LiAxx Biotech, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 38 17837 57137 91938 28240 877
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,183,353,783,592,85
Celkové tržby 5 3008 4509 0138 52822 774
Celkový dlh 29 04528 94029 97829 94730 260
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -525,00-758,00-1 106-1 468-4 064
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,09470,0817-0,0437-0,26760,5234
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 525,00758,001 1061 4684 064
Čistý cash flow 525,00758,001 1061 4684 064
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 636,00874,00566,00-1 32213 074
Čistý zisk 502,00690,00-394,00-2 28211 919
Čistý zisk v minulom roku 690,00-394,00-2 28211 91913 481
Cudzie zdroje -9 133-8 631-7 941-8 335-10 617
Daň z príjmov 134,00184,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 184,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 134,00184,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,850,00000,00000,04340,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,850,00000,00000,04340,0000
Doba obratu aktív 2 6291 6231 5381 662655,14
Doba obratu pohľadávok 57,850,00000,00000,04340,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 7961 1221 0971 174439,08
EBIT v minulom roku 874,00566,00-1 32213 07415 166
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 636,00874,00566,00-1 32213 074
EBITDA 811,001 045731,00-1 17013 280
EBITDA marža 0,15300,12370,0811-0,13720,5831
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 811,001 045731,00-1 17013 280
Efektívna daňová sadzba 0,21070,21051,70-0,72620,0745
Finančná páka 4,184,354,784,593,85
Finančné účty 525,00758,001 1061 4684 064
Hrubá marža 1,00000,97630,96990,78990,9364
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 636,00874,00566,00-1 32213 074
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68300,69170,71340,70670,6702
Krátkodobé pohľadávky 840,000,00000,00001,00000,0000
Krátkodobé záväzky 26 07625 98627 05227 05227 396
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000068,10
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000195,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000195,00725,00
Náklady na predaný tovar 0,0000200,00257,001 6731 449
Neobežný majetok 36 81336 81336 81336 81336 813
Obežný majetok 1 365758,001 1061 4694 064
Obrat aktív 0,13880,22490,23730,21970,5571
Obrat neobežného majetku 0,14400,22950,24450,22840,6186
Obrat obežného majetku 3,8811,158,145,725,60
Osobné náklady 4 4287 1447 8657 9157 915
Ostatné náklady na finančnú činnosť 175,00171,00165,00152,00206,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 502,00690,00-394,00-2 28211 919
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,05500,0799-0,0496-0,27381,12
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,05260,07540,0521-0,11770,9698
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83550,86590,89971,180,3712
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,201,151,110,85102,69
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,201,151,110,85102,69
Pohľadávky z obchodného styku 840,000,00000,00001,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,40-11,39-7,18-5,68-2,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000020,84
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76080,77030,79060,78230,7403
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,183,353,783,592,85
Pridaná hodnota 5 3008 2508 7426 73621 325
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,05500,0799-0,0496-0,27381,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 35,8127,6941,01-25,602,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 35,8127,6941,01-25,602,28
Služby 0,0000200,00257,001 6731 449
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 17837 57137 91938 28240 877
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 3008 4508 9998 40922 774
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 3008 4508 9998 40922 774
Účtovný cash flow 525,00758,001 1061 4684 064
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000067,05
Vlastné imanie 9 1338 6317 9418 33510 617
Všetky záväzky 29 04528 94029 97829 94730 260
Výsledok hospodárenia 811,001 045731,00-1 17013 280
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 811,001 045731,00-1 17013 280
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 502,00690,00-394,00-2 28211 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 690,00-394,00-2 28211 91913 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 636,00874,00566,00-1 32212 879
Záväzky 29 04528 94029 97829 94730 260
Zisk pred zdanením 636,00874,00566,00-1 32212 879
Zmena EBIT 0,72771,54-0,4281-0,10110,8621