PRO-JECT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 233 103243 688362 933287 170296 862
Bežná likvidita III. stupeň 18,30-41,7310,225,682,71
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 040
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7560-0,00020,0001-0,3212-0,6639
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5891-0,0003-0,00001,592,05
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,20-1,092,750,20390,4593
Celkové tržby 49 925105 040110 166167 139123 777
Celkový dlh 21 456-10 62026 79248 638103 635
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -271 895-248 572-217 117-230 647-149 815
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,34840,57180,46200,56810,4983
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 271 895248 572217 117230 647149 815
Čistý cash flow -7 3632,00-1,000076 611149 815
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 39569 72259 946111 38974 496
Čistý zisk 17 39560 06250 89894 95961 674
Čistý zisk v minulom roku 55 31759 90794 96266 75158 099
Cudzie zdroje -9 739-9 739-9 739-238 532-225 653
Daň z príjmov 0,00009 6609 04816 43012 822
Daň z príjmov v minulom roku 0,00009 04816 4299 5904 190
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00009 6609 04816 43012 822
Dlhodobé pohľadávky 12 9963 4570,00000,000012 210
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -306,411,46176,0898,51137,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 92,3598,20100,1868,0140,03
Doba obratu aktív 1 656854,081 202645,84875,40
Doba obratu pohľadávok -214,0613,58176,0898,51173,70
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00002 517 7180,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,82-20,9187,60108,59215,26
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00001 518 6090,0000
EBIT v minulom roku 55 31768 955111 39176 34162 289
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 39569 72259 946111 38974 496
EBITDA 26 49785 68382 618135 71597 279
EBITDA marža 0,53070,81570,74990,81200,7859
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 49785 68382 618135 71597 279
Finančná páka 23,9425,0237,271,201,32
Finančné účty 271 895248 572217 117230 647149 815
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0418-0,0400-0,0268-0,8306-0,7601
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,04180,04000,02680,83060,7601
Hrubá marža 0,64020,77470,72070,75710,7671
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 43281 13980 291142 58894 121
Krátkodobé pohľadávky -43 120417,0053 14543 80146 693
Krátkodobé záväzky 12 499-5 96626 44048 28572 998
Náklady na predaný tovar 19 40322 76630 76935 76228 822
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00007,000,0000
Neobežný majetok -8 668-8 75892 67112 72287 104
Obežný majetok 241 771252 446270 262274 448208 718
Obrat aktív 0,22040,42740,30350,56520,4170
Obrat neobežného majetku -5,93-11,891,1912,761,42
Obrat obežného majetku 0,21250,41250,40760,59140,5930
Odpisy 6 03711 41722 67226 25019 626
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000011 33613 1259 813
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 03711 41711 33613 1259 813
Osobné náklady 9 6847 6437 7213 4256 893
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0654 5442 3273 0273 158
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000015 55420 49429 1240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 43271 47973 570121 20981 300
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,796,175,230,39810,2733
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,5576-79,141,640,38790,2262
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,930413,715,940,46630,2907
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,171,020,59820,80320,5047
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,14750,0000-0,00000,45841,21
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000018 0760,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,3010,6510,2836,9413,78
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,034,272,614,263,58
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,14330,0000-0,00000,47201,21
Pohľadávky z obchodného styku 12 99628 01830 23830 23913 574
Pohotová likvidita II. stupeň 18,30-41,7310,225,682,71
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,32-4 8709 739-3,11-1,51
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,20-1,092,750,20390,4593
Pridaná hodnota 31 96381 37779 397126 53494 955
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,55510,67780,96312,43
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,796,175,230,39810,2733
Rýchla likvidita I. stupeň 21,75-41,668,214,782,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,8098-0,12390,32430,35841,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,8098-0,12390,32430,35841,07
Služby 12 52714 39120 28126 43017 023
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 195-881,0036 531287 170329 288
Spotreba materiálu… 6 8768 37510 4889 32511 799
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 366104 143110 166167 246123 777
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00004 9500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 366104 143110 166162 296123 777
Účtovný cash flow -7 3632,00-1,000076 611149 815
Vlastné imanie 9 7399 7399 739238 532225 653
Všetky záväzky 21 456-10 62026 79248 638103 635
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,790,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 20 46074 26659 946114 41577 653
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 46074 26659 946114 41577 653
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 39560 06250 89894 95961 674
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 55 31759 90794 96266 75158 099
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 39569 72259 946111 38974 496
Záväzky 21 456-10 62026 79248 638103 635
Záväzky z obchodného styku 0,000015 55420 49429 12432 960
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000032 960
Zisk pred zdanením 17 39569 72259 946111 38974 496
Zmena EBIT 0,31451,010,53821,461,20