BONSENS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 281 025246 630223 011263 261224 802
Bankové úvery 6 80014 16610 22223 96437 979
Bežná likvidita III. stupeň 5,934,104,171,681,11
Bežné bankové úvery 6 80014 16610 22223 96437 979
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4476-0,5025-0,4421-0,4479-0,5675
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,176,215,301,531,37
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18060,21840,25640,60260,7086
Celkové tržby 326 774275 855242 198267 641247 286
Celkový dlh 42 98544 20345 50798 99393 229
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -99 751-87 563-68 188-49 437-36 685
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 106 551101 72978 47173 57174 664
Čistý cash flow 106 551101 72978 47173 57174 664
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 63 14133 33119 12046 03520 129
Čistý zisk 48 57224 92313 23533 82914 513
Čistý zisk v minulom roku 24 92313 23533 82914 5137 421
Cudzie zdroje -238 040-202 427-177 504-164 268-131 573
Daň z príjmov 13 0996 6853 6379 6172 674
Daň z príjmov v minulom roku 6 6853 6379 6172 6742 306
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 0996 6853 6379 6172 674
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,7329,7637,5164,2037,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,9229,7631,1764,2037,91
Doba obratu aktív 316,81326,33336,56359,59332,14
Doba obratu pohľadávok 59,7329,7637,5164,2037,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,2421,6822,3365,5280,47
EBIT v minulom roku 33 33119 12046 03520 12912 122
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 63 14133 33119 12046 03520 129
EBITDA 95 11258 17243 67164 57035 978
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 95 11258 17243 67164 57035 978
Finančná páka 1,181,221,261,601,71
Finančné účty 106 551101 72978 47173 57174 664
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8470-0,8208-0,7959-0,6240-0,5853
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84700,82080,79590,62400,5853
Hrubá marža 0,57190,51340,47440,49800,4049
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 100 66057 43743 05364 83835 363
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000061,00170,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 52 98822 49224 85347 00425 660
Krátkodobé záväzky 20 61716 38714 79547 96754 461
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 3321 6971 6466 52115 747
Krytie dlhovej služby 64,7033,7619,4324,9412,23
Nákladové úroky 1 4701 7232 2482 5892 942
Nákladové úroky v minulom roku 1 7232 2482 5892 9422 395
Náklady na predaný tovar 136 904134 225127 044133 930146 916
Neobežný majetok 118 569121 453118 488142 421121 778
Obežný majetok 162 456125 177104 523120 840103 024
Obrat aktív 1,151,121,081,021,10
Obrat neobežného majetku 2,732,272,041,882,03
Obrat obežného majetku 1,992,202,312,212,40
Odpisy 34 51524 10523 93318 37715 234
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 34 51524 10523 93318 37715 234
Osobné náklady 83 46480 95768 45564 98960 662
Ostatné náklady na finančnú činnosť 452,00735,00618,00566,00615,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 83 08749 02837 16852 20629 747
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,44660,57160,59580,48760,6059
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,241,751,682,051,65
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,581,351,241,601,32
Pohľadávky z obchodného styku 52 26922 49220 65347 00425 660
Pohotová likvidita II. stupeň 5,824,074,121,671,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,23-1,99-2,26-2,23-1,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 72,4859,0434,9128,4225,38
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18060,21840,25640,60260,7086
Pridaná hodnota 186 870141 630114 892133 294100 125
Primárna platobná neschopnosť 0,04460,07540,07970,13870,6137
Rýchla likvidita I. stupeň 3,893,333,131,020,8077
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,45190,75991,041,532,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,45190,75991,041,532,59
Služby 30 14721 75518 59815 92713 581
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 281 025246 630223 011263 261224 802
Spotreba materiálu… 106 757112 470108 446118 003133 335
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 80014 16610 28324 13437 979
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 326 774275 855241 853267 641247 041
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 0000,00000,0000417,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 323 774275 855241 853267 224247 041
Účtovný cash flow 106 551101 72978 47173 57174 664
Úročený dlh 6 80014 16610 28324 13437 979
Úrokové krytie 42,9519,348,5117,786,84
Vlastné imanie 238 040202 427177 504164 268131 573
Všetky záväzky 42 98544 20345 50798 99393 229
Výsledok hospodárenia 63 59734 06719 73846 61020 744
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 63 59734 06719 73846 61020 744
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48 57224 92313 23533 82914 513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 92313 23533 82914 5137 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 61 67131 60816 87243 44617 187
Zásoby 2 917956,001 199265,002 700
Záväzky 42 98544 20345 50798 99393 229
Záväzky z obchodného styku 2 3321 6971 6466 52115 747
Zisk pred zdanením 61 67131 60816 87243 44617 187
Zmena EBIT 1,891,740,41532,291,66