CASPIAN TRADING s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva -16 866-2 085-10 116-22 50425 622
Bežná likvidita III. stupeň 86,6035,0910,2114,3416,74
Časové rozlíšenie aktív 78,0080,00102,0069,00187,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,97582,841,620,0966-3,95
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -42,226,965,771,881,97
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,0231-0,4073-0,2811-0,05143,93
Celkové tržby 2 40024 00027 79826 7660,0000
Celkový dlh 399,001 4333 9561 21920 423
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 364-50 211-40 231-17 401-20 544
Čistá marža, Zisková marža, ROS -5,730,43980,34720,16040,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 36450 21140 23117 40120 544
Čistý cash flow -16 8479 98022 8302 29120 544
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 74711 51410 6115 25312 300
Čistý zisk -13 74710 5549 6514 29312 013
Čistý zisk v minulom roku 10 5549 6514 293-33 215-11 907
Cudzie zdroje 17 2653 51814 07223 723-5 199
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky -60 515-52 376-50 526-41 871-184 447
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 306,930,00000,00000,20833,52
Doba obratu aktív -4 664-31,71-132,83-312,569,15
Doba obratu pohľadávok -16 426-796,55-663,43-581,33-62,38
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000054,23
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00003,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,3321,7951,9416,933,73
EBIT v minulom roku 11 51410 6115 253-32 166-11 393
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 74711 51410 6115 25312 300
EBITDA -9 32812 89415 91213 84830 483
EBITDA marža -3,890,53730,57240,51740,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 32812 89415 91213 84830 483
Finančná páka 0,97690,59270,71890,94864,93
Finančné účty 33 36450 21140 23117 40120 544
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,02-1,69-1,39-1,05-0,2029
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,021,691,391,050,2029
Hrubá marža -4,820,54770,51630,38230,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -8 45711 50514 39512 32928 009
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -0,0237-0,6873-0,3911-0,05420,4078
Krátkodobé pohľadávky 1 1100,00000,000015,009 851
Krátkodobé záväzky 399,001 4333 9561 21910 449
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000106,21
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000287,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000089,00514,00
Náklady na predaný tovar 12 89710 85613 44716 048990 541
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000971 583
Neobežný majetok 9 0970,00000,00001 88235 124
Obežný majetok -26 041-2 165-10 218-24 455-9 689
Obrat aktív -0,0783-11,51-2,75-1,1739,87
Obrat neobežného majetku 0,14510,00000,000013,9629,09
Obrat obežného majetku -0,0507-11,09-2,72-1,07-105,45
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00006,73
Odpisy 4 7900,00003 7647 08218 146
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 3950,00001 8823 54118 146
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 3950,00001 8823 5410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 129,001 3891 5171 5192 474
Ostatné záväzky z obchodného styku 89,0081,00303,0023,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -8 95710 55413 41511 37530 159
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,7962-3,00-0,6858-0,18102,31
Podiel EBIT k aktívam 0,8151-5,52-1,05-0,23340,4801
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,8151-5,52-1,05-0,23340,4801
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,7962-3,27-0,7541-0,22140,8107
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -1,98-24,08-3,98-0,77320,8018
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -7,020,41580,82130,08560,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,420,00003,811,441,72
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -12,760,41580,82130,08720,0201
Pohotová likvidita II. stupeň 86,6035,0910,2014,342,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,020,35250,616410,35-0,2531
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000071,58
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -0,0237-0,6873-0,3911-0,05420,7971
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,0231-0,4073-0,2811-0,05143,93
Pridaná hodnota -11 57713 14414 35110 23231 132
Rentabilita aktív, ROA 0,8151-5,06-0,9540-0,19080,4689
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,7962-3,00-0,6858-0,18102,31
Rýchla likvidita I. stupeň 83,6235,0410,1714,271,97
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,04280,11110,24860,08800,6700
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,04280,11110,24860,08800,6700
Služby 4 4455 9698 4617 49111 833
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -16 866-2 085-10 116-22 50425 622
Spotreba materiálu… 8 4524 8874 9868 5577 125
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 82024 00027 79826 2801 021 673
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 500,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 012 058
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 32024 00027 79826 2809 615
Účtovný cash flow -16 8479 98022 8302 29120 544
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000042,86
Vlastné imanie -17 265-3 518-14 072-23 7235 199
Všetky záväzky 399,001 4333 9561 21920 423
Výsledok hospodárenia -13 61812 89412 1486 76612 337
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 61812 89412 1486 76612 337
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 74710 5549 6514 29312 013
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 5549 6514 293-33 215-11 907
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 74711 51410 6115 25312 013
Zásoby 0,00000,000077,000,0000144 363
Záväzky 399,001 4333 9561 21920 423
Záväzky z obchodného styku 89,0081,00303,0023,000,0000
Zisk pred zdanením -13 74711 51410 6115 25312 013
Zmena EBIT -1,191,092,02-0,1633-1,08