Emart s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 662 5382 557 6272 453 5682 867 7033 229 772
Bankové úvery 934 5111 153 6311 409 9511 692 9102 002 510
Bežná likvidita III. stupeň 2,280,59130,41130,20820,4417
Bežné bankové úvery 37 2010,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 278,00525,000,0000127,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0854-0,0083-0,01940,75710,0197
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,043,082,9128,114,16
Celkové tržby 1 339 2811 508 4801 076 923860 2651 135 926
Celkový dlh 1 355 4271 930 3721 826 2302 769 2042 604 286
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 760 9641 091 6511 353 1961 648 3181 883 343
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0964-0,0001-0,0420-0,6126-0,0792
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 173 54761 98056 75544 592119 167
Čistý cash flow 111 5675 22512 163-74 575-12 299
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 166 62940 37010 351-467 384-17 999
Čistý zisk 129 153-83,00-45 232-526 988-89 919
Čistý zisk v minulom roku -83,00-45 232-526 988-89 919-36 789
Cudzie zdroje -1 307 111-627 255-627 338-98 499-625 486
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 8842 884
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8842 8842 883
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 8842 884
Dlhodobé bankové úvery 897 3101 153 6311 409 9511 692 9102 002 510
Dlhodobý dlh 897 3101 153 6311 409 9511 692 9102 002 510
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 110,7763,6830,0065,0035,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 106,5946,9326,2641,4629,38
Doba obratu aktív 739,12713,82899,761 217996,15
Doba obratu pohľadávok 110,7763,6830,0065,0035,79
Doba obratu zásob 8 326147,200,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 41 4051 1700,000013 0700,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,28174,27123,54403,36164,23
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 22 0911 0460,000012 1180,0000
EBIT v minulom roku 40 37010 351-467 384-17 99953 639
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 166 62940 37010 351-467 384-17 999
EBITDA 733 039636 009757 919299 114741 810
EBITDA marža 0,54730,42160,70380,34770,6530
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 733 039636 009757 919299 114741 810
Finančná páka 2,044,083,9129,115,16
Finančné účty 173 54761 98056 75544 592119 167
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 724 513626 828745 011284 985730 529
Krátkodobé pohľadávky 399 036228 15881 811153 201116 046
Krátkodobé záväzky 235 159624 394336 895950 675532 464
Krytie dlhovej služby 19,5615,7214,385,2710,75
Nákladové úroky 37 47640 45352 70356 72069 036
Nákladové úroky v minulom roku 40 45352 70356 72069 03687 545
Náklady na predaný tovar 901 8481 073 170671 641917 271796 367
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 073194 7450,000026 5490,0000
Neobežný majetok 2 042 3882 188 4242 315 0022 669 7832 994 559
Obežný majetok 619 872368 678138 566197 793235 213
Obrat aktív 0,49380,51130,40570,30000,3664
Obrat neobežného majetku 0,64380,59760,42990,32220,3952
Obrat obežného majetku 2,123,557,184,355,03
Obrat zásob 0,04382,480,00000,00000,0000
Odpisy 557 884584 594734 660752 206748 548
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 278 942292 297367 330376 103374 274
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 278 942292 297367 330376 103374 274
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 5269 18112 90814 12911 281
Ostatné záväzky z obchodného styku 125 466557 996267 617881 397413 186
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 687 037584 511689 428225 218658 629
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 199,221,200,0000-2,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74030,40130,4406-0,07580,5171
Pohľadávky z obchodného styku 383 954168 13571 60797 71295 263
Pohotová likvidita II. stupeň 2,100,46550,41130,20820,4417
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,72-120,05-51,581,3250,86
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,980,12920,2308-1,31-0,1782
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,35100,45110,57470,59030,6200
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50910,75480,74430,96570,8063
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,043,082,9128,114,16
Pridaná hodnota 412 992234 623323 682-57 006387 059
Primárna platobná neschopnosť 0,32683,323,749,024,34
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0988-0,0001-0,0721-5,35-0,1438
Rýchla likvidita I. stupeň 0,63720,09930,16850,04690,2238
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,853,042,419,263,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,853,042,419,263,51
Služby 234 445254 184193 572370 140208 930
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 662 5382 557 6272 453 5682 867 7033 229 772
Spotreba materiálu… 634 080702 781478 069520 582539 937
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 934 5111 153 6311 409 9511 692 9102 002 510
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 314 8401 307 793995 323860 2651 183 426
Tržby z predaja tovaru 2 373195 4261 66426 3270,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 312 4671 112 367993 659833 9381 183 426
Účtovný cash flow 111 5675 22512 163-74 575-12 299
Úročený dlh 934 5111 153 6311 409 9511 692 9102 002 510
Úrokové krytie 4,450,99790,1964-8,24-0,2607
Vlastné imanie 1 307 111627 255627 33898 499625 486
Všetky záväzky 1 355 4271 930 3721 826 2302 769 2042 604 286
Výsledok hospodárenia 175 15551 41523 259-453 092-6 738
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 175 15551 41523 259-453 092-6 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 129 153-83,00-45 232-526 988-89 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -83,00-45 232-526 988-89 919-36 789
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 129 153-83,00-42 352-524 104-87 035
Zásoby 47 28978 5400,00000,00000,0000
Záväzky 1 355 4271 930 3721 826 2302 769 2042 604 286
Záväzky z obchodného styku 125 466557 996267 617881 397413 186
Zisk pred zdanením 129 153-83,00-42 352-524 104-87 035
Zmena EBIT 4,133,90-0,022125,97-0,3356
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -31 25078 5400,00000,0000-47 500
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -31 25078 5400,00000,0000-47 500