TECHNOSYSTEMS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 673 469888 876912 996944 256981 691
Bežná likvidita III. stupeň 7,382,072,011,531,06
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000402,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,06-0,1110-0,1219-0,0727-0,0510
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,761,411,560,99450,7065
Celkové tržby 542 89225 59124 89624 9160,0000
Celkový dlh 97 38071 18472 76270 75872 547
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -612 425-90 753-102 458-63 499-46 372
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,4450-0,8809-0,7080-0,61360,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 612 42590 753102 45863 49946 372
Čistý cash flow 612 42590 753102 45863 49946 372
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -241 602-22 542-16 667-14 327-101 056
Čistý zisk -241 602-22 542-17 627-15 288-101 056
Čistý zisk v minulom roku -22 542-17 627-15 636-20 3589 506
Cudzie zdroje -576 089-817 692-840 234-873 498-909 144
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00961,005 0000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 852,31624,24438,00503,02332,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 848,15620,50438,00438,00328,20
Doba obratu aktív 10 28913 03213 38513 84414 393
Doba obratu pohľadávok 852,31624,24438,00503,02332,60
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000266,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 384943,79965,46936,07962,30
EBIT v minulom roku -22 542-16 667-14 675-15 3589 506
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -241 602-22 542-16 667-14 327-101 056
EBITDA -10 20712 82416 35818 693-68 018
EBITDA marža -0,01880,50110,65710,75020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 20712 82416 35818 693-68 018
Finančná páka 1,171,091,091,081,08
Finančné účty 612 42590 753102 45863 49946 372
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8554-0,9199-0,9203-0,9251-0,9261
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85540,91990,92030,92510,9261
Hrubá marža -0,01310,80010,75440,86770,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 027 63912 66016 22518 562-68 178
Krátkodobé pohľadávky 55 79042 57829 87534 31022 686
Krátkodobé záväzky 90 57064 37465 85263 84865 637
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 82 25763 87864 59963 4350,0000
Náklady na predaný tovar 30 9874 4206 1143 27790 061
Neobežný majetok 5 254755 545780 663846 447912 231
Obežný majetok 668 215133 331132 33397 80969 058
Obrat neobežného majetku 4,550,03300,03190,02940,0273
Odpisy 32 67135 20232 89232 89232 892
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 67135 20232 89232 89232 892
Osobné náklady 0,00005 4300,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 154,00164,00133,00131,00160,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -208 93112 66015 26517 604-68 164
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90940,10210,11220,06720,0472
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,133,554,122,550,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,7236
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00003,770,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,21720,50390,57100,6573-1,98
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 25,633,654,122,551,86
Pohľadávky z obchodného styku 55 51842 32329 87529 87522 386
Pohotová likvidita II. stupeň 7,382,072,011,531,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9407-9,01-8,20-13,76-19,61
Pridaná hodnota -7 09520 47618 78221 619-65 165
Primárna platobná neschopnosť 1,481,512,162,120,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 6,761,411,560,99450,7065
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,545,554,453,79-1,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,545,554,453,79-1,07
Služby 30 7884 3356 1143 27789 270
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 673 469888 876912 996944 256981 691
Spotreba materiálu… 199,0085,000,00000,0000791,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 542 89224 89624 89624 89624 896
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 519 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 89224 89624 89624 89624 896
Účtovný cash flow 612 42590 753102 45863 49946 372
Vlastné imanie 576 089817 692840 234873 498909 144
Všetky záväzky 97 38071 18472 76270 75872 547
Výsledok hospodárenia -241 448-22 378-16 534-14 199-100 910
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -241 448-22 378-16 534-14 199-100 910
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -241 602-22 542-17 627-15 288-101 056
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -22 542-17 627-15 636-20 3589 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -241 602-22 542-16 667-14 327-101 053
Záväzky 97 38071 18472 76270 75872 547
Záväzky z obchodného styku 82 25763 87864 59963 4350,0000
Zisk pred zdanením -241 602-22 542-16 667-14 327-101 053
Zmena EBIT 10,721,351,140,9329-10,63
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 717 5700,00000,00000,00000,0000