REO Jantar, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva -855 772-1 271 601-1 381 397-1 456 239-146 399
Bežná likvidita III. stupeň 0,58600,12660,06410,04831,99
Časové rozlíšenie aktív 16,0023,0023,0023,0029,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,7583-0,6355-0,6087-0,5943-0,9487
Celkové tržby 381 145182 34981 675156 5400,0000
Celkový dlh 2 684 8952 217 4272 148 8052 132 7862 709 300
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -133 920-112 361-65 276-25 190-81 880
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,13550,22580,7202-0,20580,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 135 370112 36165 27625 19081 880
Čistý cash flow 23 00947 08540 086-67 41281 880
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -30 05160 90163 11213 584-191 268
Čistý zisk -51 63941 17458 823-32 223-271 163
Čistý zisk v minulom roku 41 17458 823-32 223-699 937-105 942
Cudzie zdroje 3 540 6673 489 0283 530 2023 589 0252 855 699
Daň z príjmov 960,00960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,002 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 419,5993,8050,90-1,512,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,8693,8050,90-2,180,9267
Doba obratu aktív -819,52-2 632-6 969-1 526-134,33
Doba obratu pohľadávok 419,5993,8050,90-1,512,33
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 381
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 935,862 5785 938587,95617,87
EBIT v minulom roku 60 90163 11213 584-626 65310 110
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -30 05160 90163 11213 584-191 268
EBITDA -39 47154 20259 43013 937-190 941
EBITDA marža -0,10360,29720,72760,08900,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -39 47154 20259 43013 937-190 941
Finančné účty 135 370112 36165 27625 19081 880
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -4,14-2,74-2,56-2,46-19,51
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 4,142,742,562,4619,51
Hrubá marža -0,10190,29980,70660,10910,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -39 74465 91165 34213 579-191 286
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -1,14-0,9795-0,8520-0,3852-4,60
Krátkodobé finančné výpomoci 1 4500,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 438 14545 31810 089-1 4452 542
Krátkodobé záväzky 977 2581 245 5571 176 935560 916673 404
Krytie dlhovej služby -1,912,8917,850,3108-2,39
Nákladové úroky 20 62818 7673 32944 84679 895
Nákladové úroky v minulom roku 18 7673 32944 84670 403116 052
Náklady na predaný tovar 419 987121 66314 638331 135583 391
Neobežný majetok -1 429 303-1 429 303-1 456 785-1 483 323-1 483 323
Obežný majetok 573 515157 67975 36527 0611 336 895
Obrat aktív -0,4454-0,1387-0,0524-0,2391-2,72
Obrat obežného majetku 0,66461,120,959912,870,2976
Ostatné náklady na finančnú činnosť 273,00311,00288,00358,00345,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 959 113577 017545 237552 3850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -51 63941 17458 823-32 223-271 163
Podiel EBIT k aktívam 0,0351-0,0479-0,0457-0,00931,31
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0351-0,0479-0,0457-0,00931,31
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,1582-0,0884-0,0473-0,0173-0,5593
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,04
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06040,26700,5541-0,19360,2058
Pohľadávky z obchodného styku 33 26745 31810 089-2 0841 010
Pohotová likvidita II. stupeň 0,58600,12660,06410,04240,1254
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 153,8874,1088,07-53,2434,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,122,5112,04-1,501,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -3,14-1,74-1,56-1,46-18,51
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,7583-0,6355-0,6087-0,5943-0,9487
Pridaná hodnota -38 84254 67657 70817 081-185 584
Primárna platobná neschopnosť 28,8312,7354,04-265,060,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0603-0,0324-0,04260,02211,85
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -68,0240,9136,16153,03-14,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -68,0240,9136,16153,03-14,19
Služby 408 879107 53211 418137 208171 446
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -855 772-1 271 601-1 381 397-1 456 239-146 399
Spotreba materiálu… 11 10814 1313 2202 2516 573
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 4500,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 381 145182 34975 446348 216397 807
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 0103 1000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 381 145176 33972 346348 216397 807
Účtovný cash flow 23 00947 08540 086-67 41281 880
Úročený dlh 1 4500,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -1,463,2518,960,3029-2,39
Vlastné imanie -3 540 667-3 489 028-3 530 202-3 589 025-2 855 699
Všetky záväzky 2 684 8952 217 4272 148 8052 132 7862 709 300
Výsledok hospodárenia -39 47160 21262 53013 937-190 941
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -39 47160 21262 53013 937-190 941
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -51 63941 17458 823-32 223-271 163
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 41 17458 823-32 223-699 937-105 942
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -50 67942 13459 783-31 262-271 160
Zásoby 0,00000,00000,00003 3161 252 473
Záväzky 2 684 8952 217 4272 148 8052 132 7862 709 300
Záväzky z obchodného styku 959 113577 017545 237552 3850,0000
Zisk pred zdanením -50 67942 13459 783-31 262-271 160
Zmena EBIT -0,49340,96504,65-0,0217-18,92
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-191 676-405 372
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-191 676-405 372