Industrial & System solutions, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 547 067373 726379 039166 717222 176
Bankové úvery 4 2863 5130,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,722,292,202,231,30
Bežné bankové úvery 4 2863 5130,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 500,00546,001 2721 029808,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000-14 0850,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,35310,2552-0,82830,14581,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7441-0,52780,9261-0,1767-0,3074
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,48480,49450,88980,84004,06
Celkové tržby 1 477 770699 426716 459424 450254 959
Celkový dlh 178 628123 660185 10076 112178 294
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -336 077-206 765-274 091-101 782-114 991
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 340 363210 278274 091101 782114 991
Čistý cash flow 130 085-63 813172 309-13 209-47 849
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 231 80877 660124 16548 484116 933
Čistý zisk 180 41562 042119 14146 722111 599
Čistý zisk v minulom roku 62 042119 14146 722111 599382 154
Cudzie zdroje -368 439-250 066-208 024-90 605-43 882
Daň z príjmov 51 36415 6185 024961,004 869
Daň z príjmov v minulom roku 15 6185 024961,004 86975 778
Daň z príjmov z bežnej činnosti 51 36415 6185 024961,004 869
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,2737,319,0348,48123,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,3036,978,4823,01123,90
Doba obratu aktív 136,66195,03193,47143,37318,07
Doba obratu pohľadávok 33,2737,319,0348,48123,90
Doba obratu zásob 25,4111,65476,1419,720,0000
Doba splácania záväzkov 360,65518,071 030195,7624 012
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,6763,1094,9764,29222,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 179,47408,94989,38193,149 646
EBIT v minulom roku 77 660124 16548 484116 933460 802
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 231 80877 660124 16548 484116 933
EBITDA 274 632142 840127 05693 545151 660
EBITDA marža 0,18580,20420,17730,22040,5948
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 274 632142 840127 05693 545151 660
Finančná páka 1,481,491,821,845,06
Finančné účty 340 363210 278274 091101 782114 991
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6735-0,6691-0,5488-0,5435-0,1975
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67350,66910,54880,54350,1975
Hrubá marža 0,21070,24450,24280,22730,6053
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 300 091133 872123 22988 094150 636
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31960,32350,49090,44840,7006
Krátkodobé pohľadávky 133 19871 48717 69256 37686 549
Krátkodobé záväzky 174 831120 914186 06474 757155 653
Krytie dlhovej služby 9 4700,00000,0000116,79326,15
Materiál 12 3192 71885 9847 5300,0000
Nákladové úroky 29,000,00000,0000801,00465,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000801,00465,002 870
Náklady na predaný tovar 1 149 809528 450541 164327 991100 641
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 176 94185 18865 914139 3892 366
Neobežný majetok 60 68788 6970,00000,000019 828
Obežný majetok 485 880284 483377 767165 688201 540
Obrat aktív 2,671,871,892,551,15
Obrat neobežného majetku 24,087,890,00000,000012,86
Obrat obežného majetku 3,012,461,892,561,27
Obrat zásob 14,3631,340,766618,510,0000
Odpisy 56 02046 6840,000039 65633 998
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 01023 3420,000019 82816 999
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 28 01023 3420,000019 82816 999
Osobné náklady 61 83245 62446 91321 85919 513
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 0418 9683 8275 5911 024
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000140,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 87 00395 443178 66973 75662 530
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 236 435108 726119 14186 378145 597
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,48400,24470,57270,51572,54
Podiel EBIT k aktívam 0,42370,20780,32760,29080,5263
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,42370,20780,31580,29080,5263
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,62270,30720,59970,52721,76
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62220,56270,72310,61050,5176
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,762,012,640,692065,22
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,043,753,714,417,91
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,641,853,711,572,88
Pohľadávky z obchodného styku 125 31970 84416 60726 75886 549
Pohotová likvidita II. stupeň 2,652,271,702,131,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,833,92-1,216,860,9171
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4 4860,00000,0000-16,49-102,90
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32650,33090,48830,45650,8025
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,48480,49450,88980,84004,06
Pridaná hodnota 311 355170 976173 94396 459154 318
Primárna platobná neschopnosť 0,69431,3510,762,760,7225
Rentabilita aktív, ROA 0,32980,16600,31430,28020,5023
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,48970,24810,57270,51572,54
Rýchla likvidita I. stupeň 1,901,691,591,360,7388
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,65040,86571,460,81361,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,65040,86571,460,81361,18
Služby 203 642139 615170 276106 69046 947
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 547 067373 726379 039166 717222 176
Spotreba materiálu… 769 226303 647304 97481 91251 328
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 2863 5130,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 477 414699 426715 107424 450254 959
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 2500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 559 229123 911110 875248 089254 959
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 901 935575 515604 232176 3610,0000
Účtovný cash flow 130 085-63 813172 309-13 209-47 849
Úročený dlh 4 2863 5130,00000,00000,0000
Úrokové krytie 7 9930,00000,000060,53251,47
Vlastné imanie 368 439250 066208 02490 60543 882
Všetky záväzky 178 628123 660185 10076 112178 294
Výsledok hospodárenia 234 86296 156127 05653 889117 662
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 234 86296 156127 05653 889117 662
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 180 41562 042119 14146 722111 599
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 62 042119 14146 722111 599382 154
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 231 77977 660124 16547 683116 468
Zásoby 12 3192 71885 9847 5300,0000
Záväzky 178 628123 660185 10076 112178 294
Záväzky z obchodného styku 87 00395 443178 66973 75662 530
Zisk pred zdanením 231 77977 660124 16547 683116 468
Zmena EBIT 2,980,62552,560,41460,2538