MONMAR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 394 75323 01120 82315 1259 672
Bežná likvidita III. stupeň 0,000019,1612,269,628,82
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,14-1,06-0,3385-0,4920-1,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000019,163,814,248,82
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,270,05510,08880,11600,1279
Celkové tržby 150,003 3306 4135 99619 484
Celkový dlh 373 1501 2011 6981 5721 097
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 733-23 011-6 473-6 668-9 672
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,390,80600,86870,83020,3261
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 73323 0116 4736 6689 672
Čistý cash flow 24 73323 0116 4736 6689 672
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -208,003 3986 6625 9697 731
Čistý zisk -208,002 6845 5714 9786 353
Čistý zisk v minulom roku 2 6845 0484 9786 3538 754
Cudzie zdroje -21 603-21 810-19 125-13 553-8 575
Daň z príjmov 0,0000714,001 091991,001 378
Daň z príjmov v minulom roku 714,001 091991,001 378678,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000714,001 091991,001 378
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 900 3820,0000816,74514,810,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000204,900,00000,0000
Doba obratu aktív 960 5662 5221 185920,72181,19
Doba obratu pohľadávok 900 3820,0000816,74514,810,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00005 68135,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000131,6496,6495,6920,55
EBIT v minulom roku 3 3986 1395 9697 7319 432
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -208,003 3986 6625 9697 731
EBITDA -208,003 1196 0975 8628 055
EBITDA marža -1,390,93660,95070,97770,4134
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -208,003 1196 0975 8628 055
Finančná páka 18,271,061,091,121,13
Finančné účty 24 73323 0116 4736 6689 672
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0547-0,9478-0,9185-0,8961-0,8866
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,05470,94780,91850,89610,8866
Hrubá marža -1,390,93660,95070,97770,4134
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -208,003 1196 0975 8627 910
Krátkodobé pohľadávky 370 0200,000014 3508 4570,0000
Krátkodobé záväzky 0,00001 2011 6981 5721 097
Náklady na predaný tovar 358,00211,00316,00134,0011 429
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000101,0011 429
Obežný majetok 394 75323 01120 82315 1259 672
Obrat aktív 0,00040,14470,30800,39642,01
Obrat obežného majetku 0,00040,14470,30800,39642,01
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,0000145,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -208,002 6845 5714 9786 353
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00960,12310,29130,36730,7409
Podiel EBIT k aktívam -0,00050,14770,31990,39460,7993
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,00050,14770,31990,39460,7993
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00050,15580,34830,44040,9016
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06271,00000,31090,44091,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 164,896,911,011,110,4964
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000058,040,7048
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 164,896,911,011,110,4964
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00003 6000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000019,1612,269,628,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8734-0,9478-2,95-2,03-0,8866
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94530,05220,08150,10390,1134
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,270,05510,08880,11600,1279
Pridaná hodnota -208,003 1196 0975 8628 055
Rentabilita aktív, ROA -0,00050,11660,26750,32910,6568
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00960,12310,29130,36730,7409
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000019,163,814,248,82
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 7940,38510,27850,26820,1362
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 7940,38510,27850,26820,1362
Služby 358,00211,00316,0033,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 394 75323 01120 82315 1259 672
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 150,003 3306 4135 99619 484
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00005 99619 484
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 150,003 3306 4130,00000,0000
Účtovný cash flow 24 73323 0116 4736 6689 672
Vlastné imanie 21 60321 81019 12513 5538 575
Všetky záväzky 373 1501 2011 6981 5721 097
Výsledok hospodárenia -208,003 1196 0975 8628 055
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -208,003 1196 0975 8628 055
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -208,002 6845 5714 9786 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 6845 0484 9786 3538 754
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -208,003 3986 6625 9697 731
Záväzky 373 1501 2011 6981 5721 097
Zisk pred zdanením -208,003 3986 6625 9697 731
Zmena EBIT -0,06120,55351,120,77210,8197