EUROINVESTOR s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 27 823115 686123 403122 283129 561
Bankové úvery 0,0000592,002 4769 28320 567
Bežná likvidita III. stupeň 4,710,16870,71030,23680,1325
Bežné bankové úvery 0,0000592,001 8846 80716 207
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-0,0233-0,0630-0,0228-0,0504
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,710,17610,64780,10580,2499
Celkové tržby 99 020119 416137 88879 094121 794
Celkový dlh 4 92314 10213 32429 35538 934
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 176-1 778-4 4597 16715 995
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,79460,07250,12440,02910,2733
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 1762 3706 9352 1164 572
Čistý cash flow 23 1762 3706 9352 1164 572
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -73 83211 12619 3917 02141 577
Čistý zisk -78 6848 65617 1512 30133 282
Čistý zisk v minulom roku 8 65617 1512 30133 2829 395
Cudzie zdroje -22 900-101 584-110 079-92 928-90 627
Daň z príjmov 4 8412 3181 9013 4797 712
Daň z príjmov v minulom roku 2 3181 9013 4797 7124 409
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 8412 3181 9013 4797 712
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,0000592,002 4764 360
Dlhodobé pohľadávky 0,0000108 669109 813111 287120 342
Dlhodobý dlh 0,00000,0000592,002 4764 360
EBIT v minulom roku 11 12619 3917 02141 57715 038
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -73 83211 12619 3917 02141 577
EBITDA -73 57911 45219 7457 32641 889
EBITDA marža -0,74310,09590,14320,09260,3439
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -73 57911 45219 7457 32641 889
Efektívna daňová sadzba -0,06560,21120,09980,60190,1881
Finančná páka 1,211,141,121,321,43
Finančné účty 23 1762 3706 9352 1164 572
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8231-0,8781-0,8920-0,7599-0,6995
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82310,87810,89200,75990,6995
Hrubá marža -0,7163-0,7856-0,7309-0,9045-0,6157
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -73 83211 12619 3917 02141 577
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00002 0084 2330,0000
Krátkodobé záväzky 4 92013 46010 70620 00018 295
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 78,00472,000,000010 00014 993
Krytie dlhovej služby -6 68975,3458,245,9071,85
Nákladové úroky 11,00152,00339,001 241583,00
Nákladové úroky v minulom roku 152,00339,001 241583,001 234
Náklady na predaný tovar 70 92593 816100 78471 53974 994
Neobežný majetok 4 6474 6474 6474 6474 647
Obežný majetok 23 176111 039118 756117 636124 914
Osobné náklady 4 53413 866776,000,00004 822
Ostatné náklady na finančnú činnosť 253,00326,00354,00305,00312,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -78 6848 65617 1512 30133 282
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -3,440,08470,15240,02250,2993
Podiel EBIT k aktívam -2,650,09620,15710,05740,3209
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,650,09620,15710,05740,3209
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -3,220,10880,17210,06860,3737
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83300,02050,05620,01730,0353
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -15,64-6,77-129,880,0000-15,55
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -15,64-6,77-129,880,0000-15,55
Pohotová likvidita II. stupeň 4,710,16870,71030,23680,1325
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9881-42,86-15,87-43,92-19,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 10715,5920,461,717,84
Pridaná hodnota -70 925-93 816-100 784-71 539-74 994
Rentabilita aktív, ROA -2,830,07480,13900,01880,2569
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,440,08520,15580,02480,3672
Rýchla likvidita I. stupeň 4,710,16870,55080,07890,1325
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,06691,230,67484,010,9295
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,06691,230,67484,010,9295
Služby 70 51993 816100 66171 51074 994
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 823115 686123 403122 283129 561
Spotreba materiálu… 406,000,0000123,0029,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000592,002 4769 28320 567
Účtovný cash flow 23 1762 3706 9352 1164 572
Úročený dlh 0,0000592,002 4769 28320 567
Úrokové krytie -6 71273,2057,205,6671,32
Vlastné imanie 22 900101 584110 07992 92890 627
Všetky záväzky 4 92314 10213 32429 35538 934
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -3,440,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -73 57911 45219 7457 32641 889
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -73 57911 45219 7457 32641 889
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -78 6848 65617 1512 30133 282
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 65617 1512 30133 2829 395
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -73 84310 97419 0525 78040 994
Záväzky 4 92314 10213 32429 35538 934
Záväzky z obchodného styku 78,00472,000,000010 00014 993
Zisk pred zdanením -73 84310 97419 0525 78040 994
Zmena EBIT -6,640,57382,760,16892,76

Činnosti firmy
Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
Výroba tovaru z plastov
Prekladište nákladov a skladovanie
Rozmnožovanie nahraných nosičov
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Prieskumné a podzemné práce
Výroba bižutérie
Služby colnej deklarácie
Výroba jednoduchých kovových výrobkov
Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
Kancelárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
Obstarávanie služieb spojených so spávou bytového a nebytového fondu
Jednoduchá drevovýroba
Faktoring a forfaiting
Prekladateľské a tlmočnícke služby /s výnimkou orgánov štátnej moci/
Prenájom motorových vozidiel
Oprava obuvi
Zásielkový a ambulantný predaj v rozsahu voľných živností
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Upratovacie práce
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo / mimo vybraných činností..
Sprostredkovanie obchodu , služieb a výroby
Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, športových..
Fotografické služby
Vydavateľské činnosti
Reklamné činnosti
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu,služieb a výroby
Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Leasing spojený s financovaním
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..