RECOMP SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122010
Aktíva 0,000011 2910,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,000016,200,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000013,100,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,0000147,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-1 9250,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00001 9250,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00001 9250,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000158,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000158,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00001 1880,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-11 1440,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000099,190,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000043,940,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00002 4560,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000099,190,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000048,340,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000031,980,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00001 1880,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000158,000,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000370,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000370,000,00000,00000,0000
Finančná páka 0,00001,010,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00001 9250,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,98700,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,98700,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000213,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000456,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000147,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00001 1100,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00008 9100,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,00002 3810,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,70470,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000157,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000158,000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,51170,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,150,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000202,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000016,200,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-5,790,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000568,000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000013,100,00000,00000,0000
Služby 0,0000551,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000011 2910,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,0000559,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00001 6780,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 6780,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00001 9250,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,000011 1440,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,0000147,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000370,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000370,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000158,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00001 1880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000213,000,00000,00000,0000
Záväzky 0,0000147,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000213,000,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Prenájom hnuteľných vecí
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
Montáž sádrokartónu
Prieskum trhu a verejnej mienky
Oprava odevov, textilu a bytového textilu
Vedenie účtovníctva
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Administratívne služby
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo
Lešenárske práce
Príprava staveniska
Maliarske a natieračské práce
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Reklamné a marketingové služby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Oprava obuvi, brašnárskych, sedlárskych, kožených a kožušinových výrobkov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom lešenia a ostatného stavebného príslušenstva
Demolácia a zemné výkopové práce
Čistiace a upratovacie služby
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú..
Príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným..
Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Počítačové služby
Fotografické služby
Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných..
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových..
Úprava stavebného terénu
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej..