KRESS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 123 718118 482135 153108 348105 394
Bežná likvidita III. stupeň 2,723,414,574,845,95
Časové rozlíšenie aktív 580,00675,00595,00444,00458,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1696-0,55411,15-0,06231,84
Celkové tržby 147 849227 314270 768252 757251 679
Celkový dlh 37 49631 93229 76726 97630 076
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -64 714-71 057-88 345-57 578-58 686
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 64 71471 05788 34557 57858 686
Čistý cash flow -6 343-17 28830 767-1 10825 096
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 53 24353 76277 93048 67849 209
Čistý zisk 41 91342 24161 07737 00637 063
Čistý zisk v minulom roku 42 24161 07737 00637 06330 952
Cudzie zdroje -86 222-86 550-105 386-81 372-75 318
Daň z príjmov 11 32511 43416 60110 72210 599
Daň z príjmov v minulom roku 11 43416 60110 72210 5998 770
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 32511 43416 60110 72210 599
Dlhodobé pohľadávky 1 1820,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 90,1755,7644,6141,0632,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 89,9045,2344,6141,0632,16
Doba obratu aktív 305,43190,50182,19158,66152,85
Doba obratu pohľadávok 93,0955,7644,6141,0632,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 92,3350,1635,9926,0419,83
EBIT v minulom roku 53 76277 93048 67849 20942 131
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 53 24353 76277 93048 67849 209
EBITDA 68 15963 10997 56586 33886 499
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 15963 10997 56586 33886 499
Finančná páka 1,431,371,281,331,40
Finančné účty 64 71471 05788 34557 57858 686
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6969-0,7305-0,7798-0,7510-0,7146
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69690,73050,77980,75100,7146
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 95862 83497 34893 13986 324
Krátkodobé pohľadávky 36 52634 68133 09228 03922 174
Krátkodobé záväzky 37 39831 19926 69617 78313 675
Krytie dlhovej služby 13 632725,39387,1690,8855,91
Nákladové úroky 5,0087,00252,00950,001 547
Nákladové úroky v minulom roku 87,00252,00950,001 5472 409
Náklady na predaný tovar 83 832166 379168 194169 064173 047
Neobežný majetok 20 71612 06913 12122 28724 076
Obežný majetok 102 422105 738121 43785 61780 860
Obrat aktív 1,201,922,002,302,39
Obrat neobežného majetku 7,1418,8120,6411,1810,45
Obrat obežného majetku 1,442,152,232,913,11
Odpisy 13 7427 60218 33238 55035 958
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 8713 8019 16619 27517 979
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 8713 8019 16619 27517 979
Osobné náklady 808,000,000012 49211 1657 707
Ostatné náklady na finančnú činnosť 201,00275,00217,00199,00175,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 9499 0568 2107 5466 299
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 65549 84379 40975 55673 021
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,48610,48810,57960,45480,4921
Podiel EBIT k aktívam 0,43040,45380,57660,44930,4669
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,43040,45380,57660,44930,4669
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,61680,61600,71850,53750,5365
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52310,59970,65370,53140,5568
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 79,230,00008,217,1810,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,407,983,331,611,80
Pohľadávky z obchodného styku 36 41728 13233 09228 03922 174
Pohotová likvidita II. stupeň 2,723,414,574,845,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,595,01-3,4373,44-3,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 269-198,71122,09-1,1716,22
Pridaná hodnota 64 01760 638102 57480 19378 632
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,48610,48810,57960,45480,4921
Rýchla likvidita I. stupeň 1,732,283,313,244,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,55010,50600,30510,31240,3477
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,55010,50600,30510,31240,3477
Služby 78 290160 903160 903159 735166 394
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 123 718118 482135 153108 348105 394
Spotreba materiálu… 5 5425 4767 2919 3296 653
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 147 849227 017270 768252 757251 679
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00003 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 147 849227 017270 768249 257251 679
Účtovný cash flow -6 343-17 28830 767-1 10825 096
Úrokové krytie 10 649617,95309,2551,2431,81
Vlastné imanie 86 22286 550105 38681 37275 318
Všetky záväzky 37 49631 93229 76726 97630 076
Výsledok hospodárenia 54 41755 50779 23350 38050 541
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 54 41755 50779 23350 38050 541
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 41 91342 24161 07737 00637 063
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 42 24161 07737 00637 06330 952
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 23853 67577 67847 72847 662
Záväzky 37 49631 93229 76726 97630 076
Záväzky z obchodného styku 9 9499 0568 2107 5466 299
Zisk pred zdanením 53 23853 67577 67847 72847 662
Zmena EBIT 0,99030,68991,600,98921,17
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000908,000,0000