GEPAMED, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 116 302102 63373 54859 31829 031
Bežná likvidita III. stupeň 1,471,063,474,194,45
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2542-0,2521-0,2552-0,0711-0,5863
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,61270,47761,330,65821,92
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,41480,57420,20900,10800,3600
Celkové tržby 121 841104 605100 55378 2700,0000
Celkový dlh 34 10137 43512 7125 7817 685
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 892-16 439-15 523-3 805-12 516
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 89216 43915 5233 80512 516
Čistý cash flow 20 89216 43915 5233 80512 516
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 0866 3477 69118 49913 108
Čistý zisk 17 0044 3605 59513 47513 108
Čistý zisk v minulom roku 4 3605 5951 70318 7187 481
Cudzie zdroje -82 201-65 198-60 836-53 537-21 346
Daň z príjmov 4 4441 5682 0965 0240,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 5682 0961 0505 8170,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 4441 5682 0965 0240,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000073,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 87,4070,7591,2295,3988,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 72,3756,7881,2095,6487,78
Doba obratu aktív 348,93364,56268,08276,81154,86
Doba obratu pohľadávok 87,4070,7591,2295,7388,09
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000080,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 102,31122,2642,5726,9834,82
EBIT v minulom roku 6 3477 6912 75324 5357 481
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 0866 3477 69118 49913 108
EBITDA 21 8177 4997 79718 58614 050
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 8177 4997 79718 58614 050
Finančná páka 1,411,571,211,111,36
Finančné účty 20 89216 43915 5233 80512 516
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7068-0,6353-0,8272-0,9025-0,7353
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70680,63530,82720,90250,7353
Hrubá marža 0,70780,67640,57840,62560,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 08612 8737 69118 49913 843
Krátkodobé pohľadávky 29 13319 91725 02520 44016 515
Krátkodobé záväzky 34 10134 42011 6785 7816 527
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 4764 8094 8062 5390,0000
Krytie dlhovej služby 34,2017,900,00000,00000,0000
Nákladové úroky 638,00419,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 419,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 35 42132 00041 97529 24729 449
Neobežný majetok 66 27766 27733 00035 0000,0000
Obežný majetok 50 02536 35640 54824 31829 031
Obrat aktív 1,051,001,361,322,36
Obrat neobežného majetku 1,841,553,032,230,0000
Obrat obežného majetku 2,432,832,473,222,36
Odpisy 0,00005 5260,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00005 5260,00000,00000,0000
Osobné náklady 61 47258 22950 14628 9800,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 125,00167,00152,00242,00207,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 394,003 54146,00155,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 0049 8865 59513 47513 108
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20690,06690,09200,25170,6141
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,26870,09300,12430,34550,5825
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71280,82290,86220,59180,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,32
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,401,221,161,690,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,401,111,161,690,0000
Pohľadávky z obchodného styku 24 12215 98422 27620 49516 457
Pohotová likvidita II. stupeň 1,471,063,474,194,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,93-3,97-3,92-14,07-1,71
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 32,7539,230,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,41480,57420,20900,10800,3600
Pridaná hodnota 86 23970 75858 16348 96838 978
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20690,06690,09200,25170,6141
Rýchla likvidita I. stupeň 0,61270,47761,330,65821,92
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,564,991,630,31100,5470
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,564,991,630,31100,5470
Služby 25 54520 73123 95218 94718 575
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 116 302102 63373 54859 31829 031
Spotreba materiálu… 9 87611 26918 02310 30010 874
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 121 660103 758100 13878 21568 427
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 000,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 121 660102 758100 13878 21568 427
Účtovný cash flow 20 89216 43915 5233 80512 516
Úrokové krytie 34,6215,150,00000,00000,0000
Vlastné imanie 82 20165 19860 83653 53721 346
Všetky záväzky 34 10137 43512 7125 7817 685
Výsledok hospodárenia 21 8172 9737 79718 58614 050
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 8172 9737 79718 58614 050
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 0044 3605 59513 47513 108
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 3605 5951 70318 7187 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 4485 9287 69118 49913 843
Záväzky 34 10137 43512 7125 7817 685
Záväzky z obchodného styku 5 4764 8094 8062 5390,0000
Zisk pred zdanením 21 4485 9287 69118 49913 843
Zmena EBIT 3,480,82532,790,75401,75