RK SPEKTRUM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 270 804317 698278 765467 679343 406
Bankové úvery 58 64880 656102 66411 76783 146
Bežná likvidita III. stupeň 0,53000,59800,32260,57330,3826
Bežné bankové úvery 22 00822 00822 00811 76783 146
Časové rozlíšenie aktív 618,00480,001 699948,00980,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0409-0,30630,5595-0,3143-0,0878
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,313,373,457,966,69
Celkové tržby 297 151388 210408 431524 542420 351
Celkový dlh 188 945244 968216 129415 501298 744
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 24 86150 22094 505-31 43456 343
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 78730 4368 15943 20126 803
Čistý cash flow 3 35122 277-35 04216 3983 920
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 82516 51014 29112 17914 872
Čistý zisk 9 13010 09410 4587 5167 846
Čistý zisk v minulom roku 10 09410 4587 5167 8468 096
Cudzie zdroje -81 859-72 730-62 636-52 178-44 662
Daň z príjmov 3 0152 8782 3782 8802 279
Daň z príjmov v minulom roku 2 8782 3782 8802 2792 297
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 0152 8782 3782 8802 279
Dlhodobé bankové úvery 36 64058 64880 6560,00000,0000
Dlhodobý dlh 36 64058 64880 6560,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,2473,2729,49134,3766,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,1973,1229,39134,2966,56
Doba obratu aktív 332,64305,99252,03327,74302,15
Doba obratu pohľadávok 55,2473,2729,49134,3766,82
Doba obratu zásob 0,00000,0000204,570,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000021 6810,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 159,62157,22102,14281,28188,51
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00004 1370,00000,0000
EBIT v minulom roku 16 51014 29112 17914 87215 388
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 82516 51014 29112 17914 872
EBITDA 48 84559 69363 04254 24142 525
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 48 84559 69363 04254 24142 525
Finančná páka 3,314,374,458,967,69
Finančné účty 33 78730 4368 15943 20126 803
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 48 16372 40062 31155 80851 734
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47990,51380,40530,85820,6239
Krátkodobé pohľadávky 44 97076 07332 619191 74575 938
Krátkodobé záväzky 129 948163 230112 981401 379214 250
Krytie dlhovej služby 18,2316,8743,3330,428,96
Materiál 1 1643 7751 066955,0010 076
Nákladové úroky 2 6803 5381 4551 7834 747
Nákladové úroky v minulom roku 3 5381 4551 7834 7474 995
Náklady na predaný tovar 255 256322 669353 224456 880369 284
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 9020,00000,0000
Neobežný majetok 190 265206 934235 222230 830229 609
Obežný majetok 79 921110 28441 844235 901112 817
Obrat aktív 1,101,191,451,111,21
Obrat neobežného majetku 1,561,831,722,261,81
Obrat obežného majetku 3,723,449,652,213,68
Obrat zásob 0,00000,00001,780,00000,0000
Odpisy 33 33841 87048 02038 93831 862
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 66920 93524 01019 46915 931
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 66920 93524 01019 46915 931
Osobné náklady 7 57416 45911 65915 87315 513
Ostatné náklady na finančnú činnosť 682,00627,00731,00599,00791,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 44414 26621 55662 544367,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 42 46851 96458 47846 45439 708
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000026,550,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,533,424,334,032,94
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,020,96510,84621,170,9614
Pohľadávky z obchodného styku 44 93075 91932 510191 63675 647
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52240,57760,31470,57100,3488
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -24,43-3,261,79-3,18-11,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,256,30-24,089,200,8258
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69770,77110,77530,88840,8699
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,313,373,457,966,69
Pridaná hodnota 41 89556 29250 50263 96845 547
Primárna platobná neschopnosť 0,12120,18790,66310,32640,0049
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,874,103,437,667,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,874,103,437,667,03
Služby 68 22961 321121 733181 39672 265
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 270 804317 698278 765467 679343 406
Spotreba materiálu… 187 027261 348229 589275 484297 019
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 58 64880 656102 66411 76783 146
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 297 151385 628403 726521 931419 831
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 6670,00001 0835 000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00002 2600,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 297 151378 961401 466520 848414 831
Účtovný cash flow 3 35122 277-35 04216 3983 920
Úročený dlh 58 64880 656102 66411 76783 146
Úrokové krytie 5,534,679,826,833,13
Vlastné imanie 81 85972 73062 63652 17844 662
Všetky záväzky 188 945244 968216 129415 501298 744
Výsledok hospodárenia 15 50717 13715 02212 77715 663
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 50717 13715 02212 77715 663
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 13010 09410 4587 5167 846
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 09410 4587 5167 8468 096
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 14512 97212 83610 39610 125
Zásoby 1 1643 7751 066955,0010 076
Záväzky 188 945244 968216 129415 501298 744
Záväzky z obchodného styku 5 44414 26621 55662 544367,00
Zisk pred zdanením 12 14512 97212 83610 39610 125
Zmena EBIT 0,89791,161,170,81890,9665
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00007 3530,00003 6090,0000