FERRY Consulting s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 737 873778 2761 174 696611 931562 314
Bežná likvidita III. stupeň 12,312,335,987,363,54
Časové rozlíšenie aktív 101 959320 053558 6172 6693 397
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4624-0,22750,07250,61081,62
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,07720,56630,17410,10520,1783
Celkové tržby 539 181606 898467 428464 765481 281
Celkový dlh 52 861281 392174 20858 24685 075
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -95 115-71 587-135 187-122 687-37 125
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,260,80582,120,65900,7775
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 95 11571 587135 187122 68788 125
Čistý cash flow 23 528-63 60012 50034 56252 752
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 683 967501 890999 401318 406383 717
Čistý zisk 677 509489 064992 354306 257374 217
Čistý zisk v minulom roku 489 064992 354306 257374 217465 719
Cudzie zdroje -685 012-496 884-1 000 488-553 685-477 239
Daň z príjmov 6 45812 8267 04711 3546 087
Daň z príjmov v minulom roku 12 8267 04711 3546 0875 551
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 45812 8267 04711 3546 087
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 290,70157,67309,42272,59156,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,5330,0745,2880,1251,50
Doba obratu aktív 499,61472,701 075573,53429,94
Doba obratu pohľadávok 290,70157,67309,42272,59156,15
Doba splácania záväzkov 68,13336,28286,76118,2964,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,45169,77157,7453,0324,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 56,1249,97150,8297,6160,88
EBIT v minulom roku 501 890999 401318 406383 717476 467
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 683 967501 890999 401318 406383 717
EBITDA 32 02058 681-2 206133 143153 443
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 02058 681-2 206133 143153 443
Finančná páka 1,081,571,171,111,18
Finančné účty 95 11571 587135 187122 68788 125
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9284-0,6384-0,8517-0,9048-0,8487
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92840,63840,85170,90480,8487
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 26964 997119 666491 987564 684
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000051 000
Krátkodobé pohľadávky 429 341259 601338 242290 837204 224
Krátkodobé záväzky 50 880279 517172 43956 58332 518
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000167,4844,96
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000795,003 413
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000795,003 4135 197
Náklady na predaný tovar 491 589525 043395 745325 881287 929
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 272 566303 387219 491174 599182 958
Neobežný majetok 111 458127 035142 650195 738266 568
Obežný majetok 524 456331 188473 429413 524292 349
Obrat aktív 0,73060,77220,33970,63640,8490
Obrat neobežného majetku 4,844,732,801,991,79
Obrat obežného majetku 1,031,810,84280,94171,63
Odpisy 30 60230 60237 384142 036184 604
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 30115 30118 69271 01892 302
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 30115 30118 69271 01892 302
Osobné náklady 23 97324 02123 21429 67232 055
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7522 01810 1189 16317 803
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,00002 490297 055429 044
Ostatné záväzky z obchodného styku 41 90941 53390 69346 69430 518
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 708 111519 6661 029 738448 293558 821
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,98900,98430,99190,55310,7084
Podiel EBIT k aktívam 0,92690,64490,85080,52030,6824
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,92690,64490,85080,52030,6824
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,99561,010,99720,57330,7243
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50490,31647,130,46690,1692
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,17420,25020,01480,36401,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,983,160,14022,145,91
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87001,390,05370,37010,8744
Pohľadávky z obchodného styku 19 98849 50249 50285 47967 353
Pohotová likvidita II. stupeň 12,312,335,987,363,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -29,117,81-80,04-16,02-9,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000043,4715,46
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,07720,56630,17410,10520,1783
Pridaná hodnota 47 48175 9093 25563 555189 456
Primárna platobná neschopnosť 2,100,83901,830,54630,4531
Rentabilita aktív, ROA 0,91820,62840,84480,50050,6655
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,98900,98430,99190,55310,7841
Rýchla likvidita I. stupeň 1,870,25610,78402,171,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,654,80-78,970,43750,5544
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,654,80-78,970,43750,5544
Služby 196 360199 809148 316127 15178 201
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 737 873778 2761 174 696611 931562 314
Spotreba materiálu… 22 66321 84727 93824 13126 770
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000051 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 539 070605 119497 701424 912477 385
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000033 9510,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 16764 75035 4760,0000
Tržby z predaja tovaru 282 377314 354227 986199 401204 876
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 256 693286 598171 014190 035272 509
Účtovný cash flow 23 528-63 60012 50034 56252 752
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000051 000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000400,51112,43
Vlastné imanie 685 012496 8841 000 488553 685477 239
Všetky záväzky 52 861281 392174 20858 24685 075
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,98900,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 41832 246-13 44726 583-31 161
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 41832 246-13 44726 583-31 161
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 677 509489 064992 354306 257374 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 489 064992 354306 257374 217465 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 683 967501 890999 401317 611380 304
Záväzky 52 861281 392174 20858 24685 075
Záväzky z obchodného styku 41 90941 53390 69346 69430 518
Zisk pred zdanením 683 967501 890999 401317 611380 304
Zmena EBIT 1,360,50223,140,82980,8053
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000038 6070,00000,0000