ANIMO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 282 331200 779124 54681 116143 319
Bežná likvidita III. stupeň 57,3124,7516,993,3016,35
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9576-0,8812-0,7922-0,7323-0,7466
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 53,5120,9913,442,1213,27
Celkové tržby 159 770146 083122 291117 011110 456
Celkový dlh 7 0929 0147 71221 9688 810
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -263 571-168 977-92 555-43 314-100 423
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,52250,51290,47170,44310,3947
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 263 571168 97792 55543 314100 423
Čistý cash flow 263 571168 97792 55543 314100 423
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 105 85795 10373 62066 58055 638
Čistý zisk 83 47474 93157 68751 84543 599
Čistý zisk v minulom roku 74 93157 68751 84543 59943 564
Cudzie zdroje -275 239-191 765-116 834-59 148-134 509
Daň z príjmov 22 38320 17215 93314 73512 039
Daň z príjmov v minulom roku 20 17215 93314 73512 03912 386
Daň z príjmov z bežnej činnosti 22 38320 17215 93314 73512 039
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,8675,8574,9977,5879,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,2662,3065,3368,2770,83
Doba obratu aktív 644,99503,35382,44259,96490,77
Doba obratu pohľadávok 42,8675,8574,9977,5879,57
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,2520,1821,1465,6125,91
EBIT v minulom roku 95 10373 62066 58055 63855 950
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 105 85795 10373 62066 58055 638
EBITDA 107 436101 15479 66572 61460 751
EBITDA marža 0,67240,69240,65140,62060,5500
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 107 436101 15479 66572 61460 751
Finančná páka 1,031,051,071,371,07
Finančné účty 263 571168 97792 55543 314100 423
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9749-0,9551-0,9381-0,7292-0,9385
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97490,95510,93810,72920,9385
Hrubá marža 0,88210,86520,80730,78530,7621
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 107 402101 12879 64272 59660 728
Krátkodobé pohľadávky 18 76030 25724 42124 20723 237
Krátkodobé záväzky 4 9268 0506 88420 4717 566
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 211,00639,003 5635 8035 601
Náklady na predaný tovar 18 83119 20320 14822 00522 412
Neobežný majetok 0,00001 5457 57013 59519 620
Obežný majetok 282 331199 234116 97667 521123 699
Obrat aktív 0,56590,72510,95441,400,7437
Obrat neobežného majetku 0,000094,2315,708,385,43
Obrat obežného majetku 0,56590,73081,021,690,8617
Odpisy 1 5456 0256 0256 0255 129
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 5456 0256 0256 0255 129
Osobné náklady 31 47423 91720 43820 58125 729
Ostatné náklady na finančnú činnosť 34,0026,0023,0018,0023,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 85 01980 95663 71257 87048 728
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,30330,39070,49380,87650,3241
Podiel EBIT k aktívam 0,37490,47370,59110,82080,3882
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,37490,47370,59110,82080,3882
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,38160,49350,62571,100,4098
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,93360,84160,74310,53400,7007
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,651,160,75680,37020,9092
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,485,284,834,463,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,274,223,733,452,73
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,651,160,77860,38030,9421
Pohľadávky z obchodného styku 16 31024 85121 27721 30220 685
Pohotová likvidita II. stupeň 57,3124,7516,993,3016,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,04-1,13-1,26-1,37-1,34
Pridaná hodnota 140 939126 38998 72091 88784 179
Rentabilita aktív, ROA 0,29570,37320,46320,63910,3042
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,30330,39070,49380,87650,3241
Rýchla likvidita I. stupeň 53,5120,9913,442,1213,27
Služby 13 42912 36814 46015 36114 964
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 282 331200 779124 54681 116143 319
Spotreba materiálu… 5 4026 8355 6886 6447 448
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 159 770145 592118 868113 892106 591
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 159 770145 592118 868113 892106 591
Účtovný cash flow 263 571168 97792 55543 314100 423
Vlastné imanie 275 239191 765116 83459 148134 509
Všetky záväzky 7 0929 0147 71221 9688 810
Výsledok hospodárenia 105 89195 12973 64066 58955 622
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 105 89195 12973 64066 58955 622
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 83 47474 93157 68751 84543 599
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 74 93157 68751 84543 59943 564
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 105 85795 10373 62066 58055 638
Zásoby 0,00000,00000,00000,000039,00
Záväzky 7 0929 0147 71221 9688 810
Záväzky z obchodného styku 211,00639,003 5635 8035 601
Zisk pred zdanením 105 85795 10373 62066 58055 638
Zmena EBIT 1,111,291,111,200,9944