JAPA PLUS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 181 902159 313116 064126 970115 731
Bankové úvery 0,00007 26016 02024 78033 540
Bežná likvidita III. stupeň 0,83091,241,851,601,29
Bežné bankové úvery 0,00007 26016 02024 78033 540
Časové rozlíšenie aktív 885,001 5701 164570,00704,00
Časové rozlíšenie pasív 2 1461 0913 5312 9313 600
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07880,17100,0818-0,09301,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,82840,64890,51230,89070,6269
Celkové tržby 382 882408 893349 949308 108319 294
Celkový dlh 81 44462 26738 12358 43543 208
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 027-18 365-1 0968 71616 318
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 02725 62517 11616 06417 222
Čistý cash flow 6 4028 5091 052-1 1589 822
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 21216 91019 306785,0013 794
Čistý zisk 2 3579 5958 806-3 3199 610
Čistý zisk v minulom roku 9 5958 806-3 3199 6109 099
Cudzie zdroje -98 312-95 955-74 410-65 604-68 923
Daň z príjmov 1 3172 7502 5021 2533 170
Daň z príjmov v minulom roku 2 7502 5021 2533 1702 748
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 3172 7502 5021 2533 170
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,6540,1045,6857,3147,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,1140,1045,6855,9642,54
Doba obratu aktív 173,41143,15127,56152,50132,36
Doba obratu pohľadávok 34,6540,1045,6857,3147,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,4144,7214,1414,9610,07
EBIT v minulom roku 16 91019 306785,0013 79413 397
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 21216 91019 306785,0013 794
EBITDA 89 262108 46575 62842 63342 814
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 89 262108 46575 62842 63342 814
Efektívna daňová sadzba 0,35850,22280,2213-0,60650,2480
Finančná páka 1,851,661,561,941,68
Finančné účty 32 02725 62517 11616 06417 222
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5405-0,6023-0,6411-0,5167-0,5955
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54050,60230,64110,51670,5955
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 87 212101 37883 88839 15939 690
Krátkodobé pohľadávky 36 34344 62741 55947 72041 312
Krátkodobé záväzky 81 20649 76912 86512 4568 801
Krytie dlhovej služby 25,2323,769,4614,9542,22
Nákladové úroky 3 5384 5657 9982 8511 014
Nákladové úroky v minulom roku 4 5657 9982 8511 0141 550
Náklady na predaný tovar 238 469245 293211 488192 010208 647
Neobežný majetok 112 64787 49156 22562 61656 493
Obežný majetok 68 37070 25258 67563 78458 534
Obrat aktív 2,102,552,862,392,76
Obrat neobežného majetku 3,404,645,914,855,65
Obrat obežného majetku 5,605,785,664,765,45
Odpisy 80 00084 46858 58238 37425 896
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 40 00042 23429 29119 18712 948
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 40 00042 23429 29119 18712 948
Osobné náklady 78 50082 38977 23077 57872 111
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0507 0874 1213 4743 126
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000381,000,00002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 0081 9940,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 82 35794 06367 38835 05535 506
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54360,51200,64030,69340,6526
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,841,951,561,441,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91110,96440,88810,96491,13
Pohľadávky z obchodného styku 35 78644 62741 55946 59637 199
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83091,241,851,601,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,36-11,28-70,7356,65-7,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,811,860,1315-0,40629,69
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,82840,64890,51230,89070,6269
Pridaná hodnota 144 413160 919120 613111 887110 498
Rýchla likvidita I. stupeň 0,38420,44090,52800,39990,3749
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,91240,57410,50411,371,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,91240,57410,50411,371,01
Služby 69 33469 24073 23565 65469 769
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 181 902159 313116 064126 970115 731
Spotreba materiálu… 169 135176 053138 253126 356138 878
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00007 26016 02024 78033 540
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 382 882406 212338 101303 897319 145
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 382 882406 212332 101303 897319 145
Účtovný cash flow 6 4028 5091 052-1 1589 822
Úročený dlh 0,00007 26016 02024 78033 540
Úrokové krytie 2,043,702,410,275313,60
Vlastné imanie 98 31295 95574 41065 60468 923
Všetky záväzky 81 44462 26738 12358 43543 208
Výsledok hospodárenia 9 26223 99723 0464 25916 918
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 26223 99723 0464 25916 918
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 3579 5958 806-3 3199 610
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 5958 806-3 3199 6109 099
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 67412 34511 308-2 06612 780
Záväzky 81 44462 26738 12358 43543 208
Záväzky z obchodného styku 2 0081 9941 3665 7302 373
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00001 3665 7302 373
Zisk pred zdanením 3 67412 34511 308-2 06612 780
Zmena EBIT 0,42650,875924,590,05691,03