1. RAČIANSKA REALITNÁ s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122010
Aktíva 7 3587 3790,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,0000351,380,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-26,050,00000,00000,0000
Celkové tržby 0,00005 5840,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,000021,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 358-7 3790,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 3587 3790,00000,00000,0000
Čistý cash flow -21,00-547,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,000010,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-11,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -11,0047,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -7 358-7 3580,00000,00000,0000
Daň z príjmov 0,000021,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 21,0026,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000021,000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000488,370,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001,390,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 10,0073,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,000010,000,00000,00000,0000
EBITDA 0,000092,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000092,000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00002,100,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00001,000,00000,00000,0000
Finančné účty 7 3587 3790,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,99720,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,99720,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000010,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,000021,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00005 2620,00000,00000,0000
Obežný majetok 7 3587 3790,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00000,74740,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,74740,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000082,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-11,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,0000351,380,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 350,3813,450,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000253,000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,0000351,380,00000,00000,0000
Služby 0,00004 1520,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 3587 3790,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00001 1100,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00005 5150,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00005 5150,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -21,00-547,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 7 3587 3580,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,000021,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,000092,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,000092,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-11,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11,0047,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,000010,000,00000,00000,0000
Záväzky 0,000021,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,000010,000,00000,00000,0000