MIVOM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 116 726131 418220 256214 794195 743
Bežná likvidita III. stupeň 0,35950,42050,80750,63180,2564
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1388-0,0913-0,8527-0,7495-0,3366
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25530,20590,75260,59370,2189
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,57380,49351,181,311,61
Celkové tržby 0,00005 33431 86631 8660,0000
Celkový dlh 42 55943 423119 190121 740120 652
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 291-8 030-86 177-69 745-25 278
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-2,450,25140,25490,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 2918 03086 17769 74525 278
Čistý cash flow 10 2918 03086 17769 74525 278
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 827-12 59312 08013 6319 209
Čistý zisk -13 827-13 0738 0128 1249 209
Čistý zisk v minulom roku -13 0738 0128 1249 8407 004
Cudzie zdroje -74 167-87 995-101 066-93 054-75 091
Daň z príjmov 0,0000480,004 0685 5070,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,004 0685 5072 6780,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,004 0685 5070,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000575,3071,9751,2349,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000429,4656,3951,2349,58
Doba obratu aktív 0,00009 0322 5232 4602 242
Doba obratu pohľadávok 0,0000575,3071,9751,2349,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00006 150
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00002 6811 3121 3461 322
EBIT v minulom roku -12 59312 08013 63112 5187 004
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 827-12 59312 08013 6319 209
EBITDA -951,00268,0024 92626 47724 810
EBITDA marža 0,00000,05020,78220,83090,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -951,00268,0024 92626 47724 810
Finančná páka 1,571,492,182,312,61
Finančné účty 10 2918 03086 17769 74525 278
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6354-0,6696-0,4589-0,4332-0,3836
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63540,66960,45890,43320,3836
Hrubá marža 0,00000,14600,78860,83730,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 047184,0024 85426 40524 738
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34530,29680,51990,54690,5898
Krátkodobé pohľadávky 4 1988 3716 2834 4734 329
Krátkodobé záväzky 40 30439 008114 507117 470115 452
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000290,000,0000
Náklady na predaný tovar 417,004 5326 7355 1846 852
Neobežný majetok 102 237115 017127 796140 576166 136
Obežný majetok 14 48916 40192 46074 21829 607
Obrat obežného majetku 0,00000,32380,34460,42941,08
Odpisy 12 78012 78012 78012 78012 780
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 78012 78012 78012 78012 780
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96,0084,0072,0072,0072,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 047-293,0020 79220 90421 989
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001,512,702,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,65
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,03260,06101,972,091,96
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,512,702,190,7932
Pohľadávky z obchodného styku 4 1966 2494 9234 4734 329
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35950,42050,80750,63180,2564
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,21-10,96-1,17-1,33-2,97
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36460,33040,54110,56680,6164
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,57380,49351,181,311,61
Pridaná hodnota -417,00779,0025 13126 68225 015
Rýchla likvidita I. stupeň 0,25530,20590,75260,59370,2189
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -44,75162,034,784,604,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -44,75162,034,784,604,86
Služby 2 7302 1312 1391 4502 458
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 116 726131 418220 256214 794195 743
Spotreba materiálu… -2 3132 4014 5963 7344 394
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00005 31131 86631 86631 867
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00005 31131 86631 86631 867
Účtovný cash flow 10 2918 03086 17769 74525 278
Vlastné imanie 74 16787 995101 06693 05475 091
Všetky záväzky 42 55943 423119 190121 740120 652
Výsledok hospodárenia -13 731-12 51212 14613 69712 030
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 731-12 51212 14613 69712 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 827-13 0738 0128 1249 209
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 0738 0128 1249 8407 004
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 827-12 59312 08013 63111 960
Záväzky 42 55943 423119 190121 740120 652
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000290,000,0000
Zisk pred zdanením -13 827-12 59312 08013 63111 960
Zmena EBIT 1,10-1,040,88621,091,31