Eteligence s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 166 739175 638112 16188 589154 863
Bežná likvidita III. stupeň 8,682,945,034,185,54
Časové rozlíšenie aktív 2 9401 2441 4471 9001 047
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2565-0,6438-0,89841,25-0,3488
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,161,253,68-4,101,60
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,24120,56180,35240,52590,2607
Celkové tržby 96 102138 919101 932108 520112 155
Celkový dlh 32 40563 17729 22930 53232 020
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -118 139-152 599-80 199-5 697-77 986
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 118 139152 59980 1995 69777 986
Čistý cash flow -34 46072 40074 502-72 28942 850
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28 17837 24431 45026 03936 494
Čistý zisk 21 87329 52924 87520 34329 468
Čistý zisk v minulom roku 29 52924 87520 34329 468-11 681
Cudzie zdroje -134 334-112 461-82 932-58 057-122 843
Daň z príjmov 6 0307 4276 1375 1216 529
Daň z príjmov v minulom roku 7 4276 1375 1216 529960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 0307 4276 1375 1216 529
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,8243,7072,78228,02224,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,2943,7272,6869,4884,58
Doba obratu aktív 638,06470,63401,63305,60504,12
Doba obratu pohľadávok 66,8243,7072,78228,02224,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,05154,8872,5360,8286,95
EBIT v minulom roku 37 24431 45026 03936 494-10 003
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28 17837 24431 45026 03936 494
EBITDA 44 13546 21341 00847 34650 370
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 44 13546 21341 00847 34650 370
Finančná páka 1,241,561,351,531,26
Finančné účty 118 139152 59980 1995 69777 986
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8057-0,6403-0,7394-0,6554-0,7932
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80570,64030,73940,65540,7932
Hrubá marža 0,48970,35640,51550,47700,5396
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 43 96447 23540 85847 99950 202
Krátkodobé pohľadávky 17 46116 31020 32666 09968 978
Krátkodobé záväzky 15 95457 80220 25517 63026 709
Krytie dlhovej služby 160,49160,4693,6382,34101,35
Nákladové úroky 275,00288,00438,00575,00497,00
Nákladové úroky v minulom roku 288,00438,00575,00497,00718,00
Náklady na predaný tovar 48 32486 71049 38354 03951 604
Neobežný majetok 28 1995 48510 18914 8936 852
Obežný majetok 135 600168 909100 52571 796146 964
Obrat aktív 0,57200,77560,90881,190,7240
Obrat neobežného majetku 3,3824,8310,007,1016,36
Obrat obežného majetku 0,70340,80651,011,470,7629
Odpisy 15 7869 4089 40821 54413 710
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 8934 7044 70410 7726 855
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 8934 7044 70410 7726 855
Osobné náklady 8 4937 84113 81112 34012 573
Ostatné náklady na finančnú činnosť 171,00144,00150,00181,00168,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 98852 89714 18712 58912 740
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 65938 93734 28341 88743 178
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,70850,86880,71500,06430,5036
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,35860,52120,7309-0,66610,3821
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,546,313,804,204,81
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,942,872,261,532,30
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,36130,53150,7309-0,68320,3822
Pohľadávky z obchodného styku 16 01716 31720 29620 14225 983
Pohotová likvidita II. stupeň 8,682,945,034,185,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,90-1,55-1,110,8031-2,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -125,31251,39170,10-125,7286,22
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,24120,56180,35240,52590,2607
Pridaná hodnota 47 05849 50852 54951 76860 521
Primárna platobná neschopnosť 0,74853,240,69900,62500,4903
Rýchla likvidita I. stupeň 7,402,643,960,32312,92
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,73421,370,71280,64490,6357
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,73421,370,71280,64490,6357
Služby 43 29781 62146 00549 40147 462
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 166 739175 638112 16188 589154 863
Spotreba materiálu… 5 0275 0893 3784 6384 142
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 95 382136 801101 932106 224112 125
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000583,000,0000417,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 95 382136 218101 932105 807112 125
Účtovný cash flow -34 46072 40074 502-72 28942 850
Úrokové krytie 102,47129,3271,8045,2973,43
Vlastné imanie 134 334112 46182 93258 057122 843
Všetky záväzky 32 40563 17729 22930 53232 020
Výsledok hospodárenia 28 34937 38831 60026 21936 660
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 34937 38831 60026 21936 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 87329 52924 87520 34329 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 52924 87520 34329 468-11 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 27 90336 95631 01225 46435 997
Záväzky 32 40563 17729 22930 53232 020
Záväzky z obchodného styku 11 98852 89714 18712 58912 740
Zisk pred zdanením 27 90336 95631 01225 46435 997
Zmena EBIT 0,75661,181,210,7135-3,65