POLIT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 71319 60323 54222 94113 920
Bankové úvery 0,00001 5253 1934 8610,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,872,101,350,91021,98
Bežné bankové úvery 0,00001 5253 1934 8610,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6900-0,7175-0,59090,2701-0,0255
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,032,191,14-0,60610,0235
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,36080,45220,77100,83431,15
Celkové tržby 18 05852 23154 07972 12754 211
Celkový dlh 2 3106 10410 24910 4347 442
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 418-8 160-4 662-358,00-8 645
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 4189 6857 8555 2198 645
Čistý cash flow 4 4189 6857 855-3 378165,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 014861,002 1837 0686 910
Čistý zisk -7 095205,00787,006 0765 950
Čistý zisk v minulom roku 205,00787,006 0765 903-5 009
Cudzie zdroje -6 403-13 499-13 293-12 507-6 478
Daň z príjmov 0,0000397,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 397,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000397,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,4413,8015,346,958,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,6211,3911,556,958,74
Doba obratu aktív 176,11153,71160,83116,5293,91
Doba obratu pohľadávok 34,4413,8015,346,958,74
Doba obratu zásob 10,3515,9741,5727,3689,91
Doba splácania záväzkov 206,2867,0682,0952,39158,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,9234,7047,1928,3147,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14,050,000013,721,120,0000
EBIT v minulom roku 861,002 1837 0686 863-4 049
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 014861,002 1837 0686 910
EBITDA -2 1642 0356 2048 8187 331
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 1642 0356 2048 8187 331
Efektívna daňová sadzba 0,00000,65950,54950,13640,1389
Finančná páka 1,361,451,771,832,15
Finančné účty 4 4189 6857 8555 2198 645
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7349-0,6886-0,5647-0,5452-0,4654
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73490,68860,56470,54520,4654
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 3386 0916 0108 5557 237
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,24940,22570,29340,24290,5043
Krátkodobé pohľadávky 1 7041 7602 2451 3681 296
Krátkodobé záväzky 2 1734 4256 9085 5737 020
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 148,000,00001 1550,00000,0000
Krytie dlhovej služby -26,727,8614,23275,560,0000
Nákladové úroky 81,00259,00436,0032,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 259,00436,0032,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 16 64542 82143 40460 23238 028
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 84524 08630 71638 82416 154
Neobežný majetok 2 4827 1049 94413 4440,0000
Obežný majetok 6 23112 49913 5989 49713 920
Obrat aktív 2,072,372,273,133,89
Obrat neobežného majetku 7,286,555,375,350,0000
Obrat obežného majetku 2,903,723,937,573,89
Obrat zásob 35,2822,858,7813,344,06
Odpisy 2 7082 8403 5001 1100,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 7082 8403 500555,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000555,000,0000
Osobné náklady 2 2542 5932 5452 2487 471
Ostatné náklady na finančnú činnosť 174,00194,00194,00263,0094,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000119,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 3873 0454 2877 1865 950
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,110,01360,04770,34980,9185
Podiel EBIT k aktívam -0,80500,04390,09270,30810,4964
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,80500,04390,09270,30810,4964
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,070,05670,13120,40701,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50710,49410,33370,22750,6210
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,600,69550,25390,19330,4648
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,36750,15480,32640,29960,9950
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,62691,443,945,172,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,28480,68621,663,462,15
Pohľadávky z obchodného styku 1 0201 4521 6901 3681 296
Pohotová likvidita II. stupeň 2,821,920,99990,63131,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,45-1,39-1,693,70-39,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 54,5437,3918,02-105,560,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,26510,31140,43540,45480,5346
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,36080,45220,77100,83431,15
Pridaná hodnota 1 4133 72810 02511 63016 073
Primárna platobná neschopnosť 0,14510,00000,68340,08700,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,81430,01050,03340,26490,4274
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,110,01520,05920,48580,9185
Rýchla likvidita I. stupeň 2,031,630,77760,50021,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,073,001,651,181,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,073,001,651,181,02
Služby 4 8849 1295 2299 3421 638
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 71319 60323 54222 94113 920
Spotreba materiálu… 7 9169 6067 45912 06620 236
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 5253 1934 8610,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 05848 67453 42971 86254 101
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 1250,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 07134 27839 72559 56541 867
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 98712 27113 70412 29712 234
Účtovný cash flow 4 4189 6857 855-3 378165,00
Úročený dlh 0,00001 5253 1934 8610,0000
Úrokové krytie -86,593,325,01220,880,0000
Vlastné imanie 6 40313 49913 29312 5076 478
Všetky záväzky 2 3106 10410 24910 4347 442
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,110,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -6 7851 3202 7047 7087 331
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 7851 3202 7047 7087 331
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 095205,00787,006 0765 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 205,00787,006 0765 903-5 009
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 095602,001 7477 0366 910
Zásoby 109,001 0543 4982 9103 979
Záväzky 2 3106 10410 24910 4347 442
Záväzky z obchodného styku 148,000,00001 155119,000,0000
Zisk pred zdanením -7 095602,001 7477 0366 910
Zmena EBIT -8,150,39440,30891,03-1,71
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 9130,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky