1.COC.SK, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 117 51222 6442 71063 670117 657
Bežná likvidita III. stupeň 1,265,381,651,201,47
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,32-1,10-2,48-0,9638-1,85
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,60964,841,620,18560,0183
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,810,22821,535,24147,74
Celkové tržby 155 41319 95870,0055 4130,0000
Celkový dlh 93 0704 2071 64053 473116 866
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -56 738-20 347-2 655-9 828-1 460
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,11030,8702-89,060,12590,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 56 73820 3472 6559 8281 460
Čistý cash flow 56 73820 3472 6559 8281 460
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 30419 242-5 2747 93734 990
Čistý zisk 17 13817 367-6 2346 97734 990
Čistý zisk v minulom roku 17 367-6 2346 9772 4284 124
Cudzie zdroje -24 442-18 437-1 070-10 197-791,00
Daň z príjmov 4 1161 850960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 850960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 1161 850960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 142,7642,01-42,26354,65343,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,6042,01-42,26196,52334,75
Doba obratu aktív 276,04414,12-2 082419,39347,94
Doba obratu pohľadávok 142,7642,01-42,26354,65343,62
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000381,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 218,6276,94-1 260348,74235,90
EBIT v minulom roku 19 242-5 2747 9373 3884 124
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 30419 242-5 2747 93734 990
EBITDA 21 41419 330-5 1908 00435 065
EBITDA marža 0,13780,9685-74,140,14440,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 41419 330-5 1908 00435 065
Finančná páka 4,811,232,536,24148,74
Finančné účty 56 73820 3472 6559 8281 460
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2080-0,8142-0,3948-0,1602-0,0067
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,20800,81420,39480,16020,0067
Hrubá marža 0,14050,9794-13,040,55410,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 26819 242-5 2747 93634 990
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79200,18580,60520,83150,6780
Krátkodobé pohľadávky 60 7742 29755,0053 842116 197
Krátkodobé záväzky 93 0704 2071 64052 94479 772
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 91 8861 048648,0046 2690,0000
Krytie dlhovej služby 428,28773,200,00000,00000,0000
Nákladové úroky 50,0025,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 25,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 133 540412,00438,0024 70676 249
Obežný majetok 117 51222 6442 71063 670117 657
Obrat aktív 1,320,8814-0,17530,87031,05
Obrat obežného majetku 1,320,8814-0,17530,87031,05
Osobné náklady 0,00000,00004 81722 6970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 146,0088,0084,0068,0075,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 13817 367-6 2346 97734 990
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,70120,9420-5,830,684244,24
Podiel EBIT k aktívam 0,18130,8498-1,950,12470,2974
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,18130,8498-1,950,12470,2974
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,87161,04-4,930,74000,9236
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,48280,89860,97970,15440,0124
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-5,280,73910,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,36511,0237,930,17740,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6187
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-0,18951,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-0,18951,350,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,36511,02-5,590,17740,0118
Pohľadávky z obchodného styku 1 1082 29755,0029 835113 197
Pohotová likvidita II. stupeň 1,265,381,651,201,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4308-0,9061-0,4030-1,04-0,5418
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 135813,880,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79200,18580,60520,83980,9933
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,810,22821,535,24147,74
Pridaná hodnota 21 84319 546-913,0030 70747 177
Primárna platobná neschopnosť 82,930,456211,781,550,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,14580,7670-2,300,10960,2974
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,70120,9420-5,830,684244,24
Rýchla likvidita I. stupeň 0,60964,841,620,18560,0183
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,350,2176-0,31606,683,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,350,2176-0,31606,683,33
Služby 133 540412,00438,0024 70676 249
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 117 51222 6442 71063 670117 657
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 155 38319 958-475,0055 413123 426
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 155 38319 958-475,0055 413123 426
Účtovný cash flow 56 73820 3472 6559 8281 460
Úrokové krytie 426,08769,680,00000,00000,0000
Vlastné imanie 24 44218 4371 07010 197791,00
Všetky záväzky 93 0704 2071 64053 473116 866
Výsledok hospodárenia 21 41419 330-5 1908 00435 065
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 41419 330-5 1908 00435 065
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 13817 367-6 2346 97734 990
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 367-6 2346 9772 4284 124
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 25419 217-5 2747 93734 990
Záväzky 93 0704 2071 64053 473116 866
Záväzky z obchodného styku 91 8861 048648,0046 2690,0000
Zisk pred zdanením 21 25419 217-5 2747 93734 990
Zmena EBIT 1,11-3,65-0,66452,348,48