ENETRA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 41 00542 05043 45845 90937 142
Bežná likvidita III. stupeň 189,8443,8038,1219,3727,92
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000016,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00-1,02-1,03-1,05-0,5276
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 189,5243,7738,0919,3726,57
Celkové tržby 0,00000,00000,00006 6670,0000
Celkový dlh 216,00960,001 1402 370723,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 937-42 018-43 428-45 909-19 213
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,00000,79710,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 93742 01843 42845 90919 213
Čistý cash flow 40 93742 01843 42845 90919 213
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -301,00-267,00-260,006 369160,00
Čistý zisk -301,00-1 228-1 2215 314160,00
Čistý zisk v minulom roku -1 228-1 2215 3141 806572,00
Cudzie zdroje -40 789-41 090-42 318-43 539-36 419
Daň z príjmov 0,0000961,00961,001 0550,0000
Daň z príjmov v minulom roku 961,00961,001 055961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000961,00961,001 0550,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000438,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000438,00
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00002 51316 946
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000438,00
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000513,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000129,75329,87
EBIT v minulom roku -267,00-260,006 3692 767572,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -301,00-267,00-260,006 369160,00
EBITDA -180,00-174,00-173,006 458286,00
EBITDA marža 0,00000,00000,00000,96870,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -180,00-174,00-173,006 458286,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-3,60-3,700,16560,0000
Finančná páka 1,011,021,031,051,02
Finančné účty 40 93742 01843 42845 90919 213
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9947-0,9772-0,9738-0,9484-0,9805
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99470,97720,97380,94840,9805
Hrubá marža 0,00000,00000,00000,97260,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -301,00-271,00-264,006 367206,00
Krátkodobé pohľadávky 68,0032,0030,000,0000960,00
Krátkodobé záväzky 216,00960,001 1402 370723,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 216,000,0000180,0014,000,0000
Náklady na predaný tovar 180,00174,00173,00183,00514,00
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,000016 953
Obežný majetok 41 00542 05043 45845 90920 173
Ostatné náklady na finančnú činnosť 121,0097,0091,0091,0080,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -301,00-1 228-1 2215 314160,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99830,99920,99931,00000,5173
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00006,890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5564
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00006,8924,02
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000960,00
Pohotová likvidita II. stupeň 189,8443,8038,1219,3727,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9964-0,9779-0,9744-0,9484-1,90
Pridaná hodnota -180,00-174,00-173,006 484286,00
Rýchla likvidita I. stupeň 189,5243,7738,0919,3726,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,20-5,52-6,590,36702,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,20-5,52-6,590,36702,53
Služby 180,00174,00173,00183,00186,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 00542 05043 45845 90937 142
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,0000328,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00006 667800,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00006 667800,00
Účtovný cash flow 40 93742 01843 42845 90919 213
Vlastné imanie 40 78941 09042 31843 53936 419
Všetky záväzky 216,00960,001 1402 370723,00
Výsledok hospodárenia -180,00-174,00-173,006 458286,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -180,00-174,00-173,006 458286,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -301,00-1 228-1 2215 314160,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 228-1 2215 3141 806572,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -301,00-267,00-260,006 369207,00
Záväzky 216,00960,001 1402 370723,00
Záväzky z obchodného styku 216,000,0000180,0014,000,0000
Zisk pred zdanením -301,00-267,00-260,006 369207,00
Zmena EBIT 1,131,03-0,04082,300,2797