PRAMEŇ ZVOLEN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 111 660128 171126 526112 646114 049
Bankové úvery 45 69939 15432 22011 04518 319
Bežná likvidita III. stupeň 0,89641,071,030,99670,9541
Bežné bankové úvery 45 69939 15432 22011 04518 319
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7363-1,14-0,9431-0,5053-0,1005
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,92831,100,77130,34920,0763
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,042,562,582,212,30
Celkové tržby 221 250256 728264 616259 111277 707
Celkový dlh 74 87492 16491 18777 56679 529
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 18 615-1 731-1 108-6 68114 850
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 08440 88533 32817 7263 469
Čistý cash flow 27 08440 88533 32817 7263 469
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 2654 0743 3232 9153 376
Čistý zisk 779,00668,00259,00560,001 352
Čistý zisk v minulom roku 668,00259,00560,001 3525 307
Cudzie zdroje -36 786-36 007-35 339-35 080-34 520
Daň z príjmov 284,00671,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 671,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 284,00671,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,7312,1118,1123,4535,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,3512,0117,8219,9434,46
Doba obratu aktív 191,12190,59177,85160,79151,39
Doba obratu pohľadávok 15,7312,1118,1123,4535,59
Doba obratu zásob 61,3856,6952,1346,1649,04
Doba splácania záväzkov 58,0665,1171,6385,3672,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,9455,4060,7472,4660,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 54,5661,5367,8477,6568,06
EBIT v minulom roku 4 0743 3232 9153 3767 090
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 2654 0743 3232 9153 376
EBITDA 7 4807 4856 6686 1318 639
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 4807 4856 6686 1318 639
Efektívna daňová sadzba 0,26720,50110,78750,63160,4152
Finančná páka 3,043,563,583,213,30
Finančné účty 27 08440 88533 32817 7263 469
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 4296 2385 4875 0797 523
Krátkodobé pohľadávky 9 1898 14312 88116 42826 811
Krátkodobé záväzky 29 17537 25543 21250 76645 455
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 27 41435 20440 92846 18642 424
Krytie dlhovej služby 2,342,743,174,398,12
Nákladové úroky 3 2022 7352 1041 3951 064
Nákladové úroky v minulom roku 2 7352 1041 3951 064823,00
Náklady na predaný tovar 201 432236 058246 073242 108258 464
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 183 409208 842220 190217 088227 526
Neobežný majetok 44 54446 70848 87251 03653 200
Obežný majetok 67 11681 46377 65461 61060 849
Obrat aktív 1,911,922,052,272,41
Obrat neobežného majetku 4,795,265,315,015,17
Obrat obežného majetku 3,183,013,344,154,52
Obrat zásob 5,956,447,007,917,44
Odpisy 2 1642 1642 1642 1644 147
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 1642 1642 1642 1644 147
Osobné náklady 11 82911 09811 55810 80410 351
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0511 2471 1811 0521 116
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 9432 8322 4232 7245 499
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,001,180,85040,79400,6268
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,99880,84751,181,261,60
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84440,70920,99051,051,14
Pohľadávky z obchodného styku 8 9708 07712 67813 96825 960
Pohotová likvidita II. stupeň 0,48450,64170,61260,55260,4748
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,36-0,8807-1,06-1,98-9,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,4614,9515,8412,713,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67060,71910,72070,68860,6973
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,042,562,582,212,30
Pridaná hodnota 11 8159 40613 59113 60716 513
Primárna platobná neschopnosť 3,064,363,233,311,63
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36170,53510,44180,28680,0544
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,0112,3113,6812,659,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,0112,3113,6812,659,21
Služby 16 80526 47923 83323 95129 654
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 111 660128 171126 526112 646114 049
Spotreba materiálu… 1 218737,002 0501 0691 284
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 45 69939 15432 22011 04518 319
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 213 247245 464259 664255 715274 977
Tržby z predaja tovaru 212 728243 452257 570253 763272 975
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 519,002 0122 0941 9522 002
Účtovný cash flow 27 08440 88533 32817 7263 469
Úročený dlh 45 69939 15432 22011 04518 319
Úrokové krytie 1,331,491,582,093,17
Vlastné imanie 36 78636 00735 33935 08034 520
Všetky záväzky 74 87492 16491 18777 56679 529
Výsledok hospodárenia 5 3165 3214 5043 9674 492
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 3165 3214 5043 9674 492
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 779,00668,00259,00560,001 352
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 668,00259,00560,001 3525 307
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 0631 3391 2191 5202 312
Zásoby 30 84332 43531 44527 45630 569
Záväzky 74 87492 16491 18777 56679 529
Záväzky z obchodného styku 27 41435 20440 92846 18642 424
Zisk pred zdanením 1 0631 3391 2191 5202 312
Zmena EBIT 1,051,231,140,86340,4762