BÁLEK+BÁLEK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 133 902109 64180 55158 86253 819
Bežná likvidita III. stupeň 4,483,182,071,140,2553
Časové rozlíšenie pasív 3 3583 3583 3583 3583 358
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,201,561,840,01070,1616
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,15830,18520,16800,11302,34
Celkové tržby 138 874100 03454 01142 03734 097
Celkový dlh 17 84316 60711 1055 63435 370
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -77 047-55 687-29 776-9 345-9 285
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 04755 68729 7769 3459 285
Čistý cash flow 21 36025 91120 43160,005 713
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 28129 96419 35418 0338 495
Čistý zisk 23 02623 58815 21814 0168 495
Čistý zisk v minulom roku 23 58815 21814 0166 94921,00
Cudzie zdroje -112 701-89 676-66 088-49 870-15 091
Daň z príjmov 6 2556 3764 1364 0170,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 3764 1364 0171 546480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 2556 3764 1364 0170,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00006 495
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,5328,230,69387,846,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,2128,230,69387,846,42
Doba obratu aktív 351,96401,92558,88512,76576,12
Doba obratu pohľadávok 46,5328,230,69387,8475,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,7860,7276,8348,90378,48
EBIT v minulom roku 29 96419 35418 0338 495501,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 28129 96419 35418 0338 495
EBITDA 43 48346 91836 35527 87615 619
EBITDA marža 0,31310,46900,67310,66310,4581
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 43 48346 91836 35527 87615 619
Finančná páka 1,191,221,221,183,57
Finančné účty 77 04755 68729 7769 3459 285
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8417-0,8179-0,8204-0,8472-0,2804
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84170,81790,82040,84720,2804
Hrubá marža 0,27270,41770,54790,61070,4204
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 43 48346 91836 03827 83615 619
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,13290,15110,13750,09540,6569
Krátkodobé pohľadávky 17 7027 700100,00900,00600,00
Krátkodobé záväzky 17 79916 56311 0745 61335 356
Krytie dlhovej služby 12,9513,9710,838,304,65
Náklady na predaný tovar 100 99257 78523 01616 22619 761
Neobežný majetok 39 15346 25450 67548 61737 439
Obežný majetok 94 74963 38729 87610 24516 380
Obrat aktív 1,040,90810,65310,71180,6335
Obrat neobežného majetku 3,552,151,040,86180,9107
Obrat obežného majetku 1,471,571,764,092,08
Odpisy 14 20216 95416 6849 8047 124
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 1018 4778 3424 9023 562
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 1018 4778 3424 9023 562
Osobné náklady 0,00003 1272 6231 9661 853
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000317,0040,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 67314 01810 4000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 22840 54231 90223 82015 619
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20430,26300,23030,28110,5629
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,25970,33400,29270,36140,5624
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57540,50790,36970,15880,1725
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,000013,3611,2813,067,74
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,672,081,532,181,60
Pohľadávky z obchodného styku 17 5817 700100,00900,00600,00
Pohotová likvidita II. stupeň 4,483,182,071,140,2553
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,28-3,46-3,23-831,17-2,64
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,13330,15150,13790,09570,6572
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,15830,18520,16800,11302,34
Pridaná hodnota 37 87041 78529 59125 67414 336
Primárna platobná neschopnosť 1,011,82104,000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20430,26300,23030,28110,5629
Rýchla likvidita I. stupeň 3,642,802,061,040,2398
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,41030,35400,30550,20212,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,41030,35400,30550,20212,26
Služby 93 73954 18119 32613 01215 055
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 133 902109 64180 55158 86253 819
Spotreba materiálu… 7 2533 6043 6903 2144 706
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 138 86299 57052 60741 90034 097
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 138 86299 57052 60741 90034 097
Účtovný cash flow 21 36025 91120 43160,005 713
Vlastné imanie 112 70189 67666 08849 87015 091
Všetky záväzky 17 84316 60711 1055 63435 370
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 3583 3583 3583 3583 358
Výsledok hospodárenia 29 28129 96419 67118 0728 495
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 28129 96419 67118 0728 495
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 02623 58815 21814 0168 495
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 58815 21814 0166 94921,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 28129 96419 35418 0338 495
Záväzky 17 84316 60711 1055 63435 370
Záväzky z obchodného styku 17 67314 01810 4000,00000,0000
Zisk pred zdanením 29 28129 96419 35418 0338 495
Zmena EBIT 0,97721,551,072,1216,96