EKONOMES s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 17 15327 82023 64629 72932 992
Bežná likvidita III. stupeň 34,5113,2033,7847,1921,23
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7348-0,9752-0,9139-0,9062-1,02
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 24,6311,9029,9641,8620,59
Celkové tržby 13 56013 81012 85020 07021 300
Celkový dlh 497,002 108700,00630,001 554
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 239-25 075-20 971-26 370-31 992
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,68970,69240,68850,60590,6977
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 23925 07520 97126 37031 992
Čistý cash flow 12 23925 07520 97126 37031 992
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 84512 10411 19915 59419 089
Čistý zisk 9 3539 5628 84712 16114 862
Čistý zisk v minulom roku 9 5628 84712 16114 86211 675
Cudzie zdroje -16 656-25 712-22 946-29 099-31 438
Daň z príjmov 2 4922 5422 3523 4334 227
Daň z príjmov v minulom roku 2 5422 3523 4334 2273 315
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4922 5422 3523 4334 227
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 132,2772,5575,9861,0917,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 123,2870,0449,7144,9217,14
Doba obratu aktív 461,71735,29671,66540,66565,36
Doba obratu pohľadávok 132,2772,5575,9861,0917,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,3855,7119,8811,4626,63
EBIT v minulom roku 12 10411 19915 59419 08914 990
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 84512 10411 19915 59419 089
EBITDA 11 93512 22411 31915 71119 207
EBITDA marža 0,88020,88520,88090,78280,9017
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 93512 22411 31915 71119 207
Finančná páka 1,031,081,031,021,05
Finančné účty 12 23925 07520 97126 37031 992
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9710-0,9242-0,9704-0,9788-0,9529
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97100,92420,97040,97880,9529
Hrubá marža 0,88900,88520,88090,78280,9124
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 84512 10411 19915 59119 087
Krátkodobé pohľadávky 4 9142 7452 6753 3591 000,00
Krátkodobé záväzky 497,002 108700,00630,001 554
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000134,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 5051 5861 5314 3591 866
Obežný majetok 17 15327 82023 64629 72932 992
Obrat aktív 0,79050,49640,54340,67510,6456
Obrat obežného majetku 0,79050,49640,54340,67510,6456
Ostatné náklady na finančnú činnosť 90,00120,00120,00120,00120,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 3539 5628 84712 16114 862
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,56150,37190,38560,41790,4727
Podiel EBIT k aktívam 0,69060,43510,47360,52450,5786
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,69060,43510,47360,52450,5786
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,71120,47080,48810,53590,6072
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,71350,90130,88690,88700,9697
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,90261,821,631,311,50
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,90261,821,631,311,50
Pohľadávky z obchodného styku 4 5802 6501 7502 4701 000,00
Pohotová likvidita II. stupeň 34,5113,2033,7847,1921,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,36-1,03-1,09-1,10-0,9827
Pridaná hodnota 12 05512 22411 31915 71119 434
Rentabilita aktív, ROA 0,54530,34370,37410,40910,4505
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,56150,37190,38560,41790,4727
Rýchla likvidita I. stupeň 24,6311,9029,9641,8620,59
Služby 1 033902,001 1273 5471 355
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 15327 82023 64629 72932 992
Spotreba materiálu… 472,00684,00404,00812,00511,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 56013 81012 85020 07021 300
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 56013 81012 85020 07021 300
Účtovný cash flow 12 23925 07520 97126 37031 992
Vlastné imanie 16 65625 71222 94629 09931 438
Všetky záväzky 497,002 108700,00630,001 554
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,56150,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 11 93512 22411 31915 71119 207
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 93512 22411 31915 71119 207
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 3539 5628 84712 16114 862
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 5628 84712 16114 86211 675
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 84512 10411 19915 59419 089
Záväzky 497,002 108700,00630,001 554
Záväzky z obchodného styku 0,0000134,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 11 84512 10411 19915 59419 089
Zmena EBIT 0,97861,080,71820,81691,27