DALI REAL INVEST, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 958 224971 804974 907952 076905 324
Bankové úvery 11 08318 08325 08332 0830,0000
Bežná likvidita III. stupeň 21,4923,5917,8717,2420,15
Bežné bankové úvery 7 0007 0007 0007 0000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,247,926,886,2610,09
Celkové tržby 89 506102 230127 493100 07097 765
Celkový dlh 22 00026 80437 42042 10411 265
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -66 226-49 017-58 186-29 405-111 914
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 30967 10083 26961 488111 914
Čistý cash flow 77 30967 10083 26961 488111 914
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 9538 72630 08817 8899 787
Čistý zisk -8 7767 51327 51515 9126 117
Čistý zisk v minulom roku 7 51327 51515 9126 1178 197
Cudzie zdroje -936 224-945 000-937 487-909 972-894 059
Daň z príjmov 0,00000,0000969,001 0603 670
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000969,001 0603 6702 474
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000969,001 0603 670
Dlhodobé bankové úvery 4 08311 08318 08325 0830,0000
Dlhodobý dlh 4 08311 08318 08325 0830,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 2341 077741,52840,25416,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,2425,9020,687,8717,22
Doba obratu aktív 3 9083 5132 8013 5023 380
Doba obratu pohľadávok 1 2341 077741,52840,25416,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,5630,6334,7636,1241,40
EBIT v minulom roku 8 72630 08817 8899 78710 671
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 9538 72630 08817 8899 787
EBITDA 18 70035 38656 06244 80037 258
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 70035 38656 06244 80037 258
Finančná páka 1,021,031,041,051,01
Finančné účty 77 30967 10083 26961 488111 914
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9770-0,9724-0,9616-0,9558-0,9876
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97700,97240,96160,95580,9876
Hrubá marža 0,58210,63860,67130,71570,6662
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 62735 28856 00144 39637 216
Krátkodobé pohľadávky 302 653297 985258 088228 447111 480
Krátkodobé záväzky 10 6818 47312 0999 82111 088
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 8033 3804 0634 9814 033
Krytie dlhovej služby 22,7229,1734,9548,850,0000
Nákladové úroky 823,001 2131 604917,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 2131 604917,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 37 40335 70241 44727 61132 631
Neobežný majetok 578 262606 719633 550662 141681 930
Obežný majetok 379 962365 085341 357289 935223 394
Odpisy 28 64528 94328 59128 59128 298
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 64528 94328 59128 59128 298
Osobné náklady 28 13526 68225 18024 09423 282
Ostatné náklady na finančnú činnosť 73,0098,0061,00404,0042,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 86936 45656 10644 50334 415
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54000,40870,29420,33640,3574
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,86370,65640,65310,61451,14
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,852,453,402,972,80
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91761,171,591,361,26
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,86370,66450,65550,61961,14
Pohľadávky z obchodného styku 10 6037 1657 1972 1394 613
Pohotová likvidita II. stupeň 21,4923,5917,8717,2420,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,11-14,08-11,26-14,80-7,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 93,9455,3251,9167,050,0000
Pridaná hodnota 52 10365 28085 59271 62565 134
Primárna platobná neschopnosť 0,64160,47170,56452,330,8743
Rýchla likvidita I. stupeň 4,374,344,363,6610,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,180,75750,66750,93980,3024
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,180,75750,66750,93980,3024
Služby 12 5139 39015 8146 4446 674
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 958 224971 804974 907952 076905 324
Spotreba materiálu… 24 89026 31225 63321 16725 957
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 08318 08325 08332 0830,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 89 506100 982127 03999 23697 765
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 89 506100 982127 03999 23697 765
Účtovný cash flow 77 30967 10083 26961 488111 914
Úročený dlh 11 08318 08325 08332 0830,0000
Úrokové krytie -9,667,1918,7619,510,0000
Vlastné imanie 936 224945 000937 487909 972894 059
Všetky záväzky 22 00026 80437 42042 10411 265
Výsledok hospodárenia -9 9456 44327 47116 2098 960
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 9456 44327 47116 2098 960
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 7767 51327 51515 9126 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 51327 51515 9126 1178 197
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 7767 51328 48416 9729 787
Záväzky 22 00026 80437 42042 10411 265
Záväzky z obchodného styku 6 8033 3804 0634 9814 033
Zisk pred zdanením -8 7767 51328 48416 9729 787
Zmena EBIT -0,91140,29001,681,830,9172
Účtovné závierky