Showtacle s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 531 355340 355396 009252 095167 156
Aktivácia 0,00000,00000,00005 2000,0000
Bankové úvery 0,0000634,00634,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,561,061,000,78370,9147
Bežné bankové úvery 0,0000634,00634,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000720,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00003 124
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7910-0,1546-1,06-0,2456-0,8707
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,433,588,789,1515,54
Celkové tržby 880 972793 762698 218730 3070,0000
Celkový dlh 376 218266 015355 506227 266154 116
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -122 706-10 856-42 407-6 099-8 634
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,00000,000011 719
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 122 70611 49043 0416 0998 634
Čistý cash flow 122 70611 49043 0416 0998 634
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 118 54848 95015 98127 514-3 487
Čistý zisk 92 00835 8938 91719 080-3 810
Čistý zisk v minulom roku 35 8938 917214,00-3 8113 573
Cudzie zdroje -155 137-74 340-40 503-24 829-9 916
Daň z príjmov 26 54013 0517 0648 4340,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 0517 0643 2403 2130,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 26 54013 0517 0648 4340,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 48,3649,2683,1045,5537,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,7228,9143,2929,8524,37
Doba obratu aktív 242,09208,78242,83157,39129,92
Doba obratu pohľadávok 48,3649,2683,1045,5537,37
Doba obratu zásob 7 36170 785737,651 532491,65
Doba splácania záväzkov 9 58299 4851 4803 516115,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 131,27162,68217,36141,89119,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 36127 958866,25546,978,82
EBIT v minulom roku 48 95015 9813 454-275,004 319
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 118 54848 95015 98127 514-3 487
EBITDA 113 985-38 870-18 760-35 34228 404
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 113 985-38 870-18 760-35 34228 404
Finančná páka 3,434,589,7810,1516,86
Finančné účty 122 70611 49043 0416 0998 634
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 185 699332 421194 271198 67125 616
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54220,77920,89510,90150,9214
Krátkodobé pohľadávky 106 13980 297135 52572 96248 081
Krátkodobé záväzky 288 122265 202354 481227 266154 021
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 70 98374 529207 41435 3570,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-6 4780,00000,000087,94
Materiál 0,00000,00000,00000,000038 899
Nákladové úroky 0,00006,000,00000,0000323,00
Nákladové úroky v minulom roku 6,000,00000,0000323,00746,00
Náklady na predaný tovar 690 813623 127591 641637 153481 402
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 975973,0087 39523 59464 073
Neobežný majetok 81 16859 87240 82273 99323 416
Obežný majetok 450 187280 483355 187178 102143 020
Obrat aktív 1,511,751,502,322,81
Obrat neobežného majetku 9,879,9414,587,9020,06
Obrat obežného majetku 1,782,121,683,283,28
Obrat zásob 0,04960,00520,49480,23820,7424
Odpisy 27 25921 18019 14319 79011 220
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 25921 18019 14319 79011 220
Osobné náklady 29 82316 57314 3210,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3944 8654 5524 1872 788
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000272,00107,00782,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 119 26757 07328 06038 8707 410
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,59310,47870,21680,7685-0,3842
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,48740,65130,38481,11-0,3483
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,2152-0,5763-3,170,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 12,63-29,55-0,0517-1,75-0,0243
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,65-1,74-0,31530,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,43-0,7617-0,1349-2,08-1,05
Pohľadávky z obchodného styku 69 61647 13570 60447 81231 358
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79430,34530,50280,34790,3655
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,26-6,47-0,9410-4,07-1,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00001 9150,00000,000026,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70800,78160,89770,90150,9220
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,433,588,789,1515,54
Pridaná hodnota 138 610-28 757-4 515-41 242-11 779
Primárna platobná neschopnosť 1,021,582,940,73950,3737
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,59310,48280,22020,7685-0,3842
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,30-6,84-18,95-6,435,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,30-6,84-18,95-6,435,43
Služby 475 894415 634313 248412 125220 138
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 531 355340 355396 009252 095167 156
Spotreba materiálu… 203 944206 520190 998206 634200 871
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000634,00634,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 838 191782 972703 986703 348469 623
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,0000-1,0000-1,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 37 054187 942108 738118 7090,0000
Tržby z predaja tovaru 18 9935 550121 40229 430102 183
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 782 144589 481473 847555 209367 440
Účtovný cash flow 122 70611 49043 0416 0998 634
Úročený dlh 0,0000634,00634,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00008 1580,00000,0000-10,80
Vlastné imanie 155 13774 34040 50324 8299 916
Všetky záväzky 376 218266 015355 506227 266154 116
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,59310,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 121 21362 24122 17833 4742 868
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 121 21362 24122 17833 4742 868
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 92 00835 8938 91719 080-3 810
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 35 8938 917214,00-3 8113 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 118 54848 94415 98127 514-597,00
Zásoby 221 342188 696176 62199 04186 305
Záväzky 376 218266 015355 506227 266154 116
Záväzky z obchodného styku 70 98374 529207 41435 35711 719
Zisk pred zdanením 118 54848 94415 98127 514-597,00
Zmena EBIT 2,423,064,63-100,05-0,8074
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00003 680
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00003 680
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 56765 65148 65730 10314 316