POLYESTER SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 63 52364 36163 08049 96659 372
Bežná likvidita III. stupeň -91,66-440,8310,16-11,045,49
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0131-0,2374-0,6921-0,7504-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,21-104,856,33-9,034,60
Celkové tržby 0,00008 47214 07135 43537 218
Celkový dlh -669,00-123,006 234-4 50110 659
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 813-54 651-39 343-40 871-48 958
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 81354 65139 34340 87148 958
Čistý cash flow -838,0015 30839 34340 87148 958
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -291,002 6053 3406 9987 976
Čistý zisk -291,002 0582 3805 7536 167
Čistý zisk v minulom roku 2 0582 3805 7536 167836,00
Cudzie zdroje -64 192-64 484-56 846-54 467-48 713
Daň z príjmov 0,0000547,00960,001 2451 809
Daň z príjmov v minulom roku 547,00960,001 2451 809963,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000547,00960,001 2451 809
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001 284615,7396,6692,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000099,45-5,710,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00008 5121 636531,01582,27
Doba obratu pohľadávok 0,00001 284615,7396,6692,94
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000691,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000-19,31161,11-48,08104,31
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000563,86
EBIT v minulom roku 2 6053 3406 9987 9761 799
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -291,002 6053 3406 9987 976
EBITDA -163,003 8713 6816 7659 669
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -163,003 8713 6816 7659 669
Finančná páka 0,98960,99811,110,91741,22
Finančné účty 53 81354 65139 34340 87148 958
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,01-1,00-0,9012-1,09-0,8205
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,011,000,90121,090,8205
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -291,003 7673 5318 4468 918
Krátkodobé pohľadávky 9 7109 71023 7379 0959 477
Krátkodobé záväzky -693,00-146,006 211-4 52410 636
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00009 6400,00008 668
Náklady na predaný tovar 156,0070,0010 39027 60727 366
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00005 611
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000937,00
Obežný majetok 63 52364 36163 08049 96658 435
Obrat aktív 0,00000,04290,22310,68740,6269
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000039,72
Obrat obežného majetku 0,00000,04290,22310,68740,6369
Odpisy 0,00001 1620,0000188,00750,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000581,000,0000188,00750,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000581,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 128,00104,00150,00319,00751,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 6409 6400,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -291,003 2202 3805 9416 917
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,84710,84910,62370,81800,8246
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001,812,801,151,32
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,76
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00002,310,000035,8413,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00005,552,801,191,32
Pohľadávky z obchodného styku 752,00752,00-220,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -91,66-440,8310,16-11,045,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 76,60-4,21-1,44-1,33-0,9950
Pridaná hodnota -156,002 6903 6816 7389 852
Primárna platobná neschopnosť 12,8212,82-43,820,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -77,65-374,326,33-9,034,60
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,10-0,03181,69-0,66531,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,10-0,03181,69-0,66531,10
Služby 156,0070,0010 39027 51619 859
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 63 52364 36163 08049 96659 372
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000091,001 896
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00002 76014 07135 34537 218
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 000,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00005 752
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00002 76014 07134 34531 466
Účtovný cash flow -838,0015 30839 34340 87148 958
Vlastné imanie 64 19264 48456 84654 46748 713
Všetky záväzky -669,00-123,006 234-4 50110 659
Výsledok hospodárenia -163,002 7093 6816 8278 919
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -163,002 7093 6816 8278 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -291,002 0582 3805 7536 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 0582 3805 7536 167836,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -291,002 6053 3406 9987 976
Záväzky -669,00-123,006 234-4 50110 659
Záväzky z obchodného styku 9 6409 6409 6400,00008 668
Zisk pred zdanením -291,002 6053 3406 9987 976
Zmena EBIT -0,11170,77990,47730,87744,43
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000750,000,0000