GLADIMED, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 60 31935 45955 28525 9490,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,635,192,051,450,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000533,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5551-0,8191-0,6459-0,32120,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,953,651,260,28090,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,31400,24260,53111,290,0000
Celkové tržby 118 50993 78189 8570,00000,0000
Celkový dlh 14 4156 92219 17814 6340,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 479-23 376-23 323-3 6340,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 47923 37623 3233 6340,0000
Čistý cash flow 25 47923 37623 3233 6340,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 1829 24614 8843 3730,0000
Čistý zisk 17 3677 24311 3623 3670,0000
Čistý zisk v minulom roku 7 24313 34613 43010 6230,0000
Cudzie zdroje -45 904-28 537-36 107-11 3150,0000
Daň z príjmov 4 8152 0033 5220,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 0034 1854 0310,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 8152 0033 5220,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 300,00300,00300,00300,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,0339,5460,4767,750,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,6230,7151,8258,150,0000
Doba obratu aktív 212,91142,04230,05119,930,0000
Doba obratu pohľadávok 32,0940,7461,7269,140,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000146,920,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,0425,6476,7859,800,0000
EBIT v minulom roku 9 24617 53117 46110 7650,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 1829 24614 8843 3730,0000
EBITDA 15 77518 30923 55310 0020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 77518 30923 55310 0020,0000
Finančná páka 1,311,241,532,290,0000
Finančné účty 25 47923 37623 3233 6340,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7610-0,8048-0,6531-0,43600,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76100,80480,65310,43600,0000
Hrubá marža 0,55430,64870,61450,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 74018 22123 4729 8930,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 7929 87114 53214 6590,0000
Krátkodobé záväzky 13 0436 40018 45212 9390,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 015762,00761,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00001 6670,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00006,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000142,000,0000
Náklady na predaný tovar 37 71130 28332 49832 1440,0000
Neobežný majetok 25 7481 91217 1306 8230,0000
Obežný majetok 34 57133 54738 15518 5930,0000
Obrat aktív 1,712,571,593,040,0000
Obrat neobežného majetku 4,0247,655,1211,570,0000
Obrat obežného majetku 2,992,722,304,250,0000
Odpisy 8 5258 9758 5895 3100,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 5258 9758 5895 3100,0000
Osobné náklady 49 67643 61733 2200,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,0088,0081,00109,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 25 89216 21819 9518 6770,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,42240,65920,42190,14000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75620,71700,60160,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00001,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,321,391,660,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,161,328,820,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 3907 66712 45312 5810,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,635,192,051,450,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,80-1,22-1,55-3,110,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000605,670,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,23900,19520,34690,56400,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,31400,24260,53111,290,0000
Pridaná hodnota 65 69460 83355 21846 8270,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,953,651,260,28090,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,91380,37810,81421,460,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,91380,37810,81421,460,0000
Služby 31 32920 20725 21418 4350,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 60 31935 45955 28525 9490,0000
Spotreba materiálu… 6 38210 0767 28413 7090,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 118 43891 11687 71678 9710,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 0330,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000087 7160,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 103 40591 1160,000078 9710,0000
Účtovný cash flow 25 47923 37623 3233 6340,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000562,170,0000
Vlastné imanie 45 90428 53736 10711 3150,0000
Všetky záväzky 14 4156 92219 17814 6340,0000
Výsledok hospodárenia 22 2839 33414 9644 6920,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 2839 33414 9644 6920,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 3677 24311 3623 3670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 24313 34613 43010 6230,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 1829 24614 8844 5780,0000
Záväzky 14 4156 92219 17814 6340,0000
Záväzky z obchodného styku 1 015762,00761,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 22 1829 24614 8844 5780,0000
Zmena EBIT 2,400,52740,85240,31330,0000