ONaIZIS s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 26 19122 57411 08116 2983 997
Bankové úvery 0,0000952,002 1283 3040,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,280,81730,66230,99154,79
Bežné bankové úvery 0,0000952,002 1283 3040,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000031,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8279-12,341,4593,91-0,7608
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,860,43210,58260,97982,52
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,452330,14-2,89-119,960,4466
Celkové tržby 52 45195 13210 70217 7740,0000
Celkový dlh 8 15721 84916 93216 4351 234
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 931-7 991-6 380-9 562-2 102
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,33000,0691-0,5338-0,12080,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 9318 9438 50812 8662 102
Čistý cash flow 14 9318 9438 50812 8662 102
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 6047 738-4 402-1 11094,00
Čistý zisk 17 3096 577-5 713-2 14794,00
Čistý zisk v minulom roku 6 577-5 713-2 147-754,00295,00
Cudzie zdroje -18 034-725,005 851137,00-2 763
Daň z príjmov 2 241960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 241960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,6530,8264,1255,7059,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,1428,7537,7346,8936,82
Doba obratu aktív 182,2686,61383,26334,86207,56
Doba obratu pohľadávok 18,6530,8264,1255,7059,46
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000044,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,9379,41505,11269,7943,31
EBIT v minulom roku 7 738-4 402-1 110206,00295,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 6047 738-4 402-1 11094,00
EBITDA 21 2928 391-4 244-1 006210,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 2928 391-4 244-1 006210,00
Efektívna daňová sadzba 0,11460,1274-0,2020-0,80880,0000
Finančná páka 1,4531,14-1,89-118,961,45
Finančné účty 14 9318 9438 50812 8662 102
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6886-0,03210,52800,0084-0,6913
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68860,0321-0,5280-0,00840,6913
Hrubá marža 0,51850,25250,40380,45360,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 1218 182-4 402-1 110140,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30690,91691,320,80570,2087
Krátkodobé pohľadávky 2 6808 0321 8542 7111 145
Krátkodobé záväzky 8 03720 69714 60413 131834,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 147955,00659,00-1 0290,0000
Krytie dlhovej služby 394,3041,75-12,09-13,060,0000
Nákladové úroky 54,00201,00351,0077,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 201,00351,0077,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 25 25371 1156 2329 7036 789
Neobežný majetok 7 8614 8800,00002,000,0000
Obežný majetok 18 33017 69411 08116 2963 966
Obrat aktív 2,004,210,95241,091,76
Obrat neobežného majetku 6,6719,490,00008 8830,0000
Obrat obežného majetku 2,865,380,95241,091,77
Odpisy 1 519444,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 519444,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 4 73915 0728 5768 9720,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 171,00209,00168,00104,0070,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000010,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 8287 021-5 713-2 14794,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,95983,921,53-0,67790,0340
Podiel EBIT k aktívam 0,74850,3428-0,3973-0,06810,0235
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,74850,3428-0,3973-0,06810,0235
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,084,121,25-0,35050,0297
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57010,39620,76780,78940,5259
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,17420,62761,981,110,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,28470,09400,79500,72390,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,741,590,50380,89860,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,351,550,50380,89860,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,28470,09400,80620,72420,2990
Pohľadávky z obchodného styku 2 0327 4921 0912 282709,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,190,78410,61930,94783,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,21-0,08110,68770,0106-1,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 276,5044,4924,24167,090,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,31140,96791,531,010,3087
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,452330,14-2,89-119,960,4466
Pridaná hodnota 27 19824 0174 3218 062240,00
Primárna platobná neschopnosť 0,56450,12750,6040-0,45090,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,66090,2914-0,5156-0,13170,0235
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,95989,070,976415,670,0340
Rýchla likvidita I. stupeň 1,860,41310,50850,78282,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,38312,60-3,99-16,345,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,38312,60-3,99-16,345,88
Služby 18 31067 3274 1447 3116 228
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 19122 57411 08116 2983 997
Spotreba materiálu… 6 9433 7882 0882 392561,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000952,002 1283 3040,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 52 45195 13210 55317 7657 029
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 52 45195 13210 55317 7657 029
Účtovný cash flow 14 9318 9438 50812 8662 102
Úročený dlh 0,0000952,002 1283 3040,0000
Úrokové krytie 363,0438,50-12,54-14,420,0000
Vlastné imanie 18 034725,00-5 851-137,002 763
Všetky záväzky 8 15721 84916 93216 4351 234
Výsledok hospodárenia 19 7737 947-4 244-1 006210,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 7737 947-4 244-1 006210,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 3096 577-5 713-2 14794,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 577-5 713-2 147-754,00295,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 5507 537-4 753-1 187140,00
Zásoby 719,00719,00719,00719,00719,00
Záväzky 8 15721 84916 93216 4351 234
Záväzky z obchodného styku 1 147955,00659,00-1 0290,0000
Zisk pred zdanením 19 5507 537-4 753-1 187140,00
Zmena EBIT 2,53-1,763,97-5,390,3186