ALBA Forrest s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 531 034624 514465 632566 658321 863
Bežná likvidita III. stupeň 5,473,362,761,851,49
Časové rozlíšenie aktív 638,001 0291 5571 5352 460
Časové rozlíšenie pasív 0,0000273,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,89280,05240,28460,1379-1,38
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,31-0,1320-0,5363-0,13300,9509
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,21900,42680,54141,081,58
Celkové tržby 1 486 0731 990 8451 504 1171 679 8490,0000
Celkový dlh 95 417186 731163 552294 194196 925
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -397 925-9 018-31 959-117 928-171 991
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 397 9259 01831 959117 928171 991
Čistý cash flow 388 907-22 941-85 969-37 560171 991
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 88759 70439 334111 19632 977
Čistý zisk 14 29645 43029 92883 05530 463
Čistý zisk v minulom roku 45 43029 92882 74564 47142 973
Cudzie zdroje -435 617-437 510-302 080-272 464-124 938
Daň z príjmov 5 66213 4528 33226 0460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 4528 33226 35618 3500,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 66213 4528 33226 0460,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,31105,7798,6387,8123,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,32105,7794,2587,8123,08
Doba obratu aktív 135,32115,12113,00123,1380,11
Doba obratu pohľadávok 24,31105,7798,6387,8123,85
Doba obratu zásob 0,02690,03370,66700,00820,0388
Doba splácania záväzkov 29,5841,5853,7382,7247,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,0032,0338,9061,3445,02
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 25,5231,1618,6662,810,0000
EBIT v minulom roku 59 70439 334111 19684 97746 200
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 88759 70439 334111 19632 977
EBITDA 51 50496 53081 096184 16067 140
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 50496 53081 096184 16067 140
Finančná páka 1,221,431,542,082,58
Finančné účty 397 9259 01831 959117 928171 991
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8203-0,7006-0,6488-0,4808-0,3882
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82030,70060,64880,48080,3882
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 156 908115 51277 995180 64364 098
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17000,27820,34430,49820,5620
Krátkodobé pohľadávky 95 395573 755406 401404 10995 810
Krátkodobé záväzky 90 268173 764160 304282 315180 877
Krytie dlhovej služby 55,44117,4375,5187,9026,71
Materiál 82,00141,00150,0028,00134,00
Nákladové úroky 929,00822,001 0742 0952 514
Nákladové úroky v minulom roku 822,001 0742 0952 1563 227
Náklady na predaný tovar 1 378 7471 883 5681 410 0421 498 3861 375 753
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 113 7011 525 2331 089 0131 245 7761 260 335
Neobežný majetok 36 99440 57123 72543 05851 468
Obežný majetok 493 402582 914440 350522 065267 935
Obrat aktív 2,703,173,232,964,56
Obrat neobežného majetku 38,7248,8063,3939,0128,49
Obrat obežného majetku 2,903,403,423,225,47
Obrat zásob 13 58210 817547,2444 4929 405
Odpisy 47 11644 97438 66669 45221 790
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 55822 48719 33334 72621 790
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 55822 48719 33334 7260,0000
Osobné náklady 20 59817 60328 48627 1120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0962 6863 1013 5173 042
Ostatné záväzky z obchodného styku 77 870130 19155 660214 3720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 61 41290 40468 594152 50752 253
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74930,01440,06860,20810,5344
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,605,483,306,690,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79121,541,401,884,16
Pohľadávky z obchodného styku 87 605573 755388 377404 10992 721
Pohotová likvidita II. stupeň 5,473,352,741,851,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,1219,073,517,25-0,7264
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 418,63-27,91-80,05-17,9368,41
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,17970,29900,35120,51920,6118
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,21900,42680,54141,081,58
Pridaná hodnota 53 57696 44393 994181 44690 742
Primárna platobná neschopnosť 0,88890,22690,14330,53050,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 4,410,05180,19940,41770,9509
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,851,932,021,602,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,851,932,021,602,93
Služby 234 178348 984313 617239 875104 299
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 531 034624 514465 632566 658321 863
Spotreba materiálu… 30 8689 3517 41212 73511 119
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 486 0731 990 8451 504 0361 679 8321 466 495
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 53 75010 8340,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 420 6861 979 1781 504 0361 679 8321 466 495
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 637833,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 388 907-22 941-85 969-37 560171 991
Úrokové krytie 22,4872,6336,6253,0813,12
Vlastné imanie 435 617437 510302 080272 464124 938
Všetky záväzky 95 417186 731163 552294 194196 925
Výsledok hospodárenia 22 98062 39042 430114 70845 350
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 98062 39042 430114 70845 350
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 29645 43029 92883 05530 463
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 45 43029 92882 74564 47142 973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 95858 88238 260109 10139 813
Zásoby 82,00141,001 99028,00134,00
Záväzky 95 417186 731163 552294 194196 925
Záväzky z obchodného styku 77 870130 19155 660214 3720,0000
Zisk pred zdanením 19 95858 88238 260109 10139 813
Zmena EBIT 0,34981,520,35371,310,7138
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 35 1580,00000,00000,00000,0000