Prvý piešťanský pivovar, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 504 400216 753224 784254 80148 774
Bankové úvery 196 7360,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,29550,53970,41110,30731,12
Bežné bankové úvery 196 7360,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 1990,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2215-1,03-3,100,4483-0,4525
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,103,6315,96-3,689,18
Celkové tržby 705 996483 888481 246423 3810,0000
Celkový dlh 433 407169 928211 527349 78343 985
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 164 102-48 360-41 125-42 585-2 167
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 63448 36041 12542 5852 167
Čistý cash flow -15 72648 36041 12542 5852 167
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 32 58134 6718 349-91 53126 777
Čistý zisk 24 16933 5687 389-92 49126 777
Čistý zisk v minulom roku 33 5687 389-92 490-7 28017 389
Cudzie zdroje -70 993-46 825-13 25794 982-4 789
Daň z príjmov 2 8731 103960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 103960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8731 103960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,6010,2921,1739,89264,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,518,8020,3238,79258,59
Doba obratu aktív 260,79167,16171,67226,40276,55
Doba obratu pohľadávok 28,6010,2921,1739,89264,26
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000515,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 117,85128,30159,39308,97247,78
EBIT v minulom roku 34 6718 349-91 530-6 32017 389
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 32 58134 6718 349-91 53126 777
EBITDA 83 26251 74238 555-68 44426 849
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 83 26251 74238 555-68 44426 849
Finančná páka 7,104,6316,96-2,6810,18
Finančné účty 32 63448 36041 12542 5852 167
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 77 47051 67537 058-68 94626 777
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45190,76750,92841,360,8960
Krátkodobé pohľadávky 55 32513 34127 71544 90046 607
Krátkodobé záväzky 227 942166 362208 700347 73243 700
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000025 01632 35341 3040,0000
Krytie dlhovej služby 15,030,00000,00000,00000,0000
Materiál 36 3380,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 5 5390,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 509 227314 293330 121385 21630 919
Neobežný majetok 378 904126 970138 985147 9570,0000
Obežný majetok 124 29789 78385 799106 84448 774
Obrat aktív 1,402,182,131,611,32
Obrat neobežného majetku 1,863,733,442,780,0000
Obrat obežného majetku 5,685,275,573,841,32
Odpisy 44 81214 80128 66622 5830,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 40614 80128 66622 5830,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 4060,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 128 71797 37495 10495 7740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 7922 4291 497502,0072,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 36 7170,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 68 98148 36936 055-69 90826 777
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,09030,71690,55740,97385,59
Podiel EBIT k aktívam 0,06460,16000,0371-0,35920,5490
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,06460,16000,0371-0,35920,5490
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,11790,68800,51910,98495,28
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65430,61250,64343,740,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,08
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,631,550,26710,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,421,190,21610,0000
Pohľadávky z obchodného styku 55 13611 40826 60743 65845 607
Pohotová likvidita II. stupeň 0,20990,37090,32990,25161,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,51-0,9683-0,32242,23-2,21
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,840,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85930,78400,94101,370,9018
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,103,6315,96-3,689,18
Pridaná hodnota 196 735158 984147 80525 57733 455
Primárna platobná neschopnosť 0,66592,191,220,94610,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,04790,15490,0329-0,36300,5490
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34040,71690,55740,97385,59
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,213,285,49-5,111,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,213,285,49-5,111,64
Služby 175 67369 92369 689199 59530 919
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 504 400216 753224 784254 80148 774
Spotreba materiálu… 333 554244 370260 432185 6210,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 196 7360,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 705 962474 458477 926410 79364 374
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 1810,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 827,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 705 135473 277477 926410 79364 374
Účtovný cash flow -15 72648 36041 12542 5852 167
Úročený dlh 196 7360,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 5,880,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 70 99346 82513 257-94 9824 789
Všetky záväzky 433 407169 928211 527349 78343 985
Výsledok hospodárenia 38 45037 1489 889-91 02726 849
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 38 45037 1489 889-91 02726 849
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 16933 5687 389-92 49126 777
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 33 5687 389-92 490-7 28017 389
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 27 04234 6718 349-91 53126 777
Zásoby 36 33828 08216 95919 3590,0000
Záväzky 433 407169 928211 527349 78343 985
Záväzky z obchodného styku 36 71725 01632 35341 3040,0000
Zisk pred zdanením 27 04234 6718 349-91 53126 777
Zmena EBIT 0,93974,15-0,091214,481,54
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000974,000,00000,00000,0000