913 133-1 875-586,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 5918 983-1 879640,000,0000
Čistý zisk -7 5918 023-2 839-320,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 8 023-2 839-320,001 5180,0000
Cudzie zdroje -1 738-9 329-1 306-4 1520,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00004,658,740,00000,0000
Doba obratu aktív 3 756139,19244,70129,690,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00004,658,740,00000,0000
Doba splácania záväzkov 689,25904,200,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,2343,9471,6866,130,0000
EBIT v minulom roku 8 983-1 879640,002 4780,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 5918 983-1 879640,000,0000
EBITDA -3 89010 060-1 5839 0810,0000
EBITDA marža -0,41230,2814-0,57460,38090,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 89010 060-1 5839 0810,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,1069-0,51091,500,0000
Finančná páka 21,991,461,412,040,0000
Finančné účty 14 88613 17744,001 9190,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0455-0,6843-0,7071-0,49010,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,04550,68430,70710,49010,0000
Hrubá marža -0,56730,3258-0,24650,29760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 4218 983-1 8798 9180,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,01020,31570,29290,50990,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 11 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000455,0066,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 389,004 303541,004 3200,0000
Materiál 0,00000,00001 7376 5530,0000
Náklady na predaný tovar 9 06624 1003 43416 7480,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 206,001 7370,00000,00000,0000
Neobežný majetok 23 2290,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 14 88613 6321 8478 4720,0000
Obrat aktív 0,09722,621,492,810,0000
Obrat obežného majetku 0,24952,621,492,810,0000
Odpisy 9 2920,00000,00008 2780,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 6460,00000,00004 1390,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 6460,00000,00004 1390,0000
Osobné náklady 589,00934,00692,001 9540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 129,001 077296,00163,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 7018 023-2 8397 9580,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,59590,8600-2,17-0,07710,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,19860,6590-1,020,07550,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,19860,6590-1,020,07550,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,20070,9629-1,440,15410,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38950,96660,02380,22650,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,11010,0802-1,020,27540,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,18120,3674-0,6806-0,02460,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -25,986,710,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -9,0912,47-0,98123,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,541612,47-0,98120,69340,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,46020,3674-0,6806-0,02460,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,323,170,20330,44420,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,02-0,71030,69657,090,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95450,31570,29290,50990,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 20,990,46130,41421,040,0000
Pridaná hodnota -5 35211 648-679,007 0950,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,19860,5885-1,54-0,03780,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -4,370,8600-2,17-0,07710,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,313,060,08130,44420,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,380,4277-0,34180,47570,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,380,4277-0,34180,47570,0000
Služby 3 0522 889561,006 2440,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 21513 6321 8478 4720,0000
Spotreba materiálu… 5 80819 4742 87310 5040,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 43435 7482 75523 8430,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 7200,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000021 6550,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 71414 0932 75523 8430,0000
Účtovný cash flow 1 70913 133-1 875-586,000,0000
Úročený dlh 11 0000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 7389 3291 3064 1520,0000
Všetky záväzky 36 4774 303541,004 3200,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,59590,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -7 46210 060-1 583803,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 46210 060-1 583803,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 5918 023-2 839-320,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 023-2 839-320,001 5180,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 5918 983-1 879640,000,0000
Zásoby 0,00000,00001 7376 5530,0000
Záväzky 36 4774 303541,004 3200,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,000041,000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000041,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -7 5918 983-1 879640,000,0000
Zmena EBIT -0,8450-4,78-2,940,25830,0000