3 Dent s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 179 433185 651103 76497 10593 387
Bankové úvery 0,00000,00003 61012 37021 130
Bežná likvidita III. stupeň 2,051,432,121,170,7554
Bežné bankové úvery 0,00000,00003 61012 37021 130
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,13-1,15-1,26-1,59-2,66
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,701,161,740,98310,6126
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,80371,220,82122,036,27
Celkové tržby 151 323171 345157 301145 226142 157
Celkový dlh 79 952101 95446 78965 08880 539
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -112 592-96 019-68 397-38 449-13 006
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 112 59296 01972 00750 81934 136
Čistý cash flow 112 59296 01972 00750 81934 136
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 44534 25432 13025 77222 907
Čistý zisk 15 78426 72224 95819 16916 778
Čistý zisk v minulom roku 26 72224 95819 16916 778-10 382
Cudzie zdroje -99 481-83 697-56 975-32 017-12 848
Daň z príjmov 4 6617 4656 5385 2994 163
Daň z príjmov v minulom roku 7 4656 5385 2994 163480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 6617 4656 5385 2994 163
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,0754,1654,0861,2062,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,1952,3652,2759,6961,88
Doba obratu aktív 437,58446,86243,84245,35244,53
Doba obratu pohľadávok 57,0754,1654,0861,2062,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 161,94199,3197,06130,61145,90
EBIT v minulom roku 34 25432 13025 77222 907-8 556
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 44534 25432 13025 77222 907
EBITDA 39 48031 98045 66939 24637 105
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 48031 98045 66939 24637 105
Finančná páka 1,802,221,823,037,27
Finančné účty 112 59296 01972 00750 81934 136
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5544-0,4508-0,5491-0,3297-0,1376
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55440,45080,54910,32970,1376
Hrubá marža 0,62130,55400,68400,66190,6781
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 39 34069 79845 44039 08236 884
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37010,44600,39800,53230,5967
Krátkodobé pohľadávky 23 40422 50223 01324 22223 869
Krátkodobé záväzky 66 40582 80541 30351 69355 720
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 976,001 6231 428715,001 729
Krytie dlhovej služby 0,0000477,3172,0330,1018,87
Nákladové úroky 0,000067,00634,001 3041 966
Nákladové úroky v minulom roku 67,00634,001 3041 9661 346
Náklady na predaný tovar 55 65856 72447 73748 33443 001
Neobežný majetok 43 40267 0978 71422 02435 333
Obežný majetok 136 031118 55495 05075 08158 054
Obrat aktív 0,83410,81681,501,491,49
Obrat neobežného majetku 3,452,2617,826,563,95
Obrat obežného majetku 1,101,281,631,922,40
Odpisy 18 89511 94113 31013 31013 977
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 89511 94113 31013 31013 977
Osobné náklady 52 72360 38161 70155 68861 242
Ostatné náklady na finančnú činnosť 140,00182,00229,00164,00221,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 67938 66338 26832 47930 755
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,18090,33310,51440,56750,6081
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62750,51720,69400,52330,3655
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56080,63610,57350,57930,6353
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,74410,56040,45780,34990,2401
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,781,571,741,731,57
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,311,311,431,391,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,75230,63320,46360,35180,2449
Pohľadávky z obchodného styku 18 94221 75222 24223 62623 633
Pohotová likvidita II. stupeň 2,051,432,121,170,7548
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8836-0,8717-0,7912-0,6300-0,3764
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00001 433113,5838,9717,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44560,54920,45090,67030,8624
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,80371,220,82122,036,27
Pridaná hodnota 94 01494 919107 58796 12796 395
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,15870,31930,43810,59871,31
Rýchla likvidita I. stupeň 1,701,161,600,79330,4442
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,033,191,021,662,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,033,191,021,662,17
Služby 15 84016 84318 70316 21012 322
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 179 433185 651103 76497 10593 387
Spotreba materiálu… 39 81839 88129 03432 12430 679
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00003 61012 37021 130
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 149 672170 643155 324144 461139 396
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000019 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 149 672151 643155 324144 461139 396
Účtovný cash flow 112 59296 01972 00750 81934 136
Úročený dlh 0,00000,00003 61012 37021 130
Úrokové krytie 0,0000511,2550,6819,7611,65
Vlastné imanie 99 48183 69756 97532 01712 848
Všetky záväzky 79 952101 95446 78965 08880 539
Výsledok hospodárenia 20 58534 43632 35925 93623 128
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 58534 43632 35925 93623 128
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 78426 72224 95819 16916 778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 72224 95819 16916 778-10 382
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 44534 18731 49624 46820 941
Zásoby 35,0033,0030,0040,0049,00
Záväzky 79 952101 95446 78965 08880 539
Záväzky z obchodného styku 976,001 6231 428715,001 729
Zisk pred zdanením 20 44534 18731 49624 46820 941
Zmena EBIT 0,59691,071,251,13-2,68
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00004 6030,00000,00000,0000