TOOTH SERVICE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 229 927196 729169 960142 710108 996
Bankové úvery 0,00000,00000,00003 2756 550
Bežná likvidita III. stupeň 40,3543,4428,4416,0318,24
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00007 555
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9294-0,8622-0,7595-0,9340-0,3336
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 38,8340,9425,6214,556,15
Celkové tržby 114 182106 824112 622109 797108 708
Celkový dlh 5 3754 0584 89311 68511 822
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -208 688-166 120-125 376-119 108-77 355
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 208 688166 120125 376122 38383 905
Čistý cash flow 208 688166 120125 376122 38332 417
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 40 35435 42743 61344 04335 703
Čistý zisk 31 78927 51433 95133 85327 323
Čistý zisk v minulom roku 27 51433 95133 85327 32326 422
Cudzie zdroje -224 552-192 671-165 067-131 025-97 173
Daň z príjmov 8 5657 9139 66310 1898 380
Daň z príjmov v minulom roku 7 9139 66310 1898 3808 415
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 5657 9139 66310 1898 380
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00003 2756 550
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00003 2756 550
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,2734,6646,8041,5015,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,481819,4216,8115,69
Doba obratu aktív 735,00672,19576,42474,41365,97
Doba obratu pohľadávok 26,2734,6646,8041,5015,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,1813,8716,6027,9617,70
EBIT v minulom roku 35 42743 61344 04335 70334 900
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 40 35435 42743 61344 04335 703
EBITDA 47 84246 33646 97650 76451 629
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 84246 33646 97650 76451 629
Finančná páka 1,021,021,031,091,12
Finančné účty 208 688166 120125 376122 38383 905
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9766-0,9794-0,9712-0,9181-0,8915
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97660,97940,97120,91810,8915
Hrubá marža 0,61820,63200,60530,65420,5993
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 79745 74855 43649 00451 464
Krátkodobé pohľadávky 8 21710 14413 79812 4834 726
Krátkodobé záväzky 5 3754 0584 8948 4115 273
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 4512 1652 4582 7340,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-46 97650 7640,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000-1,00001,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000-1,00001,00000,000063,00
Náklady na predaný tovar 43 59439 31539 45737 96343 557
Neobežný majetok 13 02220 46530 7867 84412 810
Obežný majetok 216 905176 264139 174134 86688 631
Obrat aktív 0,49660,54300,63320,76940,9974
Obrat neobežného majetku 8,775,223,5014,008,49
Obrat obežného majetku 0,52640,60600,77330,81411,23
Odpisy 7 44310 3216 8274 96615 768
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 44310 3216 8274 9667 884
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00007 884
Osobné náklady 21 15020 96520 96220 86521 201
Ostatné náklady na finančnú činnosť 45,00588,001 5401 760165,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00003 484
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 23237 83540 77838 81943 091
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90760,84440,73770,85760,7698
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,831,561,111,110,2982
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,343,223,253,443,07
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,472,162,452,781,76
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,831,561,161,110,2982
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000141,005 7255 0574 674
Pohotová likvidita II. stupeň 40,3543,4428,4416,0318,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,08-1,16-1,32-1,07-3,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-125 376122 3830,0000
Pridaná hodnota 70 58867 50968 16571 83465 150
Primárna platobná neschopnosť 0,000015,350,42930,54060,7454
Rýchla likvidita I. stupeň 38,8340,9425,6214,5515,91
Služby 29 72926 69628 75227 31827 412
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 229 927196 729169 960142 710108 995
Spotreba materiálu… 13 86512 61910 70510 64516 145
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00003 2756 550
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 114 182106 824112 622109 797108 708
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00005 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 114 182106 824107 622109 797108 708
Účtovný cash flow 208 688166 120125 376122 38332 417
Úročený dlh 0,00000,00000,00003 2756 550
Úrokové krytie 0,00000,0000-43 61344 0430,0000
Vlastné imanie 224 552192 671165 067131 02597 173
Všetky záväzky 5 3754 0584 89311 68511 822
Výsledok hospodárenia 40 39936 01545 14945 79835 861
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 40 39936 01545 14945 79835 861
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31 78927 51433 95133 85327 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 51433 95133 85327 32326 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 40 35435 42743 61444 04235 703
Záväzky 5 3754 0584 89311 68511 822
Záväzky z obchodného styku 2 4512 1652 4582 7343 484
Zisk pred zdanením 40 35435 42743 61444 04235 703
Zmena EBIT 1,140,81230,99021,231,02