ECEB, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 28 50122 79316 43317 25718 537
Bežná likvidita III. stupeň 5,271,42-8,911,580,8967
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3128-0,1143-0,1489-0,8073-0,7423
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,110,30101,351,080,8967
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19660,2685-0,00270,76200,8277
Celkové tržby 48 21633 67935 72533 82631 147
Celkový dlh 4 6824 824-44,007 4638 395
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 450-4 054-4 554-7 907-7 528
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 4502 0542 4547 9077 528
Čistý cash flow 7 4502 0542 4547 9077 528
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 330-8,001 6953 9411 627
Čistý zisk 1 850-8,001 2153 1541 147
Čistý zisk v minulom roku -8,001 2153 1541 147-2 006
Cudzie zdroje -23 819-17 969-16 477-9 794-10 142
Daň z príjmov 480,000,0000480,00787,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00787,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,0000480,00787,00480,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00009 9505 7905 69111 009
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 130,510,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 130,470,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 215,76247,02167,89186,21217,23
Doba obratu pohľadávok 130,51107,8359,1661,41129,01
Doba splácania záväzkov 196,690,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,5873,9618,6279,0598,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 148,620,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -8,001 6953 9411 627-1 526
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 330-8,001 6953 9411 627
EBITDA 4 8922 5462 3944 6641 747
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 8922 5462 3944 6641 747
Finančná páka 1,201,270,99731,761,83
Finančné účty 7 4502 0542 4547 9077 528
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8357-0,7884-1,00-0,5675-0,5471
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83570,78841,000,56750,5471
Hrubá marža 0,44200,82080,79800,88210,9230
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 5082 1702 2404 5401 627
Krátkodobé finančné výpomoci -2 000-2 000-2 1000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 17 2400,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 6 6826 8241 8227 3268 395
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 0494 805120,003 6300,0000
Náklady na predaný tovar 26 9056 0357 2183 9872 399
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 4000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 3 8115 9898 1670,00000,0000
Obežný majetok 24 69016 8048 26617 25718 537
Obrat aktív 1,691,482,171,961,68
Obrat neobežného majetku 12,655,624,370,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,952,004,321,961,68
Odpisy 2 1782 178545,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 1782 178545,000,00000,0000
Osobné náklady 16 01124 84024 17324 98425 706
Ostatné náklady na finančnú činnosť 384,00376,00154,00124,00120,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 0282 1701 7603 1541 147
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75130,89860,84800,83730,8942
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,720,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,331,111,181,191,12
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,021,151,191,12
Pohľadávky z obchodného styku 17 2350,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,270,4258-8,831,080,8967
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,20-8,75-6,71-1,24-1,35
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19660,2685-0,00270,76200,8277
Pridaná hodnota 21 31127 64428 50729 83928 748
Rýchla likvidita I. stupeň 1,590,4258-8,831,080,8967
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,95711,89-0,01841,604,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,95711,89-0,01841,604,81
Služby 14 1054 4446 3152 3231 785
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 50122 79316 43317 25718 537
Spotreba materiálu… 400,001 591903,001 664614,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -2 000-2 000-2 1000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 21633 67935 72533 82631 147
Tržby z predaja tovaru 12 4000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 81633 67935 72533 82631 147
Účtovný cash flow 7 4502 0542 4547 9077 528
Úročený dlh -2 000-2 000-2 1000,00000,0000
Vlastné imanie 23 81917 96916 4779 79410 142
Všetky záväzky 4 6824 824-44,007 4638 395
Výsledok hospodárenia 2 714368,001 8494 6641 747
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 714368,001 8494 6641 747
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 850-8,001 2153 1541 147
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8,001 2153 1541 147-2 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 330-8,001 6953 9411 627
Zásoby 0,00004 80022,003 6590,0000
Záväzky 4 6824 824-44,007 4638 395
Záväzky z obchodného styku 5 0494 805120,003 6300,0000
Zisk pred zdanením 2 330-8,001 6953 9411 627
Zmena EBIT -291,25-0,00470,43012,42-1,07