3J-3D int., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 678 5055 405 0966 207 3604 341 3576 530 384
Bankové úvery 223 963103 157159 656628 464634 471
Bežná likvidita III. stupeň 1,571,251,491,101,01
Bežné bankové úvery 223 963103 157159 656628 464634 471
Časové rozlíšenie aktív 62 54381 70583 98348 88457 210
Časové rozlíšenie pasív 10 73015 17055 374107 311254 856
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,19840,1036-0,18840,3356-2,36
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,322,541,592,4018,54
Celkové tržby 16 551 53916 481 08816 015 73219 246 2540,0000
Celkový dlh 2 659 5343 868 4093 780 9452 989 0075 954 307
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 008 264-318 474326 869495 846-124 038
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 157421 631579 268132 618758 509
Čistý cash flow -398 474-157 637446 648-417 838758 509
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 606 643999 1872 773 5111 348 142292 051
Čistý zisk 486 724765 0012 114 525988 52384 706
Čistý zisk v minulom roku 765 0012 114 525988 523688 982-15 570
Cudzie zdroje -2 008 241-1 521 517-2 371 041-1 245 039-321 221
Daň z príjmov 98 898215 146625 359299 9710,0000
Daň z príjmov v minulom roku 215 146625 358299 971200 2390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 98 898215 146625 359299 9710,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,3449,0669,7541,9151,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,3047,8869,0141,4551,01
Doba obratu aktív 107,63122,08143,7683,20111,87
Doba obratu pohľadávok 45,3449,0669,7541,9151,02
Doba obratu zásob 43,5432,4734,7721,881,57
Doba splácania záväzkov 38,15110,3590,7469,7456,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,8259,5747,1238,0349,78
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 19,2540,6457,0735,930,0000
EBIT v minulom roku 999 1872 773 5101 348 142988 975259 279
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 606 643999 1872 773 5111 348 142292 051
EBITDA 1 690 0122 295 9092 544 8502 794 8883 902 360
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 690 0122 295 9092 544 8502 794 8883 902 360
Finančná páka 2,333,552,623,4920,33
Finančné účty 23 157421 631579 268132 618758 509
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 409 7752 651 8982 886 4432 995 9273 887 125
Krátkodobé finančné výpomoci 807 4580,0000746 4810,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 970 8312 172 1223 011 5722 186 8972 978 109
Krátkodobé záväzky 992 0952 637 4252 034 4001 984 5472 905 829
Krytie dlhovej služby 53,2367,1128,5916,748,44
Materiál 19 24029 81127 69022 4418 607
Nákladové úroky 21 02119 04033 62759 648207 345
Nákladové úroky v minulom roku 19 04033 62759 64899 754274 849
Náklady na predaný tovar 13 725 68513 485 35212 964 88115 920 66918 815 783
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 492 1138 723 3108 183 00910 387 04110 435 797
Neobežný majetok 1 489 6521 953 6271 753 1251 350 4252 691 730
Obežný majetok 3 126 3103 369 7644 370 2522 942 0483 781 444
Obrat aktív 3,392,992,544,393,26
Obrat neobežného majetku 10,658,278,9914,107,92
Obrat obežného majetku 5,074,803,616,475,63
Obrat zásob 8,3811,2410,5016,69232,81
Odpisy 1 153 0781 456 1601 653 4581 523 1041 314 148
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 576 539728 080826 729761 5521 314 148
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 576 539728 080826 729761 5520,0000
Osobné náklady 935 639890 690866 077854 3710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 1057 03910 96314 45915 235
Ostatné záväzky z obchodného styku 500 567971 3361 279 4901 017 7380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 639 8022 221 1613 767 9832 511 6271 398 854
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,16010,47090,64520,52760,0886
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,16500,36300,67360,59930,0867
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,293,003,233,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,141,111,311,90
Pohľadávky z obchodného styku 1 838 7422 120 1862 979 6402 163 1152 977 418
Pohotová likvidita II. stupeň 1,010,97091,230,87060,9997
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,049,65-5,312,98-0,4235
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -18,96-8,2813,28-7,013,66
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56850,71570,60910,68850,9118
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,322,541,592,4018,54
Pridaná hodnota 2 139 8992 675 6382 794 8683 125 3382 490 869
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,24240,50280,89180,79400,2637
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,571,681,491,071,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,571,681,491,071,53
Služby 2 795 0033 317 3913 390 7203 977 4195 331 213
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 678 5055 405 0966 207 3604 341 3576 530 384
Spotreba materiálu… 1 438 5691 444 6511 391 1521 556 2093 048 773
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 031 421103 157906 137628 464634 471
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 369 19616 342 71817 881 57819 154 90321 306 652
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 140 678214,001 945 5511 1470,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 362 934181 514176 278107 7490,0000
Tržby z predaja tovaru 10 408 7889 469 4488 922 85011 318 35111 112 070
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 456 7966 691 5426 836 8997 727 65610 194 582
Účtovný cash flow -398 474-157 637446 648-417 838758 509
Úročený dlh 1 031 421103 157906 137628 464634 471
Úrokové krytie 28,8652,4882,4822,601,41
Vlastné imanie 2 008 2411 521 5172 371 0411 245 039321 221
Všetky záväzky 2 659 5343 868 4093 780 9452 989 0075 954 307
Výnosy budúcich období dlhodobé 6 2900,000035 764107 291254 856
Výnosy budúcich období krátkodobé 4 44015 17019 61020,000,0000
Výsledok hospodárenia 592 7821 006 3761 049 7281 363 538344 572
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 592 7821 006 3761 049 7281 363 538344 572
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 486 724765 0012 114 525988 52384 706
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 765 0012 114 525988 523688 982-15 570
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 585 622980 1472 739 8841 288 494121 977
Zásoby 1 132 322776 011779 412622 53344 826
Záväzky 2 659 5343 868 4093 780 9452 989 0075 954 307
Záväzky z obchodného styku 500 567971 3361 279 4901 022 5360,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00004 7980,0000
Zisk pred zdanením 585 622980 1472 739 8841 288 494121 977
Zmena EBIT 0,60710,36032,061,361,13
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 307 08614 88717 94215 9952 243 640