LEONIS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 02020 24112 72920 54716 440
Bežná likvidita III. stupeň 112,245,093,9822,8349,37
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000139,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9996-1,24-0,5009-0,4253-0,4799
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 111,205,083,9319,4323,21
Celkové tržby 17 40028 19419 70017 58918 920
Celkový dlh 214,003 9781 439440,00333,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 797-20 201-5 655-8 551-16 206
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 79720 2015 6558 55116 206
Čistý cash flow 23 79720 2015 6558 5517 730
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 93411 5345 2335 27511 501
Čistý zisk 7 5438 9603 9874 0008 804
Čistý zisk v minulom roku 8 9603 9874 0008 8049 810
Cudzie zdroje -23 806-16 263-11 290-20 107-16 107
Daň z príjmov 2 3912 5741 2461 2752 697
Daň z príjmov v minulom roku 2 5741 2461 2752 6972 767
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3912 5741 2461 2752 697
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,680,81561,3731,201,35
Doba obratu aktív 503,87412,74235,84428,55317,16
Doba obratu pohľadávok 4,680,81561,3731,201,35
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000020,74
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000276,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4,4981,1226,669,186,42
EBIT v minulom roku 11 5345 2335 27511 50112 577
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 93411 5345 2335 27511 501
EBITDA 9 9398 2678 7938 85911 582
EBITDA marža 0,57120,29320,44630,50370,6122
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 9398 2678 7938 85911 582
Finančná páka 1,011,241,131,021,02
Finančné účty 23 79720 2015 6558 55116 206
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9911-0,8035-0,8870-0,9786-0,9797
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99110,80350,88700,97860,9797
Hrubá marža 0,79940,38740,77360,70480,7899
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 93428 8288 7338 77511 501
Krátkodobé pohľadávky 223,0040,0074,001 49670,00
Krátkodobé záväzky 214,003 9781 439440,00333,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12,00917,0010,0021,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000025,00
Náklady na predaný tovar 3 4916 9794 4615 1043 975
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000440,00
Neobežný majetok 0,00000,00007 00010 5000,0000
Obežný majetok 24 02020 2415 72910 04716 301
Obrat aktív 0,72440,88431,550,85171,15
Obrat neobežného majetku 0,00000,00002,811,670,0000
Obrat obežného majetku 0,72440,88433,441,741,16
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000017,60
Odpisy 0,00000,00003 5003 5000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00003 5003 5000,0000
Osobné náklady 3 9702 5245 5632 4382 021
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5,0027,0060,0084,0081,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 5438 9607 4877 5008 804
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,31690,55090,35310,19890,5466
Podiel EBIT k aktívam 0,41360,56980,41110,25670,6996
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,41360,56980,41110,25670,6996
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,41730,70920,46350,26230,7140
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99070,99800,44430,41620,9858
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,370,71650,28710,48620,4086
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000033,97
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,504,332,745,087,39
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,504,331,682,097,39
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,371,130,28710,48860,4086
Pohotová likvidita II. stupeň 112,245,093,9822,8349,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00-0,8051-2,00-2,35-2,08
Pridaná hodnota 13 90910 92115 23912 39614 945
Rentabilita aktív, ROA 0,31400,44270,31320,19470,5355
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,31690,55090,35310,19890,5466
Rýchla likvidita I. stupeň 111,205,083,9319,4348,67
Služby 1 6293 3822 2752 0101 319
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 02020 24112 72920 54716 440
Spotreba materiálu… 1 8623 5972 1863 0942 216
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 40028 19419 70017 50018 920
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000010 2940,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000120,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 40017 90019 70017 50018 800
Účtovný cash flow 23 79720 2015 6558 5517 730
Vlastné imanie 23 80616 26311 29020 10716 107
Všetky záväzky 214,003 9781 439440,00333,00
Výsledok hospodárenia 9 93911 5615 2935 35911 582
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 93911 5615 2935 35911 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 5438 9603 9874 0008 804
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 9603 9874 0008 8049 810
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 93411 5345 2335 27511 501
Zásoby 0,00000,00000,00000,000025,00
Záväzky 214,003 9781 439440,00333,00
Záväzky z obchodného styku 12,00917,0010,0021,000,0000
Zisk pred zdanením 9 93411 5345 2335 27511 501
Zmena EBIT 0,86132,200,99200,45870,9144
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00007 0000,00000,00000,0000