2K Two Kei, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520132012
Aktíva 0,00006 6766 6790,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 0,000055 663138 6200,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-6 6760,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00006 6760,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00006 6760,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00004,000,00000,0000
Čistý zisk 0,00000,00004,000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-6 676-6 6790,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000043,7817,590,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00004,000,00000,0000
EBITDA 0,00000,00004,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00004,000,00000,0000
Finančná páka 0,00001,00001,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00006 6760,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-1,0000-1,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00001,00001,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00004,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000055 663138 6160,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00006 6790,00000,0000
Obežný majetok 0,00006 6760,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00008,3420,750,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,000020,750,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00008,340,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00004,000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00004,000,00000,0000
Služby 0,00000,0000923,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00006 6766 6790,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,000055 663137 6930,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000055 663138 6200,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000055 663138 6200,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00006 6760,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,00006 6766 6790,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00004,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00004,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00004,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00004,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00004,000,00000,0000