Respect SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 932 3768 488 6439 228 99812 741 51413 272 401
Bežná likvidita III. stupeň 1 9421 8322 8732 8872 494
Časové rozlíšenie aktív 3 5463 5473 4363 1253 144
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,17311,07-476,45344,43-28,11
Celkové tržby 60 36064 61655 29258 65958 802
Celkový dlh 5 5976 1394 7526 0046 452
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 126-21 434-16 576-1 518 350-18 713
Čistá marža, Zisková marža, ROS 128,30128,45163,53214,00222,50
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 12621 43416 5761 518 35018 713
Čistý cash flow 692,004 858-1 501 7741 499 637-147 639
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 746 3898 302 2969 043 11612 555 42113 085 042
Čistý zisk 7 744 2128 299 9379 041 67912 552 94313 083 382
Čistý zisk v minulom roku 8 299 9379 041 67912 552 94313 083 38212 324 936
Cudzie zdroje -7 926 779-8 482 504-9 224 246-12 735 510-13 265 949
Daň z príjmov 2 1772 3591 4372 4781 660
Daň z príjmov v minulom roku 2 3591 4372 4781 6602 118
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 1772 3591 4372 4781 660
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46 78946 91559 99669 97681 179
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00001,333,50
Doba obratu aktív 47 97948 03161 27380 70482 385
Doba obratu pohľadávok 46 78946 91559 99669 97681 179
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,1825,6820,9327,5832,60
EBIT v minulom roku 8 302 2969 043 11612 555 42113 085 04212 327 054
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 746 3898 302 2969 043 11612 555 42113 085 042
EBITDA 11 54711 5487 3779 7858 425
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 54711 5487 3779 7858 425
Finančná páka 1,001,001,001,001,00
Finančné účty 22 12621 43416 5761 518 35018 713
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9993-0,9993-0,9995-0,9995-0,9995
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99930,99930,99950,99950,9995
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 38411 3937 1549 3537 993
Krátkodobé pohľadávky 7 735 7348 291 3649 036 68811 047 74113 078 059
Krátkodobé záväzky 3 9974 5393 1524 3545 252
Materiál 0,00000,00000,00000,0000187,00
Náklady na predaný tovar 42 18445 74640 11240 97344 262
Neobežný majetok 170 970172 298172 298172 298172 298
Obežný majetok 7 757 8608 312 7989 053 26412 566 09113 096 959
Ostatné náklady na finančnú činnosť 163,00155,00223,00432,00432,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 8202 1801 7201 8771 720
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 744 2128 299 9379 041 67912 552 94313 083 382
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,97700,97850,98020,98570,9862
Podiel EBIT k aktívam 0,97660,97800,97990,98540,9859
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,97660,97800,97990,98540,9859
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,97700,97860,98020,98570,9863
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01150,0752-27,1625,57-2,51
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,01150,0753-27,3226,02-2,51
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000210,00564,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1 9421 8322 8732 8872 494
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11 455-1 7466,14-8,4989,85
Pridaná hodnota 18 16218 76114 86516 65314 540
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00008,943,05
Rentabilita aktív, ROA 0,97630,97780,97970,98520,9858
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,97700,97850,98020,98570,9862
Rýchla likvidita I. stupeň 5,544,725,26348,733,56
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,48470,53160,64420,61360,7658
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,48470,53160,64420,61360,7658
Služby 42 18445 74640 11240 78644 137
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 932 3768 488 6439 228 99812 741 51413 272 401
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000187,00125,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 61 67464 50754 97757 62658 802
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 3280,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 60 34664 50754 97757 62658 802
Účtovný cash flow 692,004 858-1 501 7741 499 637-147 639
Vlastné imanie 7 926 7798 482 5049 224 24612 735 51013 265 949
Všetky záväzky 5 5976 1394 7526 0046 452
Výsledok hospodárenia 11 54711 5487 3779 7858 425
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 54711 5487 3779 7858 425
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 744 2128 299 9379 041 67912 552 94313 083 382
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 299 9379 041 67912 552 94313 083 38212 324 936
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 746 3898 302 2969 043 11612 555 42113 085 042
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000187,00
Záväzky 5 5976 1394 7526 0046 452
Záväzky z obchodného styku 1 8202 1801 7201 8771 720
Zisk pred zdanením 7 746 3898 302 2969 043 11612 555 42113 085 042
Zmena EBIT 0,93300,91810,72030,95951,06