MONET & PARTNER, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420122011
Aktíva 62 29256 97886 6770,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,150,99490,72370,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 549,00738,00903,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,10570,0031-2,320,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,256,0443,520,00000,0000
Celkové tržby 56 00170 2240,00000,00000,0000
Celkový dlh 47 62548 88984 7300,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 004-6 554-4 5260,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 0046 5544 5260,00000,0000
Čistý cash flow -1 550-25,004 5260,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 549364,002 3430,00000,0000
Čistý zisk 6 578-637,002 3430,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -637,006 779-1 7510,00000,0000
Cudzie zdroje -14 667-8 089-1 9470,00000,0000
Daň z príjmov 971,001 0010,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 001969,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 971,001 0010,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 4274 544471,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 331,49214,59195,410,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 324,42214,59195,130,00000,0000
Doba obratu aktív 475,56305,92340,220,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 365,28238,99197,260,00000,0000
Doba obratu zásob 485,8763,75128,470,00000,0000
Doba splácania záväzkov 4 0342 602414,180,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 362,03261,47331,950,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 951,25335,720,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 364,007 748-1 7510,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 549364,002 3430,00000,0000
EBITDA 5 53117 27416 2190,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 53117 27416 2190,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,12862,750,00000,00000,0000
Finančná páka 4,257,0444,520,00000,0000
Finančné účty 5 0046 5544 5260,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 84620 86115 4560,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76130,85470,97570,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 43 42039 96849 7850,00000,0000
Krátkodobé záväzky 47 42148 69984 5720,00000,0000
Materiál 80,00151,003 6570,00000,0000
Náklady na predaný tovar 39 38351 12674 5300,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 2916 83117 0130,00000,0000
Neobežný majetok 3 1803 98125 0040,00000,0000
Obežný majetok 58 56352 25960 7700,00000,0000
Obrat aktív 0,76751,191,070,00000,0000
Obrat neobežného majetku 15,0317,083,720,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,81641,301,530,00000,0000
Obrat zásob 0,75125,732,840,00000,0000
Odpisy 6 11618 66013 1020,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0589 33013 1020,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 0589 3300,00000,00000,0000
Osobné náklady 3 6847 0380,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 88,0088,00763,000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 21,001,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 1836 2830,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 69418 02315 4450,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,4485-0,07871,200,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,50760,04401,110,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,962,470,24770,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,292,390,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,85990,65591,410,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 42 49539 96849 7120,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,030,97050,65290,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,46323,56-0,43020,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76450,85800,97750,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,256,0443,520,00000,0000
Pridaná hodnota 8 42716 85518 4610,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4485-0,07871,200,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,612,835,220,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,612,835,220,00000,0000
Služby 26 33825 86743 8900,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 62 29256 97886 6770,00000,0000
Spotreba materiálu… 8 75418 42813 6270,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 56 00169 81992 9910,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 1911 8370,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 2668 55620 1190,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 54459 42672 8720,00000,0000
Účtovný cash flow -1 550-25,004 5260,00000,0000
Vlastné imanie 14 6678 0891 9470,00000,0000
Všetky záväzky 47 62548 88984 7300,00000,0000
Výsledok hospodárenia 7 606451,003 1170,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 606451,003 1170,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 578-637,002 3430,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -637,006 779-1 7510,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 549364,002 3430,00000,0000
Zásoby 5 7121 1935 9880,00000,0000
Záväzky 47 62548 88984 7300,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 11 1836 2830,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 7 549364,002 3430,00000,0000
Zmena EBIT 20,740,0470-1,340,00000,0000