PROGES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 36 69135 56421 78418 51219 089
Bežná likvidita III. stupeň 5,542,411,531,100,9251
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,15-1,70-2,87-8,879,98
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,192,391,480,82990,8203
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,22650,72051,9610,78-12,26
Celkové tržby 17 39333 2544 09712 987113 281
Celkový dlh 6 77714 89314 41916 94120 785
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 380-35 234-21 108-13 935-16 926
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,53140,40010,17720,09760,2170
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 38035 23421 10813 93516 926
Čistý cash flow 34 38035 23421 10813 93516 926
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 22614 2661 6862 22827 847
Čistý zisk 9 24313 306726,001 26824 585
Čistý zisk v minulom roku 13 306726,001 26824 585-9 000
Cudzie zdroje -29 914-20 671-7 365-1 5711 696
Daň z príjmov 1 983960,00960,00960,003 262
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,003 262960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 983960,00960,00960,003 262
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 48,133,5163,07127,826,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,980,000029,200,00000,0000
Doba obratu aktív 771,80397,472 120520,2861,51
Doba obratu pohľadávok 48,133,5163,07127,826,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 139,40164,771 389471,9166,49
EBIT v minulom roku 14 2661 6862 22827 847-8 040
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 22614 2661 6862 22827 847
EBITDA 11 26314 3491 7622 30327 911
EBITDA marža 0,64760,43150,43010,17730,2464
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 26314 3491 7622 30327 911
Efektívna daňová sadzba 0,17660,06730,56940,43090,1171
Finančná páka 1,231,722,9611,78-11,26
Finančné účty 34 38035 23421 10813 93516 926
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8153-0,5812-0,3381-0,08490,0888
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81530,58120,33810,0849-0,0888
Hrubá marža 0,69990,43560,51600,23020,2525
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 26714 2661 6862 22827 846
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,18060,41450,65500,90701,08
Krátkodobé pohľadávky 2 288314,00648,004 5482 153
Krátkodobé záväzky 6 62714 74314 26916 79120 635
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 600,00516,001 0351 035617,00
Náklady na predaný tovar 5 17818 1751 6369 99784 679
Obežný majetok 36 69135 56421 78418 51219 089
Obrat aktív 0,47290,91830,17210,70155,93
Obrat obežného majetku 0,47290,91830,17210,70155,93
Ostatné náklady na finančnú činnosť 78,0083,0076,0075,0065,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 24313 306726,001 26824 585
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,30900,64370,09860,8071-14,50
Podiel EBIT k aktívam 0,30600,40110,07740,12041,46
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,30600,40110,07740,12041,46
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,37340,68520,22441,29-18,01
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,93700,99070,96900,75280,8867
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,981,065,151,070,1494
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,981,085,631,070,1494
Pohľadávky z obchodného styku 1 9480,0000300,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,532,411,521,100,9246
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8701-0,5867-0,3489-0,11270,1002
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,18470,41880,66190,91511,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,22650,72051,9610,78-12,26
Pridaná hodnota 12 17414 4842 1142 99028 602
Primárna platobná neschopnosť 0,30800,00003,450,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,25190,37410,03330,06851,29
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,30900,64370,09860,8071-14,50
Rýchla likvidita I. stupeň 5,192,391,480,82990,8203
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,60171,048,187,360,7447
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,60171,048,187,360,7447
Služby 1 2867 7361 0986 24047 844
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 69135 56421 78418 51219 089
Spotreba materiálu… 3 89210 439538,003 75736 835
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 39332 6593 75012 987113 281
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 41,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 35232 6593 75012 987113 281
Účtovný cash flow 34 38035 23421 10813 93516 926
Vlastné imanie 29 91420 6717 3651 571-1 696
Všetky záväzky 6 77714 89314 41916 94120 785
Výsledok hospodárenia 11 30414 3491 7622 30327 911
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 30414 3491 7622 30327 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 24313 306726,001 26824 585
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 306726,001 26824 585-9 000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 22614 2661 6862 22827 847
Zásoby 23,0016,0028,0029,0010,00
Záväzky 6 77714 89314 41916 94120 785
Záväzky z obchodného styku 600,00516,001 0351 035617,00
Zisk pred zdanením 11 22614 2661 6862 22827 847
Zmena EBIT 0,78698,460,75670,0800-3,46