Showtacle s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142011
Aktíva 340 355396 009252 095167 1560,0000
Aktivácia 0,00000,00005 2000,00000,0000
Bankové úvery 634,00634,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,061,000,78370,91470,0000
Bežné bankové úvery 634,00634,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000720,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00003 1240,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1546-1,06-0,2456-0,87070,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,588,789,1515,540,0000
Celkové tržby 793 762698 218730 3070,00000,0000
Celkový dlh 266 015355 506227 266154 1160,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 856-42 407-6 099-8 6340,0000
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,000011 7190,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 49043 0416 0998 6340,0000
Čistý cash flow 11 49043 0416 0998 6340,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 48 95015 98127 514-3 4870,0000
Čistý zisk 35 8938 91719 080-3 8100,0000
Čistý zisk v minulom roku 8 917214,00-3 8113 5730,0000
Cudzie zdroje -74 340-40 503-24 829-9 9160,0000
Daň z príjmov 13 0517 0648 4340,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 0643 2403 2130,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 0517 0648 4340,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,2683,1045,5537,370,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,9143,2929,8524,370,0000
Doba obratu aktív 208,78242,83157,39129,920,0000
Doba obratu pohľadávok 49,2683,1045,5537,370,0000
Doba obratu zásob 70 785737,651 532491,650,0000
Doba splácania záväzkov 99 4851 4803 516115,890,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 162,68217,36141,89119,710,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 27 958866,25546,978,820,0000
EBIT v minulom roku 15 9813 454-275,004 3190,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 48 95015 98127 514-3 4870,0000
EBITDA -38 870-18 760-35 34228 4040,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -38 870-18 760-35 34228 4040,0000
Finančná páka 4,589,7810,1516,860,0000
Finančné účty 11 49043 0416 0998 6340,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 332 421194 271198 67125 6160,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,77920,89510,90150,92140,0000
Krátkodobé pohľadávky 80 297135 52572 96248 0810,0000
Krátkodobé záväzky 265 202354 481227 266154 0210,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 74 529207 41435 3570,00000,0000
Krytie dlhovej služby -6 4780,00000,000087,940,0000
Materiál 0,00000,00000,000038 8990,0000
Nákladové úroky 6,000,00000,0000323,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000323,00746,000,0000
Náklady na predaný tovar 623 127591 641637 153481 4020,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 973,0087 39523 59464 0730,0000
Neobežný majetok 59 87240 82273 99323 4160,0000
Obežný majetok 280 483355 187178 102143 0200,0000
Obrat aktív 1,751,502,322,810,0000
Obrat neobežného majetku 9,9414,587,9020,060,0000
Obrat obežného majetku 2,121,683,283,280,0000
Obrat zásob 0,00520,49480,23820,74240,0000
Odpisy 21 18019 14319 79011 2200,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 18019 14319 79011 2200,0000
Osobné náklady 16 57314 3210,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 8654 5524 1872 7880,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 272,00107,00782,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 57 07328 06038 8707 4100,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47870,21680,7685-0,38420,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,65130,38481,11-0,34830,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,5763-3,170,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -29,55-0,0517-1,75-0,02430,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,74-0,31530,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,7617-0,1349-2,08-1,050,0000
Pohľadávky z obchodného styku 47 13570 60447 81231 3580,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,34530,50280,34790,36550,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,47-0,9410-4,07-1,150,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 9150,00000,000026,730,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78160,89770,90150,92200,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,588,789,1515,540,0000
Pridaná hodnota -28 757-4 515-41 242-11 7790,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,582,940,73950,37370,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,48280,22020,7685-0,38420,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,84-18,95-6,435,430,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,84-18,95-6,435,430,0000
Služby 415 634313 248412 125220 1380,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 340 355396 009252 095167 1560,0000
Spotreba materiálu… 206 520190 998206 634200 8710,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 634,00634,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 782 972703 986703 348469 6230,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 187 942108 738118 7090,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 550121 40229 430102 1830,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 589 481473 847555 209367 4400,0000
Účtovný cash flow 11 49043 0416 0998 6340,0000
Úročený dlh 634,00634,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 8 1580,00000,0000-10,800,0000
Vlastné imanie 74 34040 50324 8299 9160,0000
Všetky záväzky 266 015355 506227 266154 1160,0000
Výsledok hospodárenia 62 24122 17833 4742 8680,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 62 24122 17833 4742 8680,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 35 8938 91719 080-3 8100,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 917214,00-3 8113 5730,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 48 94415 98127 514-597,000,0000
Zásoby 188 696176 62199 04186 3050,0000
Záväzky 266 015355 506227 266154 1160,0000
Záväzky z obchodného styku 74 529207 41435 35711 7190,0000
Zisk pred zdanením 48 94415 98127 514-597,000,0000
Zmena EBIT 3,064,63-100,05-0,80740,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00003 6800,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00003 6800,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 65 65148 65730 10314 3160,0000