KOVOVÝROBA Lingeš, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 70 61970 86671 21771 35886 384
Bežná likvidita III. stupeň 77,8671,4469,89-42,5333,16
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00-0,9964-1,020,01980,1868
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 76,4269,7267,840,8373-5,82
Celkové tržby 1 3571 4160,00003 67434 203
Celkový dlh 1 3611 4463 171473,005 232
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 312-69 167-69 132-65 711-67 116
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,11940,97030,0000-2,79-0,5747
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 69 31269 16769 13265 71167 116
Čistý cash flow 69 31269 16769 132-1 405-15 160
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -162,001 551-1 879-9 307-18 695
Čistý zisk -162,001 374-2 839-10 267-19 655
Čistý zisk v minulom roku 1 374-2 839-10 267-19 6557 113
Cudzie zdroje -69 258-69 420-68 046-70 885-81 152
Daň z príjmov 0,0000177,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 177,00960,00960,00960,002 267
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000177,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 351,55437,950,0000561,01210,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 437,89437,950,0000561,01210,19
Doba obratu aktív 18 99518 2670,00007 089942,35
Doba obratu pohľadávok 351,55437,950,0000561,01210,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 243,96255,710,0000-166,7028,42
EBIT v minulom roku 1 551-1 879-9 307-18 6959 380
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -162,001 551-1 879-9 307-18 695
EBITDA -78,001 635-1 795-9 177-18 048
EBITDA marža -0,05751,150,0000-2,50-0,5277
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -78,001 635-1 795-9 177-18 048
Efektívna daňová sadzba 0,00000,1141-0,5109-0,1031-0,0514
Finančná páka 1,021,021,051,011,06
Finančné účty 69 31269 16769 13265 71167 116
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9807-0,9796-0,9555-0,9934-0,9394
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98070,97960,95550,99340,9394
Hrubá marža -0,05010,00280,0000-0,43550,5468
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -162,001 551-1 879-9 307-18 695
Krátkodobé pohľadávky 1 3071 6992 0855 64719 268
Krátkodobé záväzky 907,00992,001 019-1 6782 605
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000157,0059,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 4251 4121 9335 27414 758
Obežný majetok 70 61970 86671 21771 35886 384
Osobné náklady 0,0000-1 698-148,007 37836 477
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0084,0084,00130,00647,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000302,00827,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -162,001 374-2 839-10 267-19 655
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98150,97600,97070,92090,7769
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-424,500,0766-4,611,95
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 51,0848,850,0000-0,3824-0,4432
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,002413,06-0,21690,5127
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,002413,06-0,21690,5127
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 51,0848,850,0000-0,3824-0,4531
Pohľadávky z obchodného styku 1 6281 6992 0005 64719 268
Pohotová likvidita II. stupeň 77,8671,4469,89-42,5333,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9992-1,00-0,984350,455,35
Pridaná hodnota -68,004,00-1 933-1 60018 701
Rýchla likvidita I. stupeň 76,4269,7267,84-39,1625,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -17,450,8844-1,77-0,0515-0,2899
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -17,450,8844-1,77-0,0515-0,2899
Služby 67,00201,001 0203 5697 153
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 70 61970 86671 21771 35886 384
Spotreba materiálu… 1 3581 211913,001 7057 605
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 3571 4160,00003 67433 459
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 3571 4160,00003 67433 459
Účtovný cash flow 69 31269 16769 132-1 405-15 160
Vlastné imanie 69 25869 42068 04670 88581 152
Všetky záväzky 1 3611 4463 171473,005 232
Výsledok hospodárenia -78,001 635-1 795-9 177-18 048
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -78,001 635-1 795-9 177-18 048
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -162,001 374-2 839-10 267-19 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 374-2 839-10 267-19 6557 113
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -162,001 551-1 879-9 307-18 695
Záväzky 1 3611 4463 171473,005 232
Záväzky z obchodného styku 0,0000157,0059,00302,00827,00
Zisk pred zdanením -162,001 551-1 879-9 307-18 695
Zmena EBIT -0,1044-0,82540,20190,4978-1,99