VSK MINERAL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 14 717 82713 496 29912 643 35711 171 47210 579 043
Aktivácia 20 4656 13934 44442 65537 417
Bankové úvery 851 2191 193 4981 318 519921 340559 830
Bežná likvidita III. stupeň 0,61590,76250,74571,301,32
Bežné bankové úvery 727 219925 498906 519365 305559 830
Časové rozlíšenie aktív 124 56781 56781 31038 977103 934
Časové rozlíšenie pasív 42 68868 74794 5162 9333 431
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,160,92850,88451,021,08
Celkové tržby 8 854 1577 691 0415 017 3149 072 4370,0000
Celkový dlh 7 877 5926 464 8165 889 9155 632 1265 481 514
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 340 190562 570339 473307 919395 434
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 511 029630 928979 046613 421164 396
Čistý cash flow -119 899-348 118365 625-856 870164 396
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 848 033455 217147 106451 739484 682
Čistý zisk 516 464303 8107 417267 950214 245
Čistý zisk v minulom roku 303 8107 417267 950264 034255 462
Cudzie zdroje -6 797 547-6 962 736-6 658 926-5 536 413-5 094 098
Daň z príjmov 207 74028 63925 24471 1240,0000
Daň z príjmov v minulom roku 28 63925 24471 12439 6930,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 207 74028 63925 24471 1240,0000
Dlhodobé bankové úvery 124 000268 000412 000556 0350,0000
Dlhodobé pohľadávky 300 0000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 124 000268 000412 000556 0350,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,1571,1238,3630,2959,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,4553,7325,0219,1357,13
Doba obratu aktív 602,96647,46984,85467,25634,62
Doba obratu pohľadávok 65,4471,1238,3630,2959,08
Doba obratu zásob 6 9626 325 550440 46556 2062 661
Doba splácania záväzkov 24 46816 111 784884 56870 471173,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 180,35186,35253,5375,02102,98
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 2415 684 916128 88245 7920,0000
EBIT v minulom roku 455 217147 106451 739541 665545 451
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 848 033455 217147 106451 739484 682
EBITDA 1 785 5521 946 6361 178 5771 507 6991 447 874
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 785 5521 946 6361 178 5771 507 6991 447 874
Efektívna daňová sadzba 0,28690,08610,77290,20980,0000
Finančná páka 2,171,941,902,022,08
Finančné účty 511 029630 928979 046613 421164 396
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4619-0,5159-0,5267-0,4956-0,4815
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46190,51590,52670,49560,4815
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 906 7122 370 9591 328 1271 844 4001 442 621
Krátkodobé pohľadávky 1 297 3461 482 428492 449724 118984 862
Krátkodobé záväzky 4 402 1333 884 4853 254 7241 793 6241 716 626
Krytie dlhovej služby 10,7210,165,6413,045,29
Materiál 105 67385 91855 62866 52671 876
Nákladové úroky 123 829122 768114 445112 665270 437
Nákladové úroky v minulom roku 122 768114 445112 665237 938289 989
Náklady na predaný tovar 5 609 1354 644 9972 597 9876 015 0083 577 797
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 65 66988,001 3439 290239 652
Neobežný majetok 11 232 3889 776 3129 469 8818 364 3887 578 975
Obežný majetok 3 360 8723 638 4203 092 1662 768 1072 896 134
Obrat aktív 0,60540,56370,37060,78120,5752
Obrat neobežného majetku 0,79320,77820,49481,040,8028
Obrat obežného majetku 2,652,091,523,152,10
Odpisy 1 051 6221 513 9061 067 8041 204 334750 141
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 525 811756 953533 902602 167750 141
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 525 811756 953533 902602 1670,0000
Osobné náklady 1 941 3011 683 1371 375 6041 589 2810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 9705 9615 1527 1135 253
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 002 7771 370 610474 2161 165 5110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 568 0861 817 7161 075 2211 472 284964 386
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58820,56800,65890,58600,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 50,2633 6751 555291,910,6932
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,701,761,521,710,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,100,92690,85450,97073,34
Pohľadávky z obchodného styku 914 0991 119 894321 163457 443952 398
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37370,44990,36490,63670,5497
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 56,6920,00-18,216,46-30,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,9683-2,843,19-7,610,6079
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53520,47900,46590,50420,5181
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,160,92850,88451,021,08
Pridaná hodnota 3 300 2992 963 3722 087 8212 711 8592 506 749
Primárna platobná neschopnosť 1,231,221,482,550,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,413,325,003,743,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,413,325,003,743,79
Služby 3 887 1943 340 2072 049 2274 959 5152 338 548
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 717 82713 496 29912 643 35711 171 47210 579 043
Spotreba materiálu… 1 439 9011 130 421772 0511 190 6311 037 782
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 851 2191 193 4981 318 519921 340559 830
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 973 4997 823 5114 763 1618 898 7746 084 546
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00002,000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 64 065215 14277 351171 9070,0000
Tržby z predaja tovaru 36 48688,001 24511 610307 696
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 872 9487 608 2814 684 5638 715 2575 776 850
Účtovný cash flow -119 899-348 118365 625-856 870164 396
Úročený dlh 851 2191 193 4981 318 519921 340559 830
Úrokové krytie 6,853,711,294,011,79
Vlastné imanie 6 797 5476 962 7366 658 9265 536 4135 094 098
Všetky záväzky 7 877 5926 464 8165 889 9155 632 1265 481 514
Výnosy budúcich období dlhodobé 15 11041 24667 3812 7352 177
Výnosy budúcich období krátkodobé 27 57827 50127 135198,001 153
Výsledok hospodárenia 797 995403 482131 815428 266470 755
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 797 995403 482131 815428 266470 755
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 516 464303 8107 417267 950214 245
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 303 8107 417267 950264 034255 462
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 724 204332 44932 661339 074260 608
Zásoby 1 252 4971 525 0641 620 6711 430 5681 746 876
Záväzky 7 877 5926 464 8165 889 9155 632 1265 481 514
Záväzky z obchodného styku 1 122 7771 370 610474 2161 165 5110,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 120 0000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 724 204332 44932 661339 074260 608
Zmena EBIT 1,863,090,32560,83400,8886
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -236 836-180 420190 190101 773768,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -236 836-180 420190 190101 773768,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000244 39056 30947 006226 978
Účtovné závierky