2MB TRADE, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 83 21093 685113 633113 109128 639
Bežná likvidita III. stupeň -1,20-2,889,2324,734,41
Časové rozlíšenie aktív 0,0000253,00223,00223,00252,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000135,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,47-3,41-42,26-1,45-4,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,65-3,210,95652,642,48
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -21,70-29,53995,7836,8416,00
Celkové tržby 21 07125 95724 03628 0050,0000
Celkový dlh 87 22996 969113 519110 120120 945
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 914-31 377-27 583-22 765-30 244
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 91416 37727 58322 76530 244
Čistý cash flow 9 914-11 2064 8184 32930 244
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -735,00-2 439-1 914-1 431108,00
Čistý zisk -735,00-3 399-2 874-2 400108,00
Čistý zisk v minulom roku -3 399-2 874-2 400-1 209450,00
Cudzie zdroje 4 0193 284-114,00-2 989-7 559
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 149,49116,33160,07137,20143,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 121,79107,84112,5789,7955,66
Doba obratu aktív 1 4411 3171 7261 4741 273
Doba obratu pohľadávok 149,49116,33160,07137,20143,25
Doba obratu zásob 187,45186,16197,08143,88145,27
Doba splácania záväzkov 101,5979,13121,7033,82144,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,9149,0376,4921,34120,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 78,1152,9983,740,30990,0000
EBIT v minulom roku -2 439-1 914-1 431-1 209450,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -735,00-2 439-1 914-1 431108,00
EBITDA 2 48311 2479 4399 9075 423
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 48311 2479 4399 9075 423
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,3936-0,5016-0,66670,0000
Finančná páka -20,70-28,53996,7837,8417,02
Finančné účty 9 91416 37727 58322 76530 244
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 09110 6639 0879 5705 267
Krátkodobé finančné výpomoci -25 000-15 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 6308 27310 54110 52714 471
Krátkodobé záväzky 3 7473 4875 0371 63712 185
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 8810,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00001 1010,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00009,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00009,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 17 48420 86119 70023 01030 691
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 46316 08515 10717 66723 532
Neobežný majetok 57 75260 57867 12972 63074 306
Obežný majetok 25 45832 85446 28140 25654 081
Obrat obežného majetku 0,82770,79010,51930,69570,6818
Obrat zásob 1,951,961,852,542,51
Odpisy 2 82613 10211 00211 0025 160
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 8266 5515 5015 5015 160
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00006 5515 5015 5010,0000
Osobné náklady 25,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 392,00584,00352,00337,00156,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00002 3353 46615,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 0919 7038 1288 6025 268
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,02530,1859-25,21-0,80290,0143
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 143,480,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,260,38890,39410,45401,20
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,4705-0,43170,20040,15460,8202
Pohľadávky z obchodného styku 7 0317 6697 4136 8895 623
Pohotová likvidita II. stupeň -0,8725-2,167,6120,473,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,4054-0,2931-0,0237-0,6905-0,2499
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000481,000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,051,040,99900,97360,9402
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -21,70-29,53995,7836,8416,00
Pridaná hodnota 3 5875 0964 3364 9956 181
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18291,04-25,21-0,80290,0143
Rýchla likvidita I. stupeň -0,4665-1,425,4813,912,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 35,138,6212,0311,1222,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 35,138,6212,0311,1222,30
Služby 1 3301 1651 8931 6005 685
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83 21093 685113 633113 109128 639
Spotreba materiálu… 2 6913 6112 7003 7431 474
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -25 000-15 0000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 07125 95724 03628 00536 872
Tržby z predaja tovaru 19 69823 50822 02725 08134 427
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 3732 4492 0092 9242 445
Účtovný cash flow 9 914-11 2064 8184 32930 244
Úročený dlh -25 000-15 0000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-159,000,0000
Vlastné imanie -4 019-3 284114,002 9897 559
Všetky záväzky 87 22996 969113 519110 120120 945
Výsledok hospodárenia -343,00-1 855-1 563-1 095263,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -343,00-1 855-1 563-1 095263,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -735,00-3 399-2 874-2 400108,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 399-2 874-2 400-1 209450,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -735,00-2 439-1 914-1 440108,00
Zásoby 6 9148 2048 1576 9649 366
Záväzky 87 22996 969113 519110 120120 945
Záväzky z obchodného styku 2 8812 3353 46615,000,0000
Zisk pred zdanením -735,00-2 439-1 914-1 440108,00
Zmena EBIT 0,30141,271,341,180,2400