MPGeo, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 248 749237 788267 757251 178269 330
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7604-0,2986-0,1435-0,5301-0,3438
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,0718,719,6624,5911,28
Celkové tržby 39 01226 83449 20226 70339 787
Celkový dlh 234 179225 723242 649241 364247 390
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 079-3 603-3 602-5 202-7 544
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 0793 6033 6025 2027 544
Čistý cash flow 11 0793 6033 6025 2027 544
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 916-5 23818 678-6 5296 507
Čistý zisk 2 505-5 23815 294-7 4894 637
Čistý zisk v minulom roku -5 23815 294-7 4894 63719 357
Cudzie zdroje -14 570-12 065-25 108-9 814-21 940
Daň z príjmov 411,000,00003 384960,001 870
Daň z príjmov v minulom roku 0,00003 384960,001 8705 670
Daň z príjmov z bežnej činnosti 411,000,00003 384960,001 870
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,1881,73213,9121,04165,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,2415,78210,604,7757,26
Doba obratu aktív 2 3953 2741 9993 4652 631
Doba obratu pohľadávok 21,1881,73213,9121,04165,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 1413 1071 8113 3302 417
EBIT v minulom roku -5 23818 678-6 5296 50725 027
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 916-5 23818 678-6 5296 507
EBITDA 13 0562 85628 4192 24912 529
EBITDA marža 0,33470,10640,57760,08420,3149
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 0562 85628 4192 24912 529
Finančná páka 17,0719,7110,6625,5912,28
Finančné účty 11 0793 6033 6025 2027 544
Hrubá marža 0,60130,48090,76410,45080,4472
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 6732 00727 6191 34311 652
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,89400,94900,90610,96090,9185
Krátkodobé pohľadávky 2 2005 93628 6531 52516 951
Krátkodobé záväzky 222 383225 657242 618241 364247 390
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 611,001 4261 558549,0034 512
Náklady na predaný tovar 14 45113 60411 29714 41819 571
Neobežný majetok 235 405228 223235 468244 409244 786
Obežný majetok 13 3449 56532 2896 76924 544
Obrat obežného majetku 2,842,771,513,911,52
Odpisy 8 7577 2458 9417 8725 146
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 7577 2458 9417 8725 146
Osobné náklady 9 2368 2427 0316 7245 732
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 383849,00800,00906,00877,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 2622 00724 235383,009 783
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1719-0,43410,6091-0,76310,2113
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1106-0,43180,7430-0,66530,2966
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,39370,63870,18700,55850,3221
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,541,575,351,793,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,300,83332,350,82481,64
Pohľadávky z obchodného styku 1 0641 14628 210346,005 862
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,32-3,35-6,97-1,89-2,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94140,94930,90620,96090,9185
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,0718,719,6624,5911,28
Pridaná hodnota 23 45712 90537 59412 03917 793
Primárna platobná neschopnosť 0,57421,240,05521,595,89
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1719-0,43410,6091-0,76310,2113
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,9479,038,54107,3219,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,9479,038,54107,3219,75
Služby 6 5235 8994 4828 3999 903
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 248 749237 788267 757251 178269 330
Spotreba materiálu… 7 9287 7056 8156 0199 668
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 90826 50948 89126 45737 364
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 90826 50948 89126 45737 364
Účtovný cash flow 11 0793 6033 6025 2027 544
Vlastné imanie 14 57012 06525 1089 81421 940
Všetky záväzky 234 179225 723242 649241 364247 390
Výsledok hospodárenia 4 299-4 38919 478-5 6237 383
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 299-4 38919 478-5 6237 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 505-5 23815 294-7 4894 637
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 23815 294-7 4894 63719 357
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 916-5 23818 678-6 5296 507
Zásoby 65,0026,0034,0042,0049,00
Záväzky 234 179225 723242 649241 364247 390
Záväzky z obchodného styku 611,001 4261 558549,0034 512
Zisk pred zdanením 2 916-5 23818 678-6 5296 507
Zmena EBIT -0,5567-0,2804-2,86-1,000,2600