Mintax s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 39 12225 29521 96321 22427 723
Bežná likvidita III. stupeň 3,023,012,962,522,94
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-0,8537-0,9021-1,22-0,8580
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,931,641,681,702,08
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,57380,56520,59310,81310,5479
Celkové tržby 102 74576 28872 22969 06068 589
Celkový dlh 14 2649 1348 1779 5189 813
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 998-13 796-12 437-14 319-15 367
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 99813 79612 43714 31915 367
Čistý cash flow 24 99813 79612 43714 31915 367
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 8893 6793 375-4 7552 975
Čistý zisk 8 6972 3752 081-6 2052 015
Čistý zisk v minulom roku 2 3752 081-6 2052 0154 012
Cudzie zdroje -24 858-16 161-13 786-11 706-17 910
Daň z príjmov 3 1921 3041 2941 450960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 3041 2941 450960,001 305
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 1921 3041 2941 450960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,6055,2548,1436,4929,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,4450,0443,6133,0128,16
Doba obratu aktív 138,98121,02110,99112,17147,53
Doba obratu pohľadávok 50,6055,2548,1436,4929,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,9940,1637,5044,5639,25
EBIT v minulom roku 3 6793 375-4 7552 9755 317
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 8893 6793 375-4 7552 975
EBITDA 12 3004 1453 7911 6534 510
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 3004 1453 7911 6534 510
Finančná páka 1,571,571,591,811,55
Finančné účty 24 99813 79612 43714 31915 367
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6354-0,6389-0,6277-0,5515-0,6460
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63540,63890,62770,55150,6460
Hrubá marža 0,68290,62700,57890,62840,6304
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 8793 6793 3751 2924 132
Krátkodobé pohľadávky 14 24311 5479 5266 9055 541
Krátkodobé záväzky 12 9478 3947 4218 4317 375
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 233,00843,00370,00372,00228,00
Náklady na predaný tovar 32 58428 45930 41525 66525 350
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00006 047
Obežný majetok 39 12225 29521 96321 22421 676
Obrat aktív 2,633,023,293,252,47
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000011,34
Obrat obežného majetku 2,633,023,293,253,16
Odpisy 0,00000,00000,00001 5481 157
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 5481 157
Osobné náklady 56 79843 28637 40832 50737 324
Ostatné náklady na finančnú činnosť 421,00466,00416,00361,00378,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 6972 3752 081-4 6573 172
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,34990,14700,1510-0,53010,1125
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63900,54540,56630,67470,5543
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80950,90500,89460,74910,8632
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,101,121,331,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,101,121,271,12
Pohľadávky z obchodného styku 12 79010 4588 6306 2465 291
Pohotová likvidita II. stupeň 3,033,022,962,522,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9944-1,17-1,11-0,8175-1,17
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,57380,56520,59310,81310,5479
Pridaná hodnota 70 16147 82941 81443 39543 239
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34990,14700,1510-0,53010,1125
Rýchla likvidita I. stupeň 1,931,641,681,702,08
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,162,202,165,762,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,162,202,165,762,18
Služby 25 29823 16926 17818 83717 765
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 12225 29521 96321 22427 723
Spotreba materiálu… 7 2865 2904 2376 8287 585
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 102 74576 28872 22969 06068 589
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00006 7500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 102 74576 28872 22962 31068 589
Účtovný cash flow 24 99813 79612 43714 31915 367
Vlastné imanie 24 85816 16113 78611 70617 910
Všetky záväzky 14 2649 1348 1779 5189 813
Výsledok hospodárenia 12 3004 1453 791-4 3943 353
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 3004 1453 791-4 3943 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 6972 3752 081-6 2052 015
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 3752 081-6 2052 0154 012
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 8893 6793 375-4 7552 975
Zásoby -119,00-48,000,00000,0000768,00
Záväzky 14 2649 1348 1779 5189 813
Záväzky z obchodného styku 233,00843,00370,00372,00228,00
Zisk pred zdanením 11 8893 6793 375-4 7552 975
Zmena EBIT 3,231,09-0,7098-1,600,5595
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00004 4990,0000